• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.

Hlavní e-mail haze@feec.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 11769
 
Odeslat VUT zprávu

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2017
HOFMAN, J.; HÁZE, J.; SHARP, R. A method for in-situ measurement of TID induced degradation in measurement accuracy of high- resolution ADCs. 2017.
Detail
HOFMAN, J.; HÁZE, J.; SHARP, R. TID in- situ measurement of temperature coefficient of various commercial voltage references. In Radecs 2017 proceedings. IEEE, 2017. s. 1-4. ISBN: 9781509002337.
Detail | WWW
KLEDROWETZ, V.; PRISTACH, M.; HÁZE, J.; PAVLÍK, M.; FUJCIK, L.; DVOŘÁK, V. A novel low order delta– sigma modulator without harmonic distortion. ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, 2017, roč. Volume 90, č. Issue 2, s. 487-497. ISSN: 0925-1030.
Detail | WWW
HOFMAN, J.; HÁZE, J.; SHARP, R. New techniques for Radiation testing of CubeSats. 2017.
Detail
 
2016
HOFMAN, J.; HÁZE, J.; SHARP, R. In- situ measurement of total ionising dose induced degradation of various commercial voltage references. In Proccedings, RADECS 2017. 2016. s. 1-4. ISBN: 9781457705854.
Detail | WWW
HOFMAN, J.; HÁZE, J.; JAKSIC, A.; SHARP, R.; VASOVIC, N. In- situ measurement of total ionising dose induced changes in threshold voltage and temperature coefficients of RADFETs. IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE, 2016, roč. PP, č. 99, s. 1-5. ISSN: 0018-9499.
Detail | WWW
HOFMAN, J.; HÁZE, J.; SHARP, R.; JAKSIC, A.; VASOVIC, N. In- situ measurement of total ionising dose induced changes in threshold voltage and temperature coefficients of RADFETs. In Radiation Effects Data Workshop (REDW), 2016 IEEE. Portland, US: IEEE, 2016. s. 1-4. ISBN: 978-1-4673-2730- 5.
Detail
DVOŘÁK, V.; BOHRN, M.; FUJCIK, L.; HÁZE, J.; KLEDROWETZ, V.; PAVLÍK, M. Architecture of Compact Electrochemical Measurement Instrument. In Proceedings on 14h IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2016 (Preprint). IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Brno: 2016. s. 399-403. ISSN: 2405-8963.
Detail
 
2015
Jiri Hofman. A method for measuring the effect of total ionising dose on temperature coefficients of semiconductor devices. 2015. s. 1-26.
Detail
HOFMAN, J.; HÁZE, J.; SHARP, R.; HOLMES-SIEDLE, A. A Method for In-Situ, Total Ionising Dose Measurement of Temperature Coefficients of Semiconductor Device Parameters. IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE, 2015, roč. 62, č. 6, s. 2525-2531. ISSN: 0018- 9499.
Detail | WWW
KLEDROWETZ, V.; HÁZE, J. Návrh analogových integrovaných obvodů. 2015. s. 1-122.
Detail
 
2014
PAVLÍK, M.; KLEDROWETZ, V.; PRISTACH, M.; BOHRN, M.; FUJCIK, L.; HÁZE, J. Design of the 16bit (delta-sigma) Converter for Sensor Signal Processing. In 37th Internation Conference on Telecommunications and Signal Processing. Berlín: 2014. s. 100-104. ISBN: 978-80-214-4983- 1.
Detail
 
2013
PAVLÍK, M.; KLEDROWETZ, V.; HÁZE, J.; PRISTACH, M.; PROKOP, R.; FUJCIK, L.; KHATEB, F. SC Sigma- Delta Converter for Vibration Sensor Processing System. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 1. Řím: 2013. s. 392-397. ISBN: 978-1-4799-0403- 7.
Detail
PRISTACH, M.; PAVLÍK, M.; HÁZE, J.; FUJCIK, L. Optimized Architecture of High Order CIC Filters. In Proceedings of the 20th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. Lodz, Poland: Lodz University of Technology, 2013. s. 263-266. ISBN: 978-83-63578-01- 5.
Detail
HÁZE, J. Mezinárodní společenství pro mikroelektroniku a pouzdření (IMAPS) spojení průmyslu a akademické sféry. Bulletin of SMT/ISHM Int. Conference "New Trends in Microelectronics". Brno: SMT- info konsorcium, 2013. s. 19-20. ISSN: 1211- 6947.
Detail
 
