Detail publikace

Vliv nočního útlumu vytápění na roční potřebu tepla

ŠIKULA, O. PLÁŠEK, J.

Originální název

Vliv nočního útlumu vytápění na roční potřebu tepla

Český název

Vliv nočního útlumu vytápění na roční potřebu tepla

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek pojednává o možných energetických úsporách potřeby tepla pro vytápění vlivem nočního útlumu, v typizovaném bytovém domě postaveném cihelnou technologií. Je zkoumáno několik možných variant útlumu, jak z časového hlediska, tak z hlediska hlídání vnitřní teploty vzduchu. Energetické bilance jsou počítány v simulačním prostředí BSim a to ještě ve dvou variantách, pro nezateplený, původní dům, a pro celkově zateplený. V závěru jsou shrnuty výsledky jednotlivých variant a také doporučení pro provoz otopné soustavě v tomto typu budov.

Český abstrakt

Článek pojednává o možných energetických úsporách potřeby tepla pro vytápění vlivem nočního útlumu, v typizovaném bytovém domě postaveném cihelnou technologií. Je zkoumáno několik možných variant útlumu, jak z časového hlediska, tak z hlediska hlídání vnitřní teploty vzduchu. Energetické bilance jsou počítány v simulačním prostředí BSim a to ještě ve dvou variantách, pro nezateplený, původní dům, a pro celkově zateplený. V závěru jsou shrnuty výsledky jednotlivých variant a také doporučení pro provoz otopné soustavě v tomto typu budov.

Klíčová slova

vytápění, útlum, úspory energie, bytový dům, matematická simulace

Rok RIV

2010

Vydáno

10.06.2010

Nakladatel

Společnost pro techniku prostředí

Místo

Praha

ISSN

1210-1389

Periodikum

Vytápění, větrání, instalace

Ročník

2010

Číslo

3

Stát

CZ

Strany od

124

Strany do

130

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@article{BUT49501,
 author="Ondřej {Šikula} and Josef {Plášek}",
 title="Vliv nočního útlumu vytápění na roční potřebu tepla",
 annote="Článek pojednává o možných energetických úsporách potřeby tepla pro vytápění vlivem nočního útlumu, v typizovaném bytovém domě postaveném cihelnou technologií. Je zkoumáno několik možných variant útlumu, jak z časového hlediska, tak z hlediska hlídání vnitřní teploty vzduchu. Energetické bilance jsou počítány v simulačním prostředí BSim a to ještě ve dvou variantách, pro nezateplený, původní dům, a pro celkově zateplený. V závěru jsou shrnuty výsledky jednotlivých variant a také doporučení pro provoz otopné soustavě v tomto typu budov.",
 address="Společnost pro techniku prostředí",
 chapter="49501",
 institution="Společnost pro techniku prostředí",
 journal="Vytápění, větrání, instalace",
 number="3",
 volume="2010",
 year="2010",
 month="june",
 pages="124--130",
 publisher="Společnost pro techniku prostředí",
 type="journal article - other"
}