Detail publikace

DIAGNOSTIKA ŽIVOTNOSTI IZOLAČNÍHO MATERIÁLU ELEKTRICKÉHO TOČIVÉHO STROJE NEURONOVÝMI SÍTĚMI

HAMMER, M. LATINA, P. ŘÍHA, Z. KOLČABA, J.

Originální název

DIAGNOSTIKA ŽIVOTNOSTI IZOLAČNÍHO MATERIÁLU ELEKTRICKÉHO TOČIVÉHO STROJE NEURONOVÝMI SÍTĚMI

Český název

DIAGNOSTIKA ŽIVOTNOSTI IZOLAČNÍHO MATERIÁLU ELEKTRICKÉHO TOČIVÉHO STROJE NEURONOVÝMI SÍTĚMI

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá využitím umělé inteligence pro popis životnosti izolačního materiálu elektrického točivého stroje. Stav konkrétního izolačního materiálu je jistě důležitou částí správné funkce celého sledovaného objektu, tj. elektrického točivého stroje. Náš ústav se již několik let zabývá použitím neuronových sítí k popisu kondice izolačního materiálu. Doposud jsme stav izolačního materiálu řešili s daty získanými měřením na vzorku izolačního materiálu nedestruktivní metodou. Nyní se náš výzkum zabývá problémem, zda budou neuronové sítě vhodným a efektivním nástrojem pro diagnostiku i s daty naměřenými na reálném stroji.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá využitím umělé inteligence pro popis životnosti izolačního materiálu elektrického točivého stroje. Stav konkrétního izolačního materiálu je jistě důležitou částí správné funkce celého sledovaného objektu, tj. elektrického točivého stroje. Náš ústav se již několik let zabývá použitím neuronových sítí k popisu kondice izolačního materiálu. Doposud jsme stav izolačního materiálu řešili s daty získanými měřením na vzorku izolačního materiálu nedestruktivní metodou. Nyní se náš výzkum zabývá problémem, zda budou neuronové sítě vhodným a efektivním nástrojem pro diagnostiku i s daty naměřenými na reálném stroji.

Klíčová slova

životnost izolačního systému, Relanex, neuronové sítě

Rok RIV

2005

Vydáno

26.04.2005

Nakladatel

Academi centrum UTB

Místo

Zlín, Česká Republika

ISBN

80-7318-293-9

Kniha

TD2005 - DIAGON 2005

Strany od

130

Strany do

133

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT18368,
 author="Miloš {Hammer} and Petr {Latina} and Zbyněk {Říha} and Josef {Kolčaba}",
 title="DIAGNOSTIKA ŽIVOTNOSTI IZOLAČNÍHO MATERIÁLU ELEKTRICKÉHO TOČIVÉHO STROJE NEURONOVÝMI SÍTĚMI",
 annote="Příspěvek se zabývá využitím umělé inteligence pro popis životnosti izolačního materiálu elektrického točivého stroje. Stav konkrétního izolačního materiálu je jistě důležitou částí správné funkce celého sledovaného objektu, tj. elektrického točivého stroje. Náš ústav se již několik let zabývá použitím neuronových sítí k popisu kondice izolačního materiálu. Doposud jsme stav izolačního materiálu řešili s daty získanými měřením na vzorku izolačního materiálu nedestruktivní metodou. Nyní se náš výzkum zabývá problémem, zda budou neuronové sítě vhodným a efektivním nástrojem pro diagnostiku i s daty naměřenými na reálném stroji.",
 address="Academi centrum UTB",
 booktitle="TD2005 - DIAGON 2005",
 chapter="18368",
 howpublished="print",
 institution="Academi centrum UTB",
 year="2005",
 month="april",
 pages="130--133",
 publisher="Academi centrum UTB",
 type="conference paper"
}