Detail projektu

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

Období řešení: 01.01.2000 —

Označení

VAV13350

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Blecha Petr, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
- příjemce (01.01.2000 - nezadáno)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2000-01-01 - nezadáno)

Výsledky

SIMEONOV, S.; SIMEONOVOVÁ, J. FACTOR/AIM Optimization System. In International Advanced Simulation Technologies Conference ASTC 2000. Washington, D.C., USA: SCS, 2000. p. 151 ( p.)ISBN: 1212-5709.
Detail

KNOFLÍČEK, R. The WFDF Method (Wave Front Distance Field Algorithm). In Sborník konference. Maribor: University of Maribor, 2000. p. 89-92. ISBN: 86-435-0324-X.
Detail

ČERNOHOUS, I. Myoelektrická protéza ruky vyvíjená na ÚVSSaR, FSI v Brně. In PhD 2003. ZČU Plzeň: ZČU Plzeň, 2003. s. 25 ( s.)ISBN: 80-7043-246-2.
Detail

ČERNOHOUS, I.; KNOFLÍČEK, R. The Partial Results on Prosthetic Aids Design at the Department of Production Machines, Systems and Robotics, FME VUT in Brno. In Mechatronics, Robotics and Biomechanics 2003. Brno: 2003. s. 149 ( s.)ISBN: 80-214-2312-9.
Detail

ČERNOHOUS, I.; KNOFLÍČEK, R. Myoelektrická protéza ruky. In Servisní robotika. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. s. 8 ( s.)ISBN: 80-248-0494-8.
Detail

ČERNOHOUS, I.; KNOFLÍČEK, R. Ovládání a řízení myoelektrických protéz ruky. In Servisní robotika. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. s. 9 ( s.)ISBN: 80-248-0494-8.
Detail

ČERNOHOUS, I.; KNOFLÍČEK, R. Využití myoelektrických signálů při řízení biorobotických zařízení. In Acta Mechanica Slovaca. 2003. s. 29 ( s.)
Detail

ČERNOHOUS, I. Konstrukce myoelektrické protézy ruky. In R O B T E P 2 0 0 4. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2004. s. 120 ( s.)ISBN: 80-8073-134-9.
Detail

ČERNOHOUS, I. KONSTRUKCE MYOELEKTRICKÉ PROTÉZY RUKY. In ROBTEP 2004. Vyšné Ružbachy: 2004. s. 120 ( s.)ISBN: 80-8073-134-9.
Detail

FLIEGER, J. Aplikace kráčejících mobilních robotů. In R O B T E P 2 0 0 4. Košice: Technická Univerzita v Košiciach, 2004. s. 152 ( s.)ISBN: 80-8073-134-9.
Detail

VYŠÍN, M. The mobile robot with hybrid locomotion mechanism. In 2nd International PhD Conference on Mechanical Engineering - PhD2004. Západočeská univerzita v Plzni: Západočeská univerzita v Plzni, 2004. p. 139 ( p.)ISBN: 80-7043-330-2.
Detail

ŠVÉDA, M. Methods of myoelectric prosthetic hand control. In Proceedings 13th International Workshop On Robotics In Alpe-Adria-Danube Region. Brno: Brno University of Technology, 2004. p. 67 ( p.)ISBN: 80-7204-341-2.
Detail

FLIEGER, J. Zhodnocení současného stavu v oblasti kráčejících mobilních robotů. In Sborník semináře Servisní Robotika. Ostrava: VŠB Ostrava, Katedra robotechniky, 2003. s. 7 ( s.)ISBN: 80-248-0494-8.
Detail

ČERNOHOUS, I. DESIGN OF MECHANICAL PART OF THE MYOELECTRIC HAND PROSHESIS. In Proceedings - 13th International Workshop on RAAD. Brno: VUT-Brno, 2004. p. 143 ( p.)ISBN: 80-7204-341-2.
Detail

HAMMER, M.; KOLČABA, J.; LATINA, P.; ŘÍHA, Z. VLIV NASTAVENÍ FUZZY NEURONOVÉ SÍTĚ PRO PREDIKCI ŽIVOTNOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ. In Diagnostika 05. Plzeň- Něčtiny, Česká Republika: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 278-281. ISBN: 80-7043-368-X.
Detail

ŠPAČEK, M.; BĚLOHOUBEK, P.; NÁDHERA, M.; PAVLAS, J.; HAVLÍK, P. Scientific Approach to the Modelling of Multi-axes Robots and Human Body and its Application in the Medical Rehabilitation. In Mendel 2005. Brno: Bno Univerity of Technology, Pavel Ošmera, 2005. p. 157 ( p.)ISBN: 80-214-2961-5.
Detail

