Detail předmětu

Fyzikální chemie silikátů

FAST-DC62Ak. rok: 2018/2019

Záladní pojmy termodynamiky
Jedna látka v několika fázích
Chemické rovnováhy v homogeních systémech
Chemické a fázové rovnováhy v heterogeních systémech
Heterogenní rovnováhy v kondenzovaných systémech
Fázová rozhraní a slínování
Disperze pevných látek v kapalinách
Difúze a transportní jevy

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Prerekvizity

Absolvování magisterského studia oboru Materiálové inženýrství na Technické universitě nebo oborů fyzikálně-chemicko-přírodovědných na Universitních Přírodovědných fakultách

Doporučená nebo povinná literatura

Novák, J. a kol.: Fyzikální chemie - bakalářský kurz. VŠCHT Praha 2006
Šatava V.: Fyzikální chemie silikátů I. VŠCHT Praha 1991
Atkins, P., W.: Fyzikálna chémia (časť 1, 2a, 2b, 3). Slovenská technická univerzita v Bratislave 1999

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Záladní pojmy termodynamiky
2. Termodynamická data
3. Jedna látka v několika fázích
4. Chemické rovnováhy v homogeních systémech
5. Chemické a fázové rovnováhy v heterogeních systémech
6. Dvousložkové systémy
7. Třísložkové systémy
8. Čtyřsložkové systémy
9. Fázová rozhraní a slínování
10. Rozhraní tří fází
11. Disperze pevných látek v kapalinách
12. Difúze
13. Úloha transportních jevů v kinetice ustálených heterogenních nekatalytických procesů

Cíl

Technologie silikátů je technologií chemickou, užívá termodynamiku, chemickou kinetiku a vysokoteplotní syntézy a reakce v pevném stavu, jež řídí transport látek, případně tepla k fázovému rozhraní.
Získané znalosti mají ukázat význam teoretických nástrojů při tvůrčí práci a řešení problémů v oblastech termomechanických a termochemic- kých jevů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor FMI , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor FMI , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor FMI , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor FMI , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Záladní pojmy termodynamiky
2. Termodynamická data
3. Jedna látka v několika fázích
4. Chemické rovnováhy v homogeních systémech
5. Chemické a fázové rovnováhy v heterogeních systémech
6. Dvousložkové systémy
7. Třísložkové systémy
8. Čtyřsložkové systémy
9. Fázová rozhraní a slínování
10. Rozhraní tří fází
11. Disperze pevných látek v kapalinách
12. Difúze
13. Úloha transportních jevů v kinetice ustálených heterogenních nekatalytických procesů