doc. Ing.

Jiří Háze

Ph.D.

FEKT – proděkan pro vnější vztahy

+420 54114 6102
haze@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.01.2002 - 31.12.2005

  Vysoké učení technické v Brně, FEKT
  Doktorské studium v oboru Mikroelektronika a elektrotechnologie

 • 01.01.2009 - 03.12.2009

  Vysoké učení technické v Brně, FEKT
  Habilitační řízení pro získání akademického titulu docent

Vědeckovýzkumná činnost

Návrh a vývoj integrovaných obvodů v analogovém a smíšeném módu. Řešení senzorických aplikací zejména MEMS.

Akademické stáže v zahraničí

 • 01.08.2003 - 31.10.2003

  Německo, Institut für Mikroelektronik- und Mechatronik-Systeme
  Práce na disertační práci - návrh a vývoj integrovaných obvodů

 • 13.10.2008 - 19.10.2008

  Španělsko, Rovira i Virgili University
  Blok odborných přednášek a semináře na téma návrhu integrovaných obvodů

Univerzitní aktivity

- 2006 - 2014 výkonný předseda studentské soutěžní konference STUDENT EEICT,

- 2009 - 2014 předseda programového výboru mezinárodní konference Electronic Devices and Systems,

- od roku 2010 předseda oborové rady bakalářského studijního programu Mikroelektronika a technologie,

- od roku 2011 proděkan pro vnější vztahy FEKT,

- od roku 2014 vedoucí Ústavu mikroelektroniky.

Mimouniverzitní aktivity

- 2006 - 2009 předseda výboru SVJ Oblá 43-49

- 2011 člen občanského sdružení Babičáci.

Spolupráce s průmyslem

Spolupráce zejména s:

- ON Semiconductor,

- Thermofisher Scientific (dříve FEI),

- AT&T,

- BD Sensors,

- ABB,

- Honeywell,

a řada dalších.

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

- 2010 - 2014 člen evropského výboru organizace IMAPS,

- 2010 - 2014 prezident České a Slovenské sekce organizace IMAPS,