HAMMER, M.; LATINA, P.; KOLČABA, J.; ŘÍHA, Z. EXPERTNÍ SYSTÉM JAKO DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ PRO IZOLAČNÍ MATERIÁL ELEKTRICKÉHO STROJE TOČIVÉHO. In Diagnostika 05. Plzeň - Něčtiny, Česká Republika: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 282-285. ISBN: 80-7043-368-X.
Detail

HAMMER, M.; LATINA, P.; ŘÍHA, Z.; KOLČABA, J. VYUŽITÍ UMĚLÉ INTELIGENCE PRO DIAGNOSTIKU ŽIVOTNOSTI IZOLAČNÍHO MATERIÁLU REÁLNÉHO ELEKTRICKÉHO TOČIVÉHO STROJE. In Diagnostika 05. Plzeň - Něčtiny, Česká Republika: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 286-289. ISBN: 80-7043-368-X.
Detail

HAMMER, M.; ŘÍHA, Z.; LATINA, P.; KOLČABA, J. ZÁVISLOST VÝSLEDKŮ PREDIKCE IZOLAČNÍHO MATERIÁLU NA TYPU FUZZY NEURONOVÉ SÍTĚ. In Diagnostika 05. Plzeň - Něčtiny, Česká Republika: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 294-297. ISBN: 80-7043-368-X.
Detail

HAMMER, M.; ŘÍHA, Z.; LATINA, P.; KOLČABA, J. VLIV VSTUPNÍCH PARAMETRŮ FUZZY NEURONOVÉ SÍTĚ NA DIAGNOSTIKU IZOLAČNÍHO MATERIÁLU RELANEX. In Diagnostika 05. Plzeň - Něčtiny, Česká Republika: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 290-293. ISBN: 80-7043-368-X.
Detail

HAMMER, M.; ŘÍHA, Z.; LATINA, P. LIFETIME PREDICTION OF INSULATING MATERIALS BY FUZZY-NEURAL NETWORKS AND EXPERT SYSTEMS. In ICPR-18. Fisciano, Italy: University of Salerno, 2005. p. - (- p.)ISBN: 88-87030-96-0.
Detail

HAMMER, M.; LATINA, P.; ŘÍHA, Z.; KOLČABA, J. DIAGNOSTIKA ŽIVOTNOSTI IZOLAČNÍHO MATERIÁLU ELEKTRICKÉHO TOČIVÉHO STROJE NEURONOVÝMI SÍTĚMI. In TD2005 - DIAGON 2005. Zlín, Česká Republika: Academi centrum UTB, 2005. s. 130-133. ISBN: 80-7318-293-9.
Detail

HAMMER, M.; ŘÍHA, Z.; LATINA, P.; KOLČABA, J. FUZZY NEURONOVÁ SÍŤ JAKO PREDIKTOR ŽIVOTNOSTI IZOLAČNÍHO MATERIÁLU RELANEX. In TD2005 - DIAGON 2005. Zlín, Česká Republika: Academi centrum UTB, 2005. s. 55-60. ISBN: 80-7318-293-9.
Detail

HAMMER, M.; SZABÓ, R.; SVOBODA, J. INFLUENCE OF THE FUZZY MODEL SUGENO PARAMETERS FOR PREDICTION OF THE LIFETIME OF RELANEX INSULATING MATERIAL. In ICIT 2005. Celje, Slovenia: CAMERA grafična priprava d.o. o., 2005. p. 321-324. ISBN: 961-90401-9-8.
Detail

HAMMER, M.; LATINA, P.; ŘÍHA, Z. THE EXPERT SYSTEM AS A LIFETIME DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC TOOL. In SME 2005. Opole, Poland: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej - opole 2005, 2005. p. 580-582. ISBN: 83-88492-74-8.
Detail

HAMMER, M.; ŘÍHA, Z.; LATINA, P. THE LIFETIME PREDICTION OF INSULATING MATERIAL BY FUZZY NEURAL NETWORKS. In SME 2005. Opole, Poland: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej - opole 2005, 2005. p. 509-512. ISBN: 83-88492-74-8.
Detail

HAMMER, M.; ŘÍHA, Z.; LATINA, P. DEPENDING OF LIFETIME PREDICTION OF INSULATIVE MATERIAL ON THE TYPE OF FUZZY NEURAL NETWORK. In UBR-CORR Studa and Control of Corroslon in the Perspective of Sustalnable Development of Urban Distribution Grids. Sibiu, Romania: 2005. p. 160-162. ISBN: 973-718-259-6.
Detail

