Detail publikace

VLIV VSTUPNÍCH PARAMETRŮ FUZZY NEURONOVÉ SÍTĚ NA DIAGNOSTIKU IZOLAČNÍHO MATERIÁLU RELANEX

HAMMER, M. ŘÍHA, Z. LATINA, P. KOLČABA, J.

Originální název

VLIV VSTUPNÍCH PARAMETRŮ FUZZY NEURONOVÉ SÍTĚ NA DIAGNOSTIKU IZOLAČNÍHO MATERIÁLU RELANEX

Český název

VLIV VSTUPNÍCH PARAMETRŮ FUZZY NEURONOVÉ SÍTĚ NA DIAGNOSTIKU IZOLAČNÍHO MATERIÁLU RELANEX

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V dnešní době patří metody umělé inteligence mezi vhodné nástroje pro predikci a simulaci technických soustav. Touto soustavou pak může být elektrický točivý stroj u něhož vyžadujeme predikci jeho životnosti. Mezi nejcitlivější a nejnákladnější části takového stroje pak patří izolace jeho vinutí. Článek se zabývá diagnostikou izolačních materiálů elektrických strojů točivých s využitím fuzzy-neuronových sítí a vlivem vstupních veličin na výsledek predikce a simulace izolačního materiálu, který je v nich použit. Vstupní data tvoří koeficient Ba (aktivační energie polarizačního děje), Bv (aktivační energie vodivostního děje) a koeficient Uk což je parametr určující kritické napětí. Tyto data jsou získána nedestruktivním měřením na vzorcích izolačního materiálu. Toto jsou hlavní předpoklady k predikci koeficientu Up (průrazné napětí), který charakterizuje životnost izolačního materiálu a tedy celého motoru.

Český abstrakt

V dnešní době patří metody umělé inteligence mezi vhodné nástroje pro predikci a simulaci technických soustav. Touto soustavou pak může být elektrický točivý stroj u něhož vyžadujeme predikci jeho životnosti. Mezi nejcitlivější a nejnákladnější části takového stroje pak patří izolace jeho vinutí. Článek se zabývá diagnostikou izolačních materiálů elektrických strojů točivých s využitím fuzzy-neuronových sítí a vlivem vstupních veličin na výsledek predikce a simulace izolačního materiálu, který je v nich použit. Vstupní data tvoří koeficient Ba (aktivační energie polarizačního děje), Bv (aktivační energie vodivostního děje) a koeficient Uk což je parametr určující kritické napětí. Tyto data jsou získána nedestruktivním měřením na vzorcích izolačního materiálu. Toto jsou hlavní předpoklady k predikci koeficientu Up (průrazné napětí), který charakterizuje životnost izolačního materiálu a tedy celého motoru.

Rok RIV

2005

Vydáno

06.09.2005

Nakladatel

Západočeská univerzita v Plzni

Místo

Plzeň - Něčtiny, Česká Republika

ISBN

80-7043-368-X

Kniha

Diagnostika 05

Strany od

290

Strany do

293

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT17942,
 author="Miloš {Hammer} and Zbyněk {Říha} and Petr {Latina} and Josef {Kolčaba}",
 title="VLIV VSTUPNÍCH PARAMETRŮ FUZZY NEURONOVÉ SÍTĚ NA DIAGNOSTIKU IZOLAČNÍHO MATERIÁLU RELANEX",
 annote="V dnešní době patří metody umělé inteligence mezi vhodné nástroje pro predikci a simulaci technických soustav. Touto soustavou pak může být elektrický točivý stroj u něhož vyžadujeme predikci jeho životnosti. Mezi nejcitlivější a nejnákladnější části takového stroje pak patří izolace jeho vinutí. Článek se zabývá diagnostikou izolačních materiálů elektrických strojů točivých s využitím fuzzy-neuronových sítí a vlivem vstupních veličin na výsledek predikce a simulace izolačního materiálu, který je v nich použit. Vstupní data tvoří koeficient Ba (aktivační energie polarizačního děje), Bv (aktivační energie vodivostního děje) a koeficient Uk což je parametr určující kritické napětí. Tyto data jsou získána nedestruktivním měřením na vzorcích izolačního materiálu. Toto jsou hlavní předpoklady k predikci koeficientu Up (průrazné napětí), který charakterizuje životnost izolačního materiálu a tedy celého motoru.",
 address="Západočeská univerzita v Plzni",
 booktitle="Diagnostika 05",
 chapter="17942",
 howpublished="print",
 institution="Západočeská univerzita v Plzni",
 year="2005",
 month="september",
 pages="290--293",
 publisher="Západočeská univerzita v Plzni",
 type="conference paper"
}