2012
KLEDROWETZ, V.; PAVLÍK, M.; HÁZE, J.; FUJCIK, L.; PROKOP, R. A 12-bit second order sigma-delta modulator design in 0. 7 um CMOS technology. In IMAPS CS International Conference 2012. 1. Brno: VUT Brno, 2012. s. 208-213. ISBN: 978-80-214-4539- 0.
Detail
PAVLÍK, M.; HÁZE, J.; KLEDROWETZ, V. Design of the 12bits Delta- Sigma Modulator using SC Technique. Radioengineering, 2012, roč. 21, č. 1, s. 246-252. ISSN: 1210-2512.
Detail
 
2011
KLEDROWETZ, V.; HÁZE, J. Basic Block of Pipelined ADC Design Requirements. Radioengineering, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 234-238. ISSN: 1210- 2512.
Detail
KLEDROWETZ, V.; HÁZE, J. Design of a 10- b Pipelined ADC without calibration. In Recent Researches in Circuits, Systems, Communications & Computers. Tenerife, Španělsko: WSEAS Press, 2011. s. 329-332. ISBN: 978-1-61804-056- 5.
Detail
PAVLÍK, M.; KLEDROWETZ, V.; HÁZE, J.; FUJCIK, L. SoftBUS – alternative bus for home automation. In Recent Researches in Circuits, Systems, Communication and computers. Tenerife, Španělsko: WSEAS Press, 2011. s. 17-21. ISBN: 978-1-61804-056- 5.
Detail
PEKÁREK, J.; VRBA, R.; MAGÁT, M.; PAVLÍK, M.; HÁZE, J. Testing of Novel Device for Anodic Bonding process in MEMS Application. Electronics, 2011, roč. 5, č. 2, s. 180-182. ISSN: 1313- 1842.
Detail
HÁZE, J.; PEKÁREK, J.; MAGÁT, M.; PAVLÍK, M.; VRBA, R. Design, modeling and fabrication of novel MEMS structure utilizing carbon nanotubes. In Proceedings of 18th European microelectronics packaging conference EMPC 2011. Brighton: 2011. s. 79-83. ISBN: 978-0-9568086-0- 8.
Detail
HÁZE, J. Integrované obvody všude kolem nás. DPS - Plošné spoje od A do Z, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 4-5. ISSN: 1804- 4891.
Detail
 
2010
KLEDROWETZ, V.; HÁZE, J. Analysis of Non-ideal Effects of Pipelined ADC by Using MATLAB - Simulink. In Advances In Sensors, Signals And Materials. Portugal: WSEAS Press, 2010. s. 85-88. ISBN: 978-960-474-248- 6.
Detail
HÁZE, J.; VRBA, R.; PAVLÍK, M.; PEKÁREK, J. A Novel Laboratory Anodic Bonding Device for MEMS Applications. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu. cz, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 24-26. ISSN: 1802- 4564.
Detail
HÁZE, J.; PEKÁREK, J.; VRBA, R. Laboratorní zařízení pro anodické pájení. In Mikrosyn. Nové trendy v mikroelektonických systémech a nanotechnologiích. Brno: NOVPRESS Brno, 2010. s. 6-9. ISBN: 978-80-214-4229- 0.
Detail
PAVLÍK, M.; MAGÁT, M.; HÁZE, J.; FUJCIK, L. Evaluation of the Delta- Sigma modulator coefficients by MATLAB parallel processing. In Matlab - Modelling, Programming and Simulations. SCIYO. COM edition. India: SCIYO, 2010. s. 193-210. ISBN: 978-953-307-125- 1.
Detail
 