HAMMER, M.; LATINA, P.; ŘÍHA, Z. THE USE OF NEURAL NETWORK FOR DIAGNOSTICS REMANENT LIFETIME OF INSULATING MATERIAL. In UBR-CORR Study and Control of Corroslon in the Perspective of Sustalnable Development of Urban Distribution Grids. Sibiu, Romania: 2005. p. 163-165. ISBN: 973-718-259-6.
Detail

HAMMER, M.; ŘÍHA, Z.; LATINA, P. INFLUENCE OF FUZZY NEURAL NETWORK INPUT PARAMETERS ON MODELING PROCESS OF INSULATIVE MATERIAL. In UBR-CORR Study and Control of Corroslon in the Perspective of Sustalnable Development of Urban Distribution Grids. Sibiu, Romania: 2005. p. 153-155. ISBN: 973-718-259-6.
Detail

HAMMER, M.; LATINA, P.; KOLČABA, J.; KRATOCHVÍL, P. Artificial Intelligence for Diagnostics State of Electric Rotary Machine. In XLII International Symposium on Electrical Machines. Cracow, Poland: Witold Rams, 2006. p. 311-314. ISBN: 83-88309-36-6.
Detail

POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; KNOFLÍČEK, R. Simulation and Off-Line programming of robotic cells in relation to robotics education. In Proceedings of the 4th International PhD Conference on Mechanical Engineering - PhD 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. p. 73-74. ISBN: 80-7043-486-4.
Detail

HAMMER, M.; ŘÍHA, Z.; LATINA, P. FUZZY NEURAL NETWORK AS A LIFETIME PREDICTOR OF INSULATIVE MATERIAL. In UBR-CORR Study and Control of Corroslon in the Perspective of Sustalnable Development of Urban Distribution Grids. Sibiu, Romania: 2005. p. 146-148. ISBN: 973-718-259-6.
Detail

HAMMER, M.; LATINA, P.; ŘÍHA, Z. DIAGNOSTICS OF INSULATING MATERIAL BY MEANS OF EXPERT SYSTEM. In UBR-CORR Study and Control of Corroslon in the Perspective of Sustalnable Development of Urban Distribution Grids. Sibiu, Romania: 2005. p. 139-141. ISBN: 973-718-259-6.
Detail

FOLLER, B. Nové směry v technologii pultruze. In Technológia 2005. Bratislava: Strojnická fakulta STU v Bratislavě, Společnost pre nové materiály a technologie Slovenska, 2005. s. 93 ( s.)ISBN: 80-227-2264-2.
Detail

HULMAN, M.; BRADÁČ, F. DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SYSTEM FOR TOOL DATA MANAGEMENT INTO MACHINE-INDUSTRIES COMPANY. In Process Control 05. Department of Information Engineering and Process Control, FCFT STU, Bratislava: Department of Information Engineering and Process Control, FCFT STU, Bratislava, 2006. p. 169-1 ( p.)ISBN: 80-227-2235-9.
Detail

KAFKOVÁ, P.; SIMEONOV, S. Moderní plánování a řízení výroby. In Sborní přednášek k 9. ročníku konference. Ostrava: AD&M, 2006. s. 67-72. ISBN: 80-239-6535-2.
Detail

VLČEK, J. Kalibrace obráběcích strojů laserovým interferometrem. In Technický den Renishaw, Brno: 2003.
Detail

POCHYLÝ, A.; KUBELA, T. Design of robotic cells employing simulation and off-line programming methodology. In Proceedings of the 1st International conference for young researchers and PhD. students (ERIN 2007). 1. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2007. p. 81-81. ISBN: 978-80-227-2636-8.
Detail

POCHYLÝ, A.; KUBELA, T. Workspace5: Simulation and off-line programming methodology for robotic cell design. In Proceedings of the 5th International PhD Conference on Mechanical Engineering - PhD 2007. 1. 2007. p. 215-220. ISBN: 978-80-7043-597-7.
Detail

POCHYLÝ, A.; KUBELA, T. Enhanced robotics curriculum employing simulation and off-line programming methodology for robotic cell design. In Proceedings of the 16th International Workshop on Robotics in Alpe Adria Danube Region (RAAD 2007). 1. Ljubljana: Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, 2007. p. 17-17. ISBN: 978-961-243-066-5.
Detail

HAMMER, M. Prognostická diagnostika neuronovou sítí. In Diagnostika 07. Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 30-33. ISBN: 978-80-7043-557-1.
Detail

