Detail publikace

PROBLEMATIKA VYHODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MĚST LETECKÝM TERMOGRAFICKÝM SNÍMKOVÁNÍM

ŠIKULA, O. PLÁŠEK, J. KOŠÚTOVÁ, K.

Originální název

PROBLEMATIKA VYHODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MĚST LETECKÝM TERMOGRAFICKÝM SNÍMKOVÁNÍM

Český název

PROBLEMATIKA VYHODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MĚST LETECKÝM TERMOGRAFICKÝM SNÍMKOVÁNÍM

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Jednou z nových a relativně málo prozkoumaných metod stanovování energetické náročnosti měst a městských distribučních sítí je letecké termografické snímkování. Základním předpokladem funkčnosti této metody je existence jisté korelace mezi povrchovou teplotou střech budov stanovenou termografickou metodou a skutečnou energetickou náročností budovy. Tato úvaha vychází z logického předpokladu, že vyšší povrchová teplota znamená vyšší tepelný tok a může tedy znamenat i horší tepelně-technické vlastnosti obvodových konstrukcí zkoumaných budov. Tato metoda má z nejrůznějších důvodů nejistou vypovídací schopnost. Příspěvek se zabývá diskutováním vybraných faktorů, které negativně ovlivňují vypovídací schopnost této metody, a naznačuje některé možnosti, kterými by se vypovídací schopnost termografického snímkování dala zvýšit.

Český abstrakt

Jednou z nových a relativně málo prozkoumaných metod stanovování energetické náročnosti měst a městských distribučních sítí je letecké termografické snímkování. Základním předpokladem funkčnosti této metody je existence jisté korelace mezi povrchovou teplotou střech budov stanovenou termografickou metodou a skutečnou energetickou náročností budovy. Tato úvaha vychází z logického předpokladu, že vyšší povrchová teplota znamená vyšší tepelný tok a může tedy znamenat i horší tepelně-technické vlastnosti obvodových konstrukcí zkoumaných budov. Tato metoda má z nejrůznějších důvodů nejistou vypovídací schopnost. Příspěvek se zabývá diskutováním vybraných faktorů, které negativně ovlivňují vypovídací schopnost této metody, a naznačuje některé možnosti, kterými by se vypovídací schopnost termografického snímkování dala zvýšit.

Klíčová slova

letecké termografické snímkování, energetická náročnost

Rok RIV

2013

Vydáno

15.01.2013

Nakladatel

ZO ČSOP Veronica

Místo

Brno

ISBN

978-80-87308-20-2

Kniha

Mezioborová konference Udržitelná krajina včera, dnes a zítra

Číslo edice

1

Strany od

24

Strany do

27

Strany počet

3

BibTex


@inproceedings{BUT99179,
 author="Ondřej {Šikula} and Josef {Plášek} and Katarína {Košútová}",
 title="PROBLEMATIKA VYHODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MĚST LETECKÝM TERMOGRAFICKÝM SNÍMKOVÁNÍM",
 annote="Jednou z nových a relativně málo prozkoumaných metod stanovování energetické náročnosti měst a městských distribučních sítí je letecké termografické snímkování. Základním předpokladem funkčnosti této metody je existence jisté korelace mezi povrchovou teplotou střech budov stanovenou termografickou metodou a skutečnou energetickou náročností budovy. Tato úvaha vychází z logického předpokladu, že vyšší povrchová teplota znamená vyšší tepelný tok a může tedy znamenat i horší tepelně-technické vlastnosti obvodových konstrukcí zkoumaných budov. Tato metoda má z nejrůznějších důvodů nejistou vypovídací schopnost. Příspěvek se zabývá diskutováním vybraných faktorů, které negativně ovlivňují vypovídací schopnost této metody, a naznačuje některé možnosti, kterými by se vypovídací schopnost termografického snímkování dala zvýšit.",
 address="ZO ČSOP Veronica",
 booktitle="Mezioborová konference Udržitelná krajina včera, dnes a zítra",
 chapter="99179",
 howpublished="print",
 institution="ZO ČSOP Veronica",
 year="2013",
 month="january",
 pages="24--27",
 publisher="ZO ČSOP Veronica",
 type="conference paper"
}