2009
FUJCIK, L.; HÁZE, J.; VRBA, R.; MICHAELI, L. Sensor Signal Digitization Utilizing a Band-Pass Sigma- Delta Modulator. IEICE TRANSACTIONS ON ELECTRONICS, 2009, roč. E92- C, č. 6, s. 860-863. ISSN: 0916- 8524.
Detail
HÁZE, J.; LAŽA, M.; BOHRN, M. MATCHING IN MILLER OTA: CASE STUDY. In Proceedings on 15th International EDS Conference 2008. Brno: IMAPS CZ/ SK, 2009. s. 341-346. ISBN: 978-80-214-3717- 3.
Detail
HÁZE, J. MOŽNOSTI VYUŽITÍ OBVODŮ PRO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ V APLIKACÍCH SE SENZORY TLAKU. Brno: VUT Brno, 2009.
Detail
HÁZE, J.; PAVLÍK, M.; PANÁČEK, J. A NEW LABORATORY KIT FOR ADC AND DAC TESTING AND EDUCATION. In Proceedings of EDS 2009. Brno: IMAPS CZ/ SK, 2009. s. 405-407. ISBN: 978-80-214-3933- 7.
Detail
HÁZE, J.; KLEDROWETZ, V. MULTIPLYING DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER WITH 1,5 AND 2,5 BIT RESOLUTION - CASE STUDY. In Proceedings on 15th International EDS Conference 2008. Brno: IMAPS CZ/ SK, 2009. s. 326-332. ISBN: 978-80-214-3717- 3.
Detail
HÁZE, J.; VRBA, R.; PAVLÍK, M. The integrated unit for MEMS based pressure measurement. In Proceedings of ICONS 2009 Fourth International Conference on Systems. France: IEEE, 2009. s. 100-103. ISBN: 978-1-4244-3469- 5.
Detail
HÁZE, J.; KLEDROWETZ, V.; VRBA, R. NÁVRH 1,5 A 2, 5 BITOVÉ STRUKTURY DÍLČÍHO BLOKU ŘETĚZOVÉHO PŘEVODNÍKU DA. Slaboproudý obzor, 2009, roč. 2009 (65), č. 2, s. 23-27. ISSN: 0037- 668X.
Detail
 
2008
HÁZE, J.; FUJCIK, L.; VRBA, R.; PAVLÍK, M.; MICHAELI, L. The Utilization of Novel Bandpass Sigma- delta Modulator for Capacitance Pressure Sensor Signal Processing. Radioengineering, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 79-85. ISSN: 1210- 2512.
Detail
HÁZE, J.; VRBA, R.; PROKOP, R. Design of Phase Locked-Loop for Very Slow Sine- Wave Signals. In Proceedings of IEEE International Conference on Systems ICONS 2008. Cancun: IEEE, 2008. s. 67-71. ISBN: 978-0-7695-3105- 2.
Detail
HÁZE, J.; KLEDROWETZ, V.; VRBA, R. DESIGN OF THE 1.5 AND 2.5 BIT MDAC - APPLICATION OPPORTUNITIES. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu. cz, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 26-30. ISSN: 1802- 4564.
Detail
 
2007
HÁZE, J.; BRZOBOHATÝ, J.; MUSIL, V.; ŠTEFFAN, P. Analogové integrované obvody. Analogové integrované obvody. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-138.
Detail
PAVLÍK, M.; HÁZE, J.; VRBA, R.; ŠVÉDA, M. Smart Differential Pressure Sensor. In ICINCO 2007, Proceedings of the Fourth International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication and University of Angers, 2007. s. 244 ( s.)ISBN: 978-972-8865-84- 9.
Detail
FUJCIK, L., HÁZE, J., VRBA, R., FOREJTEK, J., ZAVORAL, P., PROKOP, R., MICHAELI, L. Modeling and Design of a Novel Integrated Band-Pass Sigma- Delta Modulator. In Personal Wireless Communications. Mobile and Wireless Communication Networks. 2007. s. 256 ( s.)ISBN: 978-0-387-74158- 1. ISSN: 1571- 5736.
Detail
HÁZE, J.; VRBA, R.; FUJCIK, L.; MICHAELI, L.; PAVLÍK, M.; ZAVORAL, P.; FOREJTEK, J. A Novel Band-Pass Sigma- Delta Modulator for Capacitive Pressure Sensing. In IEEE Proceedings of the Second International Conference on Systems, ICONS 2007. New York: IEEE Computer Society, 2007. s. 74-78. ISBN: 0-7695-2807- 4.
Detail
HÁZE, J. Inovace osnov předmětu bakalářského studia Návrh analogových integrovaných obvodů Závěrečná zpráva projektu FRVŠ č. 1868/ 2007 pro rok 2007. 1. Brno: 2007. s. 1-7.
Detail
HÁZE, J.; VRBA, R.; FICEK, R.; PAVLÍK, M.; MAGÁT, M. Výzkum nových mechatronických struktur MEMS využitelných pro měření tlaku - výzkumná zpráva k řešení projektu výzkumu a vývoje. 1. 2007. s. 1-44.
Detail
HÁZE, J.; VRBA, R.; FUJCIK, L.; PROKOP, R. Design of Integer Phase Locked Loop. In MIKROSYN. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích.. Seminář o výsledcích výzkumného záměru MSM 0021630503 v roce 2007. Sborník příspěvků. Brno: Novotný, 2007. s. 27-34. ISBN: 978-80-214-3534- 6.
Detail
HÁZE, J.; VRBA, R.; FUJCIK, L.; FOREJTEK, J.; ZAVORAL, P.; PAVLÍK, M. BandPass Sigma- Delta Modulator for Capacitive Pressure Sensor. In IEEE Intrumentation and Measurement Technology Conference Proceedings. Varsava, Polsko: IEEE Intrumentation and Measurement Society, 2007. s. 18-24. ISBN: 1-4244-0589- 0.
Detail
 