HAMMER, M. Modernizace výuky elektrotechniky na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. In Setkání kateder elektrotechniky SEKEL 2007. Elektrotechnika. Praha: ČVUT Praha, 2007. s. 48-54. ISBN: 978-80-01-03804-8.
Detail

HAMMER, M. Diagnostika elektrických strojů točivých. In 9. mezinárodní seminář vysokého napětí - sborník přednášek. Elektrotechnika. Havířov: AGENTURA IRIS, 2007. s. 76-83.
Detail

BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J.; KOLÍBAL, Z.; POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; BLECHA, P.; BLECHA, R. ROBOTIC MANIPULATORS FOR TOOLS MANIPULATION. In Summaries Volume. Bratislava: SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, BRATISLAVA, 2007. p. 162-1 (162-6 p.)ISBN: 978-80-227-2677-1.
Detail

FOLLER, B. Pultruzní technologie a technologická zařízení. In XXIV. Vuztužené Plasty. Plzeň: Dům techniky Plzeň, s.r.o., 2007. s. 106-111. ISBN: 978-80-239-8857-4.
Detail

FOLLER, B. Ekonomická optimalizace skladby kompozitu. In XXIV. Vyztužené Plasty. sborník. Plzeň: Dům techniky Plzeň, s.r.o., 2007. s. 112-116. ISBN: 978-80-239-8857-4.
Detail

HAVLÍK, P.; BĚLOHOUBEK, P.; STANĚK, A.; NEŠPOR, V.; ŽIVČÁK, T.; JAROŠ, Z.; PŘICHYSTAL, J. Research in the field of human medical rehabilitation and equipment development for disabled people. In Proceedings of 13th International Conference on Soft Computing (MENDEL 2007). Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2007. p. 134-139. ISBN: 978-80-214-3473-8.
Detail

ŠIMKOVÁ, M.; HAMMER, M. EXPERTNÍ SYSTÉMY V DIAGNOSTICE TRANSFORMÁTORŮ. In TD 2008 - DIAGON 2008. Zlín: Academia centrum UTB, 2008. s. 23-27. ISBN: 978-80-7318-707-1.
Detail

MICHALÍČEK, M.; HOLUB, M. Compensation of Geometric Accuracy and Working Uncertainty of Vertical lathes. In Recent advances in Mechatronics 2008 - 2009. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. p. 383-388. ISBN: 978-3-642-05021-3.
Detail

KOTEK, L.; BABINEC, F.; TABAS, M. Nové způsoby minimalizace rizik - požadavky a standardy pro sklady kapalných uhlovodíků. In Sborník přednášek konference APROCHEM 2010. Praha: PCHE, 2010. s. 505-509. ISBN: 978-80-02-02111-7.
Detail

KOTEK, L.; BABINEC, F. Použití metody Human HAZOP při analýze spolehlivosti obsluhy. In Sborník přednášek 31. mezinárodní konference TD 2008 - DIAGON 2008. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 57-61. ISBN: 978-80-7318-707-1.
Detail

KOTEK, L.; TABASOVÁ, A.; TABAS, M. New Aspects of Risk Analysis in QRA. In Sborník přednášek 32. mezinárodní konference TD 2009 - DIAGON 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. p. 86-90. ISBN: 978-80-7318-840-5.
Detail

MAREK, J.; BLECHA, P. Compensation of Axes at Vertical Lathes. In Recent Advances in Mechatronics 2008 - 2009. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. p. 371-376. ISBN: 978-3-642-05021-3.
Detail

KOTEK, L.; BABINEC, F. Hodnocení vlivu lidského činitele při řízení výroby. In 4. sympozium Spolehlivost a bezpečnost při provozu a údržbě v procesním průmyslu a energetice. Praha: ČSCHI, 2009. s. 16-17. ISBN: 978-80-86059-52-5.
Detail

BABINEC, F.; KOTEK, L.; TABAS, M. Skladování LPG, poznatky a metodiky. In Sborník přednášek konference APROCHEM 2010. Praha: PCHE, 2010. s. 288-292. ISBN: 978-80-02-02111-7.
Detail

MATĚJKA, P.; PAVLÍK, J.; OPL, M.; KOLÍBAL, Z.; KNOFLÍČEK, R. Mechatronic Backlash-Free System for Planar Positioning. In Recent Advances in Mechatronics 2008-2009. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. p. 377-382. ISBN: 978-3-642-05021-3.
Detail

