• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.

Hlavní e-mail haze@feec.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 11769
 
Odeslat VUT zprávu

Vzdělání a akademická kvalifikace
01.01.2002 - 31.12.2005 Vysoké učení technické v Brně, FEKT
Doktorské studium v oboru Mikroelektronika a elektrotechnologie
01.01.2009 - 03.12.2009 Vysoké učení technické v Brně, FEKT
Habilitační řízení pro získání akademického titulu docent
Vědeckovýzkumná činnost

Návrh a vývoj integrovaných obvodů v analogovém a smíšeném módu. Řešení senzorických aplikací zejména MEMS.

Akademické stáže v zahraničí
01.08.2003 - 31.10.2003 Německo, Institut für Mikroelektronik- und Mechatronik-Systeme
Práce na disertační práci - návrh a vývoj integrovaných obvodů
Univerzitní aktivity

- 2006 - 2014 výkonný předseda studentské soutěžní konference STUDENT EEICT,

- 2009 - 2014 předseda programového výboru mezinárodní konference Electronic Devices and Systems,

- 2010 - 2014 prezident České a Slovenské sekce organizace IMAPS,

- od roku 2010 předseda oborové rady bakalářského studijního programu Mikroelektronika a technologie,

- od roku 2011 proděkan pro vnější vztahy FEKT,

- od roku 2014 vedoucí Ústavu mikroelektroniky.

Mimouniverzitní aktivity

- 2006 - 2009 předseda výboru SVJ Oblá 43-49

- 2011 člen občanského sdružení Babičáci.

Spolupráce s průmyslem

Spolupráce zejména s:

- ON Semiconductor,

- AT&T,

- BD Sensors,

- ABB,

- Honeywell,

- Automotive Lighting,

a řada dalších.Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.