2006
HÁZE, J.; VRBA, R. The New Low Power 10- bit Pipelined ADC Using Novel Background Calibration Technique. In Third IEEE International Workshop on Electronic Design, Test and Applications. Kuala Lumpur, Malaysia: IEEE Computer Society, 2006. s. 340 ( s.)ISBN: 0-7695-2500- 8.
Detail
HÁZE, J.; VRBA, R.; FUJCIK, L.; SAJDL, O. Modeling of 10-bits, 40 MHz, low power pipelined ADC utilizing novel background calibration. In Proceedings of ICN 2006, ICONS 2006, MCL 2006. Mauritius: IEEE, 2006. s. 116 ( s.)ISBN: 0-7695-2552- 0.
Detail
Lukas Fujcik, Thibault Mougel, Jiri Haze, Radimir Vrba. Modeling and design of novel architecture of multibit switched-capacitor sigma-delta converter with two- step quantization process. In The International Conference on Systems, IEEE Computer Society. Morne, Mauritius, 2006. s. 130 ( s.)ISBN: 0-7695-2540- 7.
Detail
HÁZE, J.; VRBA, R. A Novel 10-bit, 40 MHz, 54 mW Pipelined ADC. In ISCCSP Proceedings 2006. Marrakech, Maroko: IEEE CAS, 2006. s. 82 ( s.)ISBN: 2-908849-17- 8.
Detail
HÁZE, J.; VRBA, R.; FUJCIK, L.; PAVLÍK, M.; FOREJTEK, J.; ZAVORAL, P.; MICHAELI, L. Bandpass Sigma- Delta Modulator for Capacitive Pressure Sensor. In Proceedings of IMAPS Electronic Devices and System Conference, 2006, partII. Brno: IMAPS, 2006. s. 514 ( s.)ISBN: 80-214-3246- 2.
Detail
Michal Pavlík, Jiří Háze, Radimír Vrba, Jiří Forejtek, Pavel Zavoral, Lukáš Fujcik, Linus Michaeli. Novel usage of the bandpass sigma- delta modulator for pressure measurement. In Moderní metody řešení, návrhu a aplikace elektronických obvodů. Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2006. s. 11 ( s.)ISBN: 80-214-3328- 0.
Detail
Michal Pavlik, Radimir Vrba, Jiří Háze. DA and DA Converters Demonstration Board for Education. In Socrates International Conference. Electronic System. Chania, Crete Institute of Technology, Greece, 2006. s. 72 ( s.)ISBN: 960-8025-99- 8.
Detail
HÁZE, J.; VRBA, R.; SAJDL, O.; FUJCIK, L. Inovace osnov předmětu Vzájemný převod analogových a digitálních signálů - IS3412. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
Detail
VRBA, R., FUJCIK, L. Nové principy integrovaných nízkonapěťových a nízkopříkonových AD převodníků v submikronových technologiích. 1. Brno: GA ČR, 2006. s. 0 ( s.)
Detail
Lukáš Fujcik, Radimír Vrba, Vladislav Musil, Jiří Háze. Inovace struktury předmětu Návrh digitálních integrovaných obvodů VLSI a jazyk VHDL. 2006. s. 1 ( s.)
Detail
HÁZE, J. Magisterský předmět Návrh analogových integrovaných obvodů (MAIO) - přednášky. Elektronická prezentace, 9 tématických celků, 259 snímků. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
Detail
VRBA, R.; HÁZE, J.; KUCHTA, R.; KADLEC, J.; ŠTEFFAN, P.; FUJCIK, L.; SAJDL, O. Magisterský předmět Návrh elektronických přístrojů (MNEN) - přednášky. Elektronická prezentace, 12 tématických celků, 218 snímků. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
Detail
HÁZE, J. Předmět kombinovaného bakalářského studia Analogové elektronické obvody (KAEY) - přednášky. Elektronická prezentace, 5 tématických celků, 147 snímků. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
Detail
HÁZE, J. Předmět kombinovaného bakalářského studia Modelování a počítačová simulace (KMPS) - přednášky. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
Detail
HÁZE, J.; VRBA, R.; FUJCIK, L.; SAJDL, O. Vzájemný převod analogových a digitálních signálů - MEL608. Brno: N- PRESS, 2006. s. 1 ( s.)
Detail
 