KOTEK, L.; TABAS, M.; BABINEC, F. HAZOP studie velkých systémů. In APROCHEM 2011 - sborník příspěvků. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-02306-7.
Detail

KOTEK, L.; TABAS, M.; BABINEC, F. Prevence závažných havárií v EU (minulost a budoucnost). In APROCHEM 2011 - sborník příspěvků. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2011. s. 7-12. ISBN: 978-80-02-02306-7.
Detail

ČERNOHOUS, I. Myoelektrické protézy ruky. ORTOPEDICKÁ PROTETIKA, 2002, roč. 4, č. 6, s. 17 ( s.)ISSN: 1212-6705.
Detail

ČERNOHOUS, I. Southamptonská myoelektrická protéza ruky. ORTOPEDICKÁ PROTETIKA, 2002, roč. 4, č. 7, s. 4 ( s.)ISSN: 1212-6705.
Detail

PLŠEK, L.; KNOFLÍČEK, R. Historie hexapodů. MM Průmyslové spektrum, 2003, č. 11, s. 12 ( s.)ISSN: 1212-2572.
Detail

POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; KNOFLÍČEK, R. Workspace 5 - řešení pro simulaci průmyslových robotů. Strojárstvo/Strojírenství, 2006, roč. 2006, č. 10, s. 56-57. ISSN: 1335-2938.
Detail

POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; KNOFLÍČEK, R. Simulace a off-line programování robotických buněk. MM Průmyslové spektrum, 2006, roč. 2006, č. 11, s. 54-55. ISSN: 1212-2572.
Detail

HAMMER, M. Expertní systémy v diagnostice elektrických strojů točivých. In Technická diagnostika. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. s. 18-19. ISSN: 1210-311X.
Detail

PAVLÍK, J. Kamerové systémy v diagnostice točivých elektrických strojů. Technická diagnostika, 2008, roč. XVII, č. z1/2008, s. 35-35. ISSN: 1210-311X.
Detail

DOSEDLA, M. Vertikální soustruhy na EMO 2007. Strojárstvo/Strojírenství, 2007, roč. 9, č. 11, s. 106-107. ISSN: 1335-2938.
Detail

DOSEDLA, M. Přehled nových trendů v oblasti horizontálních vyvrtávacích a frézovacích strojů. Strojárstvo/Strojírenství, 2007, roč. 9, č. 11, s. 104-105. ISSN: 1335-2938.
Detail

PLŠEK, L.; KNOFLÍČEK, R. Kinematika paralelních mechanismů. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2004, roč. 11, č. 2, s. 97 ( s.)ISSN: 1210-2717.
Detail

KOLÍBAL, Z. Minulost a budoucnost robotů. Automa, 2009, roč. 15, č. 5, s. 8-10. ISSN: 1210-9592.
Detail

DOSEDLA, M. Machine tool life cycle. Inteligent Manufacturing and Automation: Focus on Young Researches and Scientists, 2009, vol. 20, no. 1, p. 75-76. ISSN: 1726-9679.
Detail

MICHALÍČEK, M. EMO Hannover 2007 - v oboru tvářecí techniky. Strojárstvo/Strojírenství. Žilina: MEDIA ST, 2007. s. 108-108. ISSN: 1335-2938.
Detail

SIMEONOV, S. Using Simulation Approach for Designing of Acid Pickling Lines. MM Science Journal, 2010, vol. 2010, no. 11, p. 1-4. ISSN: 1803-1269.
Detail

KOTEK, L.; TABAS, M. Využití nového přístupu k selekci zdrojů rizika závažné havárie. Journal of Safety Research and Applications (JOSRA), 2011, roč. 2011, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1803-3687.
Detail

SIMEONOV, S. Celkový kapacitní management a simulace výrobních systémů. In Proceedings of the European Simulation symposium 1994. 1. Istanbul: Bogazici University Printing Office, 1994. s. 70 ( s.)ISBN: 1-56555-03.
Detail

Simeon Simeonov, Jana Simeonovová. Plánovací systém uživající simulační model. In Proceedings of the 18 th International Conference om Informa. 1. Pula Croatia: University of Zagreb, 1996. s. 445 ( s.)ISBN: 1330-1012.
Detail

MAREK, J. Základní části obráběcích strojů. In Konstrukce CNC obráběcích strojů. MM Speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2010. s. 8-13. ISBN: 978-80-254-7980-3.
Detail

NOVOTNÝ, L. Vřetena obráběcích strojů. In Konstrukce CNC obráběcích strojů. MM Speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2010. s. 66-81. ISBN: 978-80-254-7980-3.
Detail

