Detail předmětu

Environmentální systémy výroby a užití staviv

FAST-DJ68Ak. rok: 2018/2019

Ekosystémy, obnovitelné zdroje energie. Environmentální politika a legislativa ČR a EU, harmonizace. Vliv stavebního průmyslu na ovzduší, vodní zdroje, půdu a těžbu neobnovitelných zdrojů surovin. Posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Energetická a materiálová náročnost technologií stavebních hmot. Energetická úspornost pozemních staveb. Průmyslové odpady, jejich využití ve výrobě stavebních hmot. Stavební odpady, technologie jejich recyklace. Životní cyklus stavebních výrobků, legislativní a ekonomické bariéry jejich recyklace. Požadavky na technické a environmentální vlastnosti stavebních výrobků, ekotoxikologie, odpovědnost výrobců, ochrana spotřebitelů. Integrované systémy environmentálního managementu a systémů řízení jakosti a bezpečnosti ve stavebnictví.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Prerekvizity

Všeobecný přehled a znalosti z oblasti ekologie ve stavebnictví oboru SMI, rámcová znalost systémové normy environmentálního managementu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Ekosystémy, obnovitelné zdroje energie.
2.Environmentální politika a legislativa ČR a EU, harmonizace norem.
3.Vliv stavebního průmyslu na ovzduší, vodní zdroje, půdu a těžbu neobnovitelných zdrojů surovin.
4.Posuzování vlivu staveb na životní prostředí.
5.Energetická a materiálová náročnost technologií stavebních hmot.
6.Energetická úspornost pozemních staveb.
7.Průmyslové odpady, jejich využití ve výrobě stavebních hmot.
8.Stavební odpady, technologie jejich recyklace.
9.Životní cyklus stavebních výrobků, legislativní a ekonomické bariéry jejich recyklace.
10.Požadavky na technické vlastnosti stavebních výrobků.
11.Požadavky na a environmentální vlastnosti stavebních výrobků, ekotoxikologie.
12.Odpovědnost výrobců a ochrana spotřebitelů.
13.Integrované systémy environmentálního managementu a systémů řízení jakosti a bezpečnosti ve stavebnictví

Cíl

Vyjasnění souvislostí spojených s celým životním cyklem stavebních výrobků, s důrazem na trvalou potřebu snižování ekologické zátěže ve stavebnictví. Vědomí návazností projekce a správného návrhu stavebních materiálů v konstrukcích s ohledem na ekologické požadavky při jejich interakci s okolím. Získání přehledu v oblasti environmentálních a ekonomických aspektů ve využívání sekundárních surovin. Systémový přístup k řešení otázek jakosti a environmentu výroby a použití stavebních materiálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor FMI , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor FMI , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor FMI , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor FMI , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Ekosystémy, obnovitelné zdroje energie.
2.Environmentální politika a legislativa ČR a EU, harmonizace norem.
3.Vliv stavebního průmyslu na ovzduší, vodní zdroje, půdu a těžbu neobnovitelných zdrojů surovin.
4.Posuzování vlivu staveb na životní prostředí.
5.Energetická a materiálová náročnost technologií stavebních hmot.
6.Energetická úspornost pozemních staveb.
7.Průmyslové odpady, jejich využití ve výrobě stavebních hmot.
8.Stavební odpady, technologie jejich recyklace.
9.Životní cyklus stavebních výrobků, legislativní a ekonomické bariéry jejich recyklace.
10.Požadavky na technické vlastnosti stavebních výrobků.
11.Požadavky na a environmentální vlastnosti stavebních výrobků, ekotoxikologie.
12.Odpovědnost výrobců a ochrana spotřebitelů.
13.Integrované systémy environmentálního managementu a systémů řízení jakosti a bezpečnosti ve stavebnictví