2005
HÁZE, J. NOVÁ METODA KOMPENZACE CHYB VZNIKAJÍCÍCH TECHNIKOU SPÍNANÝCH KAPACITORŮ V PŘEVODNÍCÍCH AD. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně - Edice PhD Thesis. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně - Edice PhD Thesis. Brno: VUTIUM, 2005. 26 s. ISBN: 80-214-3094- X.
Detail
HÁZE, J.; VRBA, R. A Novel Background Calibration in 10-bit, 40 MHz, 54 mW Pipelined ADC Using Switched- capacitor Approach. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H105, Moderní metody řešení, návrhu. Brno: UREL Brno, 2005. s. 47 ( s.)ISBN: 80-214-3089- 3.
Detail
P. Steffan, R. Prokop, R. Vrba, L. Fujcik, J. Haze, J. Kerjci. ASIC Measurement System for TFT Sensors. In International Conference On Sensors and New Techniques in Pharmaceutical and Biomedical Research. Kuala Lumpur: Universiti Teknologi MARA, 2005. s. 113 ( s.)ISBN: 0-7803-9371- 6.
Detail
HÁZE, J.; VRBA, R.; BAJER, A. A New Laboratory Workplace for Testing of ADCs. In Proceedings of Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2005. Brno: IMAPS CS, 2005. s. 411 ( s.)ISBN: 80-214-2990- 9.
Detail
VRBA, R., FUJCIK, L., PROKOP, R., HÁZE, J. Nové principy integrovaných nízkonapěťových a nízkopříkonových AD převodníků. 1. Brno: GA ČR, 2005. s. 0 ( s.)
Detail
Lukas Fujcik, Pavel Steffan, Roman Prokop, Radimir Vrba, Jiri Haze. The Novel Integrated Microsensor Measurement System. In EDS' 05 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: Ing. Zdenek Novotny CSc., 2005. s. 376 ( s.)ISBN: 80-214-2990- 9.
Detail
HÁZE, J.; VRBA, R.; FUJCIK, L.; SAJDL, O.; SKOČDOPOLE, M. A 12- BIT LOW POWER SC PIPELINED ADC USING NOVEL BACKGROUND CALIBRATION APPROACH. In Proceedings of the 5th IEE International Conference on ADDA 2005. Limerick, Irsko: IEE, 2005. s. 283 ( s.)ISBN: 0-86341-542- 3.
Detail
J. HAZE, R. VRBA, L. FUJCIK, M. SKOCDOPOLE. New Switched- Capacitor Pipelined ADC. In Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Instrumentation, Measurement, Control, Circuits and Systems. Cancun, Mexiko: WSEAS, 2005. s. 132 ( s.)ISBN: 960-8457-21- 1.
Detail
FUJCIK, L., VRBA, R., STEFFAN, P., PROKOP, R., HAZE, J., SKOCDOPOLE, M. Digital Solutions in Novel Microsensor Measurement System. In Instrumentation, Measurement, Control, Circuits and Systems (IMCCAS 2005). Cancun, Mexiko: Alexander Zemliak, Nikos Mastorakis, 2005. s. 14 ( s.)ISBN: 960-8457-24- 1.
Detail
HÁZE, J.; VRBA, R. The New Background Calibration Technique for Pipelined ADC Using Switched- capacitor Approach. In Proceedings of Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2005. Brno: IMAPS CS, 2005. s. 369 ( s.)ISBN: 80-214-2990- 9.
Detail
 