HAMMER, M. Elektrotechnika a elektronika. Elektrotechnika a elektronika. skripta. Brno: CERM,s.r.o Brno, 2006. s. 1-134. ISBN: 80-214-3334-5.
Detail

BĚLOHOUBEK, P. Reengineering for Ph.D. study. Reengineering for Ph.D. study. Brno: VUT-FSI, Brno, 2007. p. 1-31.
Detail

BĚLOHOUBEK, P. Engineering a reengineering klíčových podnikových procesů. Logistika v řízení podniku VI. Logistika v řízení podniku VI. ICB, Brno: Inženýrské centrum Brno, 2001. 93 s. ISBN: 80-86308-04-9.
Detail

BĚLOHOUBEK, P. Investice a výrobní systémy I. neuvedeno. neuvedeno. Brno: ICB, Brno, 2001. 84 s. ISBN: 80-86308-07-3.
Detail

HAMMER, M. Expertní Systémy v Diagnostice Izolačních Systémů Elektrických Strojů pro Energetické a Strojírenské Aplikace. Elektrotechnika. Elektrotechnika. Brno, Česká Republika: VUT- Brno, 2005. 155 s. ISBN: 80-214-3120-2.
Detail

KOLÍBAL, Z.; KNOFLÍČEK, R.; BLECHA, P.; VAVŘÍK, I. Technologičnost konstrukce a retrofitting výrobních strojů. monografie. monografie. Brno: Vysoké učení technické v Brně - nakladatelství VUTIUM, 2010. 336 s. ISBN: 978-80-214-3765-4.
Detail

BĚLOHOUBEK, P. Příprava a nasazování efektivních investic. Brno: ICB, Brno, 2005. s. 1 ( s.)
Detail

BĚLOHOUBEK, P. Efektivní stavba, provoz a údržba strojů. Brno: ICB, Brno, 2005. s. 1 ( s.)
Detail

ČERNOHOUS, I. Myoelektrické protézy ruky. Brno: Kongresové centrum Brno, 2002. s. 34 ( s.)
Detail

BĚLOHOUBEK, P. Investice, vybrané technicko-ekonomické činnosti. Brno: ICB, Brno, 2006. s. 1 ( s.)
Detail

BĚLOHOUBEK, P. Stavba, provoz a údržba strojů a zařízení. Brno: ICB, Brno, 2006. s. 1 ( s.)
Detail

BĚLOHOUBEK, P. Tvořivost, inovace a optimalizace v ekonomice stavby, provozu a údržby strojů. Brno: ICB, Brno, 2006. s. 10 ( s.)
Detail

HAMMER, M.; KRATOCHVÍL, P. Aplikace umělé inteligence v diagnostice izolačních materiálů. FEL ZČU Plzeň, FSI VUT Brno: ZČU Plzeň, 2006. s. 1-84.
Detail

PAVLÍK, J. Výroba toroidních vzorků - technická zpráva. Brno: VUT Fakulta strojního inženýrství, 2010.
Detail

KOTEK, L.; BABINEC, F.; TABAS, M. Vyšetřování významných havárií jako cesta ke zlepšování bezpečnosti. Automa, 2011, roč. 17, č. 7, s. 54-56. ISSN: 1210-9592.
Detail

BABINEC, F.; TABAS, M.; KOTEK, L. Systematická bezpečnostní studie velkých jednotek. In Sborník CHISA 2011. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011. s. 117-117. ISBN: 978-80-905035-0-2.
Detail

KOLÍBAL, Z.; SMETANOVÁ, A. Contribution to ergonomic operating of spring-actuated mechanism. In Annals of DAAAM for 2011 and PROCEEDINGS. 1. Vídeň: DAAAM International Vienna, 2011. p. 149-150. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

KOLÍBAL, Z.; MAREK, J. Analysis of the unconventional application of rotating systems of machine tools. MM Science Journal, 2012, vol. 2012, no. special issue, p. 1-6. ISSN: 1805-0476.
Detail

NOVOTNÝ, L. Transfer vědy a výzkumu do praxe. In Moderní formy přenosu poznatků z VV do praxe. INInet. Ostrava: INInet, 2012. s. 4-46. ISBN: 978-80-248-2686-8.
Detail

VONDÁL, J.; KOTEK, L.; HÁJEK, J. Dry ice blasting for cleaning - measurement of pellets velocity behind the blasting nozzle. In Proceedings of the 22nd International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2016 and 19th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, PRES 2016. Praha: ČSCHI, 2017. p. 1287-1294. ISBN: 9781510859623.
Detail

