Ing.

Josef Plášek

Ph.D.

FAST, AIU – odborný asistent

+420 54114 7193
plasek.j@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Josef Plášek, Ph.D.

Výuka

Vyučované předměty

BU098Inženýrská algoritmizace
Cvičení, Česky, letní, FAST, AIU
BU097Numerické modely ve stavebním inženýrství
Cvičení, Česky, letní, FAST, AIU

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2019/2020