2004
HÁZE, J.; VRBA, R.; SKOČDOPOLE, M.; FUJCIK, L. A 12-bit, Low Power Switched-Capacitor Pipelined ADC, A Case Study. In Proceedings of 11th International Conference Electronic Devices and Systems EDS 2004. Brno: Czech Republic, 2004. s. 169 ( s.)ISBN: 80-214-2701- 9.
Detail
HÁZE, J., KREJČÍ, J., VRBA, R., ŠVÉDA, M. Sensor Analysis of Liquid Pollution. In Proceedings of the 2004 ISA/ IEEE Sensors for Industry Conference. New Orleans, LA: IEEE Computer Society, 2004. s. 155-158. ISBN: 0-7803-8143- 2.
Detail
SKOČDOPOLE, M., VRBA, R., FUJCIK, L., HÁZE, J. RSD Analog-to-Digital Converter with 2,5- Bit Subconverter. In 11th Electronic devices and systems conference 2004 - proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, 2004. s. 203 ( s.)ISBN: 80-214-2701- 9.
Detail
FUJCIK, L., VRBA, R., SKOČDOPOLE, M., HÁZE, J. Comparison of the sigma- delta modulators. In Intensive Training Programme in Electronic. Crete, Greece: Socrates Workshop 2004. Intensive Training Programme in Electronic, 2004. s. 71 ( s.)ISBN: 80-214-2819- 8.
Detail
SKOČDOPOLE, M., VRBA, R., FUJCIK, L., HÁZE, J. Switched-current RSD analog-to- digital converter. In Socrates Workshop 2004. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Proceedings. Crete, Greece: Technological Institute of Crete, Greece, 2004. s. 67 ( s.)ISBN: 80-214-2819- 8.
Detail
HÁZE, J.; VRBA, R.; SKOČDOPOLE, M.; FUJCIK, L. SWITCHED - CAPACITOR ADC WITH LOW POWER CONSUMPTION - BEHAVIOURAL MODELLING. In Socrates Workshop 2004. Intensive Training Programme in Electronic. Crete, Greece: 2004. s. 162 ( s.)ISBN: 80-214-2819- 8.
Detail
VRBA, R., ŠTEFFAN, P., HÁZE, J., FUJCIK, L., SKOČDOPOLE, M., PROKOP, R. IMAM Inteligentní mikrosenzory a mikrosystémy pro měření, regulaci a životní prostředí. GAČR. Brno, Praha: GAČR, 2004. s. 0 ( s.)
Detail
VRBA, R., KUCHTA, R., FUJCIK, L., HÁZE, J., SKOČDOPOLE, M. Multimediální učebnice digitálních obvodů a mikroprocesorů. FRVŠ F1. Brno: FRVŠ, 2004. s. 0 ( s.)
Detail
SKOČDOPOLE, M., VRBA, R., HÁZE, J., FUJCIK, L. RSD Algorithm Implementation to Semiflash ADC. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, roč. 2004, č. 9, s. 1971 ( s.)ISSN: 1109- 2734.
Detail
ŠTEFFAN, P.; VRBA, R.; HÁZE, J. New Integrated Measurement System for Electrochemistry Microsensors. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, roč. 2004, č. 9, s. 1962 ( s.)ISSN: 1109- 2734.
Detail
HÁZE, J.; VRBA, R.; SKOČDOPOLE, M.; FUJCIK, L. Low Power SC Pipelined ADC Using Op- Amp Sharing Approach. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, roč. 2004, č. 9, s. 1959 ( s.)ISSN: 1109- 2734.
Detail
FUJCIK, L., VRBA, R., SKOČDOPOLE, M., HÁZE, J. Continuous-time sigma- delta converters. In Electronic Devices and Systems. Brno: Ing. Zdenek Novotny CSc., 2004. s. 164 ( s.)ISBN: 80-214-2701- 9.
Detail
HÁZE, J.; VRBA, R. Error Correction and Compensation in Capacitive Sensor Systems. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 1939 ( s.)ISSN: 1109- 2734.
Detail
ŠTEFFAN, P.; VRBA, R.; HÁZE, J. New Integrated Measurement System for Electrochemistry Microsensors. In Proceedings of the WSEAS Conferences, Rio de Janeiro, Brasil 2004. Rio de Janeiro: WSEAS, 2004. s. 220 ( s.)ISBN: 960-8457-03- 3.
Detail
SKOČDOPOLE, M.; VRBA, R.; HÁZE, J.; FUJCIK, L. RSD Algorithm Implementation to Semiflash ADC. In Proceedings of the WSEAS Conferences, Rio de Janeiro, Brasil 2004. Rio de Janeiro: WSEAS, 2004. s. 205 ( s.)ISBN: 960-8457-03- 3.
Detail
HÁZE, J.; VRBA, R. Error Correction and Compensation in Capacitive Sensor Systems. In Proceedings of the WSEAS Conferences, Rio de Janeiro, Brasil 2004. Rio de Janeiro: WSEAS, 2004. s. 196 ( s.)ISBN: 960-8457-03- 3.
Detail
HÁZE, J.; VRBA, R.; SKOČDOPOLE, M.; FUJCIK, L. Low Power SC Pipelined ADC Using Op- Amp Sharing Approach. In Proceedings of the WSEAS Conferences, Rio de Janeiro, Brasil 2004. Rio de Janeiro: WSEAS, 2004. s. 214 ( s.)ISBN: 960-8457-03- 3.
Detail
HÁZE, J.; VRBA, R. Behavioural Modelling of the Fully Differential Switched Capacitor Position- Sense Interface for ADC. In Proceedings of 11th International Conference Electronic Devices and Systems EDS 2004. Brno: Czech Republic, 2004. s. 174 ( s.)ISBN: 80-214-2701- 9.
Detail
HÁZE, J.; VRBA, R. ADC Position- Sense Interface. In Proceedings of 11th Annual IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer Based Systems ECBS 2004. Brno: IEEE Computer Society, 2004. s. 429 ( s.)ISBN: 0-7695-2125- 8.
Detail
VRBA, R., KUCHTA, R., SAJDL, O., HUB, P., SKOČDOPOLE, M., FUJCIK, L., HÁZE, J., ZEMÁNEK, M., VRBA, R. Multimediální učebnice digitálních obvodů. Brno: Multimediální učebnice digitálních obvodů, 2004. s. 1 ( s.)
Detail | WWW
 
