Detail publikace

Prevence závažných havárií v EU (minulost a budoucnost)

KOTEK, L. TABAS, M. BABINEC, F.

Originální název

Prevence závažných havárií v EU (minulost a budoucnost)

Český název

Prevence závažných havárií v EU (minulost a budoucnost)

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Letošní rok si připomínáme 25 let od začátku úsilí o zvýšení bezpečnosti v procesním průmyslu v Evropské unii v podobě, jak ho známe dnes. Po havárii v italském Sevesu v roce 1976 došlo k přijetí právních předpisů zaměřených na prevenci závažných havárií. V roce 1982 byla přijata první směrnice EU 82/501/EHS, takzvaná směrnice Seveso. Dne 9. prosince 1996 byla směrnice Seveso nahrazena směrnicí Rady 96/82/ES, takzvanou směrnicí Seveso II. Tato směrnice byla rozšířena o směrnici 2003/105/ES. Směrnice Seveso II se vztahuje na několik tisíc průmyslových zařízení v Evropské unii, kde jsou přítomné nebezpečné látky v množství přesahujícím limity definované ve směrnici.

Český abstrakt

Letošní rok si připomínáme 25 let od začátku úsilí o zvýšení bezpečnosti v procesním průmyslu v Evropské unii v podobě, jak ho známe dnes. Po havárii v italském Sevesu v roce 1976 došlo k přijetí právních předpisů zaměřených na prevenci závažných havárií. V roce 1982 byla přijata první směrnice EU 82/501/EHS, takzvaná směrnice Seveso. Dne 9. prosince 1996 byla směrnice Seveso nahrazena směrnicí Rady 96/82/ES, takzvanou směrnicí Seveso II. Tato směrnice byla rozšířena o směrnici 2003/105/ES. Směrnice Seveso II se vztahuje na několik tisíc průmyslových zařízení v Evropské unii, kde jsou přítomné nebezpečné látky v množství přesahujícím limity definované ve směrnici.

Klíčová slova

Směrnice SEVESO, statistická analýza nehod

Rok RIV

2011

Vydáno

01.04.2011

Nakladatel

PCHE - PetroCHemEng

Místo

Praha

ISBN

978-80-02-02306-7

Kniha

APROCHEM 2011 - sborník příspěvků

Strany od

7

Strany do

12

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT36615,
 author="Luboš {Kotek} and Marek {Tabas} and František {Babinec}",
 title="Prevence závažných havárií v EU (minulost a budoucnost)",
 annote="Letošní rok si připomínáme 25 let od začátku úsilí o zvýšení bezpečnosti v procesním průmyslu v Evropské unii v podobě, jak ho známe dnes. Po havárii v italském Sevesu v roce 1976 došlo k přijetí právních předpisů zaměřených na prevenci závažných havárií. V roce 1982 byla přijata první směrnice EU 82/501/EHS, takzvaná směrnice Seveso. Dne 9. prosince 1996 byla směrnice Seveso nahrazena směrnicí Rady 96/82/ES, takzvanou směrnicí Seveso II. Tato směrnice byla rozšířena o směrnici 2003/105/ES. Směrnice Seveso II se vztahuje na několik tisíc průmyslových zařízení v Evropské unii, kde jsou přítomné nebezpečné látky v množství přesahujícím limity definované ve směrnici.",
 address="PCHE - PetroCHemEng",
 booktitle="APROCHEM 2011 - sborník příspěvků",
 chapter="36615",
 howpublished="print",
 institution="PCHE - PetroCHemEng",
 year="2011",
 month="april",
 pages="7--12",
 publisher="PCHE - PetroCHemEng",
 type="conference paper"
}