• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.

Hlavní e-mail haze@feec.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 11769
 
Odeslat VUT zprávu

2017
Využití nových poznatků z mikro- a nanotechnologií pro komplexní elektronické obvody a senzoriku, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
Detail
2016
eFEKTivní vzdělání pro nadané studenty na perFEKTní fakultě, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
Detail
2015
TG01010054, Zařízení pro dispenzní tisk s velmi vysokým rozlišením, zahájení: 01.05.2015, ukončení: 30.04.2017
Detail
2014
Nové typy elektronických obvodů a senzorů pro specifické aplikace, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
Detail
2011
Perspektivní využití nových senzorických technologií a obvodů pro zpracování senzorických signálů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
Detail
2010
Multimediální učebnice předmětu Analogové integrované obvody , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
Detail
Chyby vznikající v řetězových převodnících a jejich kompenzace, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
Detail
2009
Vytvoření nové struktury předmětu magisterského studia Vzájemný převod analogových a digitálních signálů, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
Detail
2008
Inovace osnov předmětu magisterského studia Analogové integrované obvody - MAIO, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
Detail
2007
Inovace osnov předmětu bakalářského studia Návrh analogových integrovaných obvodů, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
Detail
2006
Inovace osnov předmětu Vzájemný převod analogových a digitálních signálů, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
Detail
2004
FT-TA/050, Výzkum nových technologií a metod měření diference tlaků a jejich ověření na funkčním vzorku inteligentního keramického senzoru s novým principem měření (DIF), zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2007
Detail
2003
Multimediální učebnice digitálních obvodů a mikroprocesorů, zahájení: 28.03.2003, ukončení: 31.12.2004
Detail
Návrh a vývoj nových převodníků AD se spínanými kapacitory, zahájení: 27.03.2003, ukončení: 31.12.2004
Detail
GA102/03/0619, IMAM Inteligentní mikrosenzory a mikrosystémy pro měření, regulaci a životní prostředí, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
Detail
Rozšíření laboratorního cvičení o úlohy virtuální digitální laboratoře, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
Detail
2002
Zavedení nových trendů při výuce předmětu Digitální obvody, zahájení: 31.03.2002
Detail
FD-K2/53, ANTOPE Výzkum nových metod přístrojové analýzy toxicity pro integrální měření toxicity v potravinářském průmyslu a jejich ověření na prototypu analyzátoru toxicity pesticidů, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
Detail


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.