Detail předmětu

Teorie optimálního užití stavebních látek

FAST-DJ65Ak. rok: 2018/2019

Multikriteriální rozhodovací proces, obchodně technické služby výrobců stavebních hmot. Požadavky na materiály pro svislé konstrukce, technologická kriteria a optimální stav. Materiály pro stěny. Horizontální konstrukce: technické požadavky na materiály, materiálové varianty a jejich kriteriální analýza. Střechy: funkční způsobilost a materiálové varianty střešní krytiny. Rozdělení, účel a kritéria povrchových úprav a optimalizace materiálových variant. Materiály pro vnější odvodnění, betonová dlažba. Dynamická kalkulace hromadné výroby materiálů, energetická náročnost. Hodnocení stavebních látek na životní prostředí, řešení odpadového hospodářství a recycling. Účinky radonu a opatření na snížení aktivity v objektu.
Přednášková část je doprovázena cvičením, které má zčásti výpočtový charakter.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Prerekvizity

znalosti z oblasti technologie betonu, maltovin, fyziky stavebních látek, izolačních materiálů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky optimalizace užití stavebních výrobků
2. Problematika kontroly jakosti a popis obecných vlastností stavebních materiálů a konstrukcí
3. Proces optimalizace - Výpočtový model
4. Požadované technické vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí, Technická normalizace
5. Technoligické požadavky
6. Vertikální stavební konstrukce
7. Horizontální stavební konstrukce
8. Střešní konstrukce
9. Povrchové úpravy stavebních konstrukcí
10. Výrobky pro vnější plochy a vnější odvodnění
11. Trvanlivost stavebních materiálů - obecné zásady
12. Životní prostředí, problematika recyklace stavebních materiálů
13. Ekonomie a marketing. Energetická náročnost stavebních konstrukcí

Cíl

Pochopení hlubších principů kompozice stavebních materiálů ve stavebním díle, interakce jejich vlastností v rámci systému, který splňuje požadavky na mechanickou únosnost a stabilitu konstrukcí, bezpečnost při užívání, požární odolnost konstrukcí, hygienická kritéria, tepelnou ochranu budov a zvukoizolační vlastnosti při zatížení hlukem. Kompozice cílů a vyhodnocení optimálního materiálového uspořádání za podmínek multikriteriálních požadavků. Otázka životního prostředí při užívání staviv.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor FMI , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor FMI , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor FMI , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor FMI , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky optimalizace užití stavebních výrobků
2. Problematika kontroly jakosti a popis obecných vlastností stavebních materiálů a konstrukcí
3. Proces optimalizace - Výpočtový model
4. Požadované technické vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí, Technická normalizace
5. Technoligické požadavky
6. Vertikální stavební konstrukce
7. Horizontální stavební konstrukce
8. Střešní konstrukce
9. Povrchové úpravy stavebních konstrukcí
10. Výrobky pro vnější plochy a vnější odvodnění
11. Trvanlivost stavebních materiálů - obecné zásady
12. Životní prostředí, problematika recyklace stavebních materiálů
13. Ekonomie a marketing. Energetická náročnost stavebních konstrukcí