2003
HÁZE, J.; VRBA, R. Errors and Their Cancellation in ADC Using Switched Capacitors Technique. WSEAS Transactions on Circuits, 2003, roč. 2, č. 1, s. 111 ( s.)ISSN: 1109- 2734.
Detail
HÁZE, J. PORTABLE DEVICE FOR PESTICIDE TOXICITY ANALYSIS. In Proceedings of the international conference and competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. s. 184 ( s.)ISBN: 80-214-2401- X.
Detail
FUJCIK, L., VRBA, R., KREJČÍ, J., HÁZE, J., SKOČDOPOLE, M., SAJDL, O. INPUT CONTROL OF SENSOR PARAMETERS AND REPRODUCIBILITY OF SENSOR MEASUREMENT. In XVII IMEKO WORLD CONGRESS. Chorvatsko: 2003. s. 2141 ( s.)ISBN: 953-7124-00- 2.
Detail
HÁZE, J. Some errors cancellation approaches used in ADC using switched capacitor technique. In Applied Electronics 2003. Plzeň: 2003. s. 79 ( s.)ISBN: 80-7082-951- 6.
Detail
HÁZE, J., VRBA, R. Errors and Their Cancellation in ADC Using Switched Capacitors Technique. WSEAS Transactions on Circuits, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 111 ( s.)ISSN: 1109- 2734.
Detail
HÁZE, J., VRBA, R. Errors and Their Cancellation in ADC Using Switched Capacitors Technique. In Digest of the proceedings of the WSEAS conferences. Atény: Řecko, 2003. s. 21 ( s.)ISBN: 960-8052-90- 4.
Detail
HÁZE, J., VRBA, R. Errors and Their Cancellation in ADC Using Switched Capacitors Technique. In Book of abstracts and program - WSEAS international conferences. Řecko. Atény: Atény, 2003. s. 3 ( s.)ISBN: 960-8052-84- X.
Detail
FUJCIK, L., KREJČÍ, J., VRBA, R., HÁZE, J., SKOČDOPOLE, M. ANALYZÁTOR TOXICITY PESTICIDŮ. In Sborník příspěvků - RADEŠÍN 2003. 2003. s. 39 ( s.)ISBN: 80-214-2497- 6.
Detail
HÁZE, J., SKOČDOPOLE, M., FUJCIK, L., VRBA, R. PORTABLE DEVICE FOR PESTICIDE TOXICITY ANALYSIS FOR MEASUREMENT IN FIELD CONDITIONS. In XVII IMEKO WORLD CONGRESS - Metrology in the 3rd Millennium - Proceedings. Dubrovnik, Chorvatsko: 2003. s. 2153 ( s.)ISBN: 953-7124-00- 2.
Detail
HÁZE, J. PORTABLE DEVICE FOR PESTICIDE TOXICITY ANALYSIS. In Proceedings of 9th conference and competition Student EEICT 2003, Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. s. 440 ( s.)ISBN: 80-214-2379- X.
Detail
VRBA, R., LEGÁT, P., FUJCIK, L., HÁZE, J., KUCHTA, R., MIKEL, B., SKOČDOPOLE, M. Digitální obvody a mikroprocesory. elektronické skriptum. Brno: FEKT VUT Brno, 2003. s. 1 ( s.)
Detail
HÁZE, J., SKOČDOPOLE, M., FUJCIK, L., VRBA, R., GROSMANOVÁ, Z. ARTIFICIAL SYNAPSIS – THE DETECTOR OF PESTICIDE TOXICITY. In XVII IMEKO WORLD CONGRESS - Metrology in the 3rd Millennium - Proceedings. Dubrovnik, Chorvatsko: 2003. s. 2156 ( s.)ISBN: 953-7124-00- 2.
Detail
HÁZE, J., SAJDL, O., ZACHARIÁŠ, M., MUSIL, V., PASZ, R. Interconnection problems in modern electronic integrated systems. In Proceedings of the Socrates Workshop. Short Contributions. Brno: Zd. Novotný, 2003. s. 245 ( s.)ISBN: 80-214-2461- 3.
Detail
SKOČDOPOLE, M., FUJCIK, L., HÁZE, J., MUSIL, V. Chaotic behaviour of sigma- delta modulators. In Proceedings of the Socrates Workshop. Short Contributions. Brno: Zd. Novotný, 2003. s. 216 ( s.)ISBN: 80-214-2461- 3.
Detail
HÁZE, J., VRBA, R. The OPAMP Common-Mode Voltage Problem in Switched Capacitor Networks – The Cancellation Approach. In Proceedings od the Socrates Workshop 2003. Crete, Greece: 2003. s. 26 ( s.)ISBN: 80-214-2461- 3.
Detail
 
