Detail publikace

FUZZY NEURONOVÁ SÍŤ JAKO PREDIKTOR ŽIVOTNOSTI IZOLAČNÍHO MATERIÁLU RELANEX

HAMMER, M. ŘÍHA, Z. LATINA, P. KOLČABA, J.

Originální název

FUZZY NEURONOVÁ SÍŤ JAKO PREDIKTOR ŽIVOTNOSTI IZOLAČNÍHO MATERIÁLU RELANEX

Český název

FUZZY NEURONOVÁ SÍŤ JAKO PREDIKTOR ŽIVOTNOSTI IZOLAČNÍHO MATERIÁLU RELANEX

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek pojednává o řešení problematiky diagnostiky izolačního materiálu Relanex, pomocí metod umělé inteligence. Jako nástroj pro simulaci materiálu byly použity hybridní systémy. Hybridním systémem může být fuzzy neuronová síť, která spojuje výhody fuzzy systémů a neuronových sítí. Fuzzy neuronové sítě byly naprogramovány v prostředí Matlab 6.5, stejně tak výsledky simulací byly získány tímto produktem. Vstupní veličiny jsou tvořeny koeficienty Ba (aktivační energie polarizačního děje), Bv (aktivační energie vodivostního děje) a Uk (parametr určující kritické napětí). Na základě změn vnitřní struktury neuronové sítě, použitím různých učících algoritmů, různých metod deffuzyfikace a kombinacemi jednotlivých vstupních veličin pak byl ovlivňován výsledek simulace materiálu.

Český abstrakt

Článek pojednává o řešení problematiky diagnostiky izolačního materiálu Relanex, pomocí metod umělé inteligence. Jako nástroj pro simulaci materiálu byly použity hybridní systémy. Hybridním systémem může být fuzzy neuronová síť, která spojuje výhody fuzzy systémů a neuronových sítí. Fuzzy neuronové sítě byly naprogramovány v prostředí Matlab 6.5, stejně tak výsledky simulací byly získány tímto produktem. Vstupní veličiny jsou tvořeny koeficienty Ba (aktivační energie polarizačního děje), Bv (aktivační energie vodivostního děje) a Uk (parametr určující kritické napětí). Na základě změn vnitřní struktury neuronové sítě, použitím různých učících algoritmů, různých metod deffuzyfikace a kombinacemi jednotlivých vstupních veličin pak byl ovlivňován výsledek simulace materiálu.

Klíčová slova

Predikce, Relanex, Fuzzy Neural Network, Predication

Rok RIV

2005

Vydáno

26.04.2005

Nakladatel

Academi centrum UTB

Místo

Zlín, Česká Republika

ISBN

80-7318-293-9

Kniha

TD2005 - DIAGON 2005

Strany od

55

Strany do

60

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT18371,
 author="Miloš {Hammer} and Zbyněk {Říha} and Petr {Latina} and Josef {Kolčaba}",
 title="FUZZY NEURONOVÁ SÍŤ JAKO PREDIKTOR ŽIVOTNOSTI IZOLAČNÍHO MATERIÁLU RELANEX",
 annote="Článek pojednává o řešení problematiky diagnostiky izolačního materiálu Relanex, pomocí metod umělé inteligence. Jako nástroj pro simulaci materiálu byly použity hybridní systémy. Hybridním systémem může být fuzzy neuronová síť, která spojuje výhody fuzzy systémů a neuronových sítí. Fuzzy neuronové sítě byly naprogramovány v prostředí Matlab 6.5, stejně tak výsledky simulací byly získány tímto produktem. Vstupní veličiny jsou tvořeny koeficienty Ba (aktivační energie polarizačního děje), Bv (aktivační energie vodivostního děje) a Uk (parametr určující kritické napětí). Na základě změn vnitřní struktury neuronové sítě, použitím různých učících algoritmů, různých metod deffuzyfikace a kombinacemi jednotlivých vstupních veličin pak byl ovlivňován výsledek simulace materiálu.",
 address="Academi centrum UTB",
 booktitle="TD2005 - DIAGON 2005",
 chapter="18371",
 howpublished="print",
 institution="Academi centrum UTB",
 year="2005",
 month="april",
 pages="55--60",
 publisher="Academi centrum UTB",
 type="conference paper"
}