DADO, M.; HNILICA, R.; KOTEK, L. USE OF VIRTUAL REALITY IN MACHINERY SAFETY EDUCATION. In Proceedings of ICERI2017 Conference. Seville, Spain: 2017. p. 2737-2740. ISBN: 978-84-697-6957-7.
Detail

TRÁVNÍČEK, P.; KOTEK, L.; JUNGA, P.; VÍTĚZ, T.; DRÁPELA, K.; CHOVANEC, J. Quantitative analyses of biogas plant accidents in Europe. RENEWABLE ENERGY, 2018, vol. 122, no. July 2018, p. 89-97. ISSN: 0960-1481.
Detail

TRÁVNÍČEK, P.; KOTEK, L.; VÍTĚZ, T.; CHOVANEC, J. Condensing Shafts on Biogas Stations and Operational Safety. PROCESS SAFETY PROGRESS, 2018, vol. 37, no. 2, p. 300-304. ISSN: 1066-8527.
Detail

DADO, M.; KOTEK, L.; HNILICA, R.; TŮMA, Z. The Application of Virtual Reality for Hazard Identification Training in the Context of Machinery Safety: A Preliminary Study. Manufacturing TECHNOLOGY, 2018, vol. 18, no. 5, p. 732-736. ISSN: 1213-2489.
Detail

TRÁVNÍČEK, P.; KOTEK, L.; VÍTĚZ, T. Quantitative risk assessment of biogas plant - determination of assumptions and estimation of selected top event. PERIOD POLYTECH-CHEM, 2019, vol. 63, no. 3, p. 397-405. ISSN: 0324-5853.
Detail

TRÁVNÍČEK, P.; KOTEK, L.; JUNGA, P.; KOUTNÝ, T; NOVOTNÁ, J.; VÍTĚZ, T. Prevention of accidents to storage tanks for liquid products used in agriculture. Process Safety and Environmental Protection, 2019, vol. 128, no. August 2019, p. 193-202. ISSN: 0957-5820.
Detail

Trávníček, P.; Kotek, L.; Nejtek, V.; Koutný, T.; Junga, P.; Vítěz, T. Flare stacks on agricultural biogas plants – safety and operational requirements. Research in agricultural engineering, 2019, vol. 65, no. 3, p. 98-104. ISSN: 1212-9151.
Detail

TRÁVNÍČEK, P.; KOTEK, L.; JUNGA, P. Foreign workers in industry - Prevention of accidents. MM Science Journal, 2020, vol. 2020, no. 3, p. 3711-3715. ISSN: 1803-1269.
Detail

Trávníček, P., Novotná J., KOTEK, L. Havárie v zařízeních cukrovarnického průmyslu a jejich prevence. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE, 2020, roč. 136, č. 2020, s. 213-219. ISSN: 1210-3306.
Detail

DADO, M.; LAMPEROVÁ, A.; KOTEK, L.; HNILICA, R. An Evaluation of On-Tool System for Sanding Dust Collection: Pilot Study. Management Systems in Production Engineering, 2020, vol. 28, no. 3, p. 184-188. ISSN: 2450-5781.
Detail

BAMBURA, R.; ŠOLC, M.; DADO, M.; KOTEK, L. Implementation of Digital Twin for Engine Block Manufacturing Processes. Applied Sciences - Basel, 2020, vol. 10, no. 18, p. 1-10. ISSN: 2076-3417.
Detail

HAMMER, M.; KOLČABA, J.; LATINA, P.; ŠIMKOVÁ, M.; TOMAN, J.; PAVLÍK, J.: 021335400020; Modul výpočtu izolačního odporu. ČEZ as.. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

HAMPL, Š.: Vázaný pohyb segmenty; Mechanizmus pro vázaný pohyb segmentů teleskopického krytu, s natočeným vedením. VUT ÚVSSR Brno. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=802. (funkční vzorek)
Detail

PERNIKÁŘ, J.; BUMBÁLEK, L.: č. 101335005467; Automatická stanice na kontrolu vad vnitřního závitu. INA Schaeffler Group/D. (prototyp)
Detail

PERNIKÁŘ, J.; BUMBÁLEK, L.: č.101335005466; Automat na měření úchylek kruhovitosti vnějších kroužků valivých ložisek. INA Schaeffler Group/D. (prototyp)
Detail

PERNIKÁŘ, J.; BUMBÁLEK, L.: 101335005465; Automat na kontrolu pouzder vstřikovacích čerpadel "COMMON RAIL". NA Schaeffler Group/D. (prototyp)
Detail