2002
SKOČDOPOLE, M., HÁZE, J., VRBA, R., KREJČÍ, J., ŠTEFFAN, P. Výzkum a vývoj elektronických obvodů analyzátoru. výzkumná zpráva. Brno: MPO ČR, 2002. s. 1 ( s.)
Detail
VRBA, R., HEJÁTKOVÁ, E., PRÁŠEK, J., MALYSZ, K., ZEMÁNEK, M., KREJČÍ, J., HUBÁLEK, J., ADÁMEK, M., FUJCIK, L., HÁZE, J., KUCHTA, R., SAJDL, O., SKOČDOPOLE, M., GROSMANOVÁ, Z. ANTOPE Výzkum nových metod přístrojové analýzy toxicity pro integrální měření toxicity v potravinářském průmyslu a jejich ověření na prototypu analyzátoru toxicity pesticidů. výzkumná zpráva. Brno: MPO ČR, 2002.
Detail
VRBA, R., HUBÁLEK, J., BOUŠEK, J., HEJÁTKOVÁ, E., BEČVÁŘ, D., PRÁŠEK, J., MALYSZ, K., KREJČÍ, J., ADÁMEK, M., FUJCIK, L., HÁZE, J., SKOČDOPOLE, M., GROSMANOVÁ, Z. Návrh senzorů. výzkumná zpráva. Brno: GA ČR, 2002.
Detail
HÁZE, J., HÁZE, J., SKOČDOPOLE, M. Využití vývojového prostředí PIC- MPLab ve výuce. In Seminář teorie obvodů STO-8, Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky. Brno: Vojenská akademie, 2002. s. 34-36. ISBN: 80-214-2190- 8.
Detail
KREJČÍ, J., VRBA, R., HÁZE, J., FUJCIK, L., SKOČDOPOLE, M., JAKUBKA, L. Portable device for pesticide toxicity analysis. In ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 02 - Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. s. 373 ( s.)ISBN: 80-214-2180- 0.
Detail
KREJČÍ, J., VRBA, R., HÁZE, J., FUJCIK, L., SKOČDOPOLE, M., JAKUBKA, L. Analyzátor toxicity pesticidů. In Sborník pracovní konference Ekotoxikologické biotesty 1. Seč u Chrudimi: Vodní zdoje s.r.o. Ekomonitor, 2002. s. 179 ( s.)ISBN: 80-238-9260- 6.
Detail
 
2001
VRBA, R., BURDA, R., HÁZE, J., SKOČDOPOLE, M. Tlakový senzor s analogovým výstupem a vestavěnou inteligencí. neuvedeno. 2001. s. 1 ( s.)
Detail
VRBA, R., SKOČDOPOLE, M., HÁZE, J. Inteligentní senzory pro tlakovou sílu. . Brno: GAČR, 2001.
Detail
 


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.