Detail publikace

VLIV NASTAVENÍ FUZZY NEURONOVÉ SÍTĚ PRO PREDIKCI ŽIVOTNOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ

HAMMER, M. KOLČABA, J. LATINA, P. ŘÍHA, Z.

Originální název

VLIV NASTAVENÍ FUZZY NEURONOVÉ SÍTĚ PRO PREDIKCI ŽIVOTNOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ

Český název

VLIV NASTAVENÍ FUZZY NEURONOVÉ SÍTĚ PRO PREDIKCI ŽIVOTNOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Fuzzy neuronové sítě patří k vhodným nástrojům umožňujícím modelování, identifikaci a simulaci technických systémů a soustav. V našem případě modelovaným a identifikovaným systémem je izolační materiál Relanex. Životnost takovéhoto systému se v průběhu života elektrického stroje mění a má nelineární charakter. Tuto nelinearitu je možné modelovat pomocí vhodných umělých Fuzzy neuronových sítí. V článku se budeme zabývat architekturu, nastavení Fuzzy neuronových sítí a popisem vstupních modelovaných a identifikovaných dat.

Český abstrakt

Fuzzy neuronové sítě patří k vhodným nástrojům umožňujícím modelování, identifikaci a simulaci technických systémů a soustav. V našem případě modelovaným a identifikovaným systémem je izolační materiál Relanex. Životnost takovéhoto systému se v průběhu života elektrického stroje mění a má nelineární charakter. Tuto nelinearitu je možné modelovat pomocí vhodných umělých Fuzzy neuronových sítí. V článku se budeme zabývat architekturu, nastavení Fuzzy neuronových sítí a popisem vstupních modelovaných a identifikovaných dat.

Rok RIV

2005

Vydáno

06.09.2005

Nakladatel

Západočeská univerzita v Plzni

Místo

Plzeň- Něčtiny, Česká Republika

ISBN

80-7043-368-X

Kniha

Diagnostika 05

Strany od

278

Strany do

281

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT17913,
 author="Miloš {Hammer} and Josef {Kolčaba} and Petr {Latina} and Zbyněk {Říha}",
 title="VLIV NASTAVENÍ FUZZY NEURONOVÉ SÍTĚ PRO PREDIKCI ŽIVOTNOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ",
 annote="Fuzzy neuronové sítě patří k vhodným nástrojům umožňujícím modelování, identifikaci a simulaci technických systémů a soustav. V našem případě modelovaným a identifikovaným systémem je izolační materiál Relanex. Životnost takovéhoto systému se v průběhu života elektrického stroje mění a má nelineární charakter. Tuto nelinearitu je možné modelovat pomocí vhodných umělých Fuzzy neuronových sítí. V článku se budeme zabývat architekturu, nastavení Fuzzy neuronových sítí a popisem vstupních modelovaných a identifikovaných dat.",
 address="Západočeská univerzita v Plzni",
 booktitle="Diagnostika 05",
 chapter="17913",
 howpublished="print",
 institution="Západočeská univerzita v Plzni",
 year="2005",
 month="september",
 pages="278--281",
 publisher="Západočeská univerzita v Plzni",
 type="conference paper"
}