VAVŘÍK, I.; HOLUB, M.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; KARPÍŠEK, Z.: Technologie zpracování dat CMM; Vývoj metodiky a etalonů na zkoušení přesnosti souřadnicových měřicích strojů s optickým snímacím systémem a optických souřadnicových měřicích strojů. Projekt číslo 4.2 PT 01/013. ÚVSSR ZL - SERVIS, s.r.o.. (ověřená technologie)
Detail

BRADÁČ, F.; SÝKORA, O.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z.: CA podpora rizik; Software pro podporu analýzy rizik při konstrukci strojů. TOS Hulín, UVSSR VUT FSI. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=839. (software)
Detail

BRADÁČ, F.; SYNEK, M.; NOVOTNÝ, T.; BLECHA, R.: CNC frézka; Laboratorní CNC frézka. VUT FSI B1/305. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=733. (funkční vzorek)
Detail

BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; NOVOTNÝ, T.; SYNEK, M.; PAVLÍK, J.: Lineární servopohon; Laboratorní polohovací zařízení s lineárním motorem. VUT FSI B1/305. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=756. (funkční vzorek)
Detail

BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J.; SYNEK, M.; BLECHA, R.; NOVOTNÝ, T.: 2D pneu. manipulátor; 2D laboratorní pneumaticky řízený manipulátor. VUT FSI B1/305. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=745. (funkční vzorek)
Detail

BRADÁČ, F.; NOVOTNÝ, T.; SYNEK, M.; BLECHA, R.: Třídící linka; Laboratorní třídící linka. VUT FSI B1/305. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=751. (funkční vzorek)
Detail

BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; SYNEK, M.; PAVLÍK, J.; NOVOTNÝ, T.: 3D manipulátor; 3D laboratorní manipulátor. VUT FSI B1/305. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=740. (funkční vzorek)
Detail

HUBÍK, V.; SYNEK, M.; BRADÁČ, F.; OPL, M.: Software pro detekci; Software pro detekci přechodových jevů. Arvin Meritor, Liberec. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=685. (software)
Detail

OPL, M.; BRADÁČ, F.; SYNEK, M.: Měřící stand; Měřící zařízení pro kontrolu přepalování ocelových lanek. Arvin Meritor, Liberec. (funkční vzorek)
Detail

HUBÍK, V.; SYNEK, M.; OPL, M.; BRADÁČ, F.: Modul detekce; Modul detekce přechodových jevů. Arvin Meritor, Liberec. (funkční vzorek)
Detail

HUBÍK, S.; OPL, M.; BRADÁČ, F.: Nový modul přepalování; Kompaktní modul detekce přechodových jevů. Arvin Meritor, Liberec. (funkční vzorek)
Detail

BRADÁČ, F.; OPL, M.; HUBÍK, V.; SYNEK, M.: Metodika měření; Metodika analýzy a vyhodnocení přechodových jevů. Arvin Meritor, Liberec. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; KOTEK, L.; BRADÁČ, F.; KOLÍBAL, Z.; pracovníci ROBTERM spol. s r.o.: KSO 630/4-C20; Indukční ohřívací zařízení s ohřívačem KSO 630/4-C20. ROBOTERM spol. s r.o., Chotěboř. URL: http://www.roboterm.cz/ohrivace_i/reference/reference_i.htm. (prototyp)
Detail

PERNIKÁŘ, J.; BUMBÁLEK, L.: č.101335005464; Automat na kontrolu defektů vnějších kroužků valivých ložisek. NA Schaeffler Group/D. (prototyp)
Detail

KOTEK, L.: Týden jakosti 2002. Brno (25.11.2002)
Detail

VDOLEČEK, F.; ZUTH, D.; KOTEK, L.: 33. mezinárodní konference TD 2010 - DIAGON 2010. Academia centrum, Univerzita Tomáše Bati, Mostní 5139, 760 01,Zlín (13.05.2010)
Detail

SKAŘUPA, J., TALÁCKO, J., PTÁČKOVÁ, I., BLECHA, R., BLECHA, P., ŠPAČEK, M., NÁDHERA, M., BRADÁČ, Z., BRADÁČ, F., SIMEONOV, S., VAVŘÍN, P., BĚLOHOUBEK, P., KOLÍBAL, Z., ČERNOHOUS, I.: 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Dunabe Region RAAD. Brno (01.05.2004)
Detail

BABINEC, F., ŠKARKA, J.: APROCHEM 2011. Kouty nad Desnou (11.04.2011)
Detail