Detail předmětu

Využití akustických metod pro NDT stavebních prvků a konstrukcí

FAST-DB65Ak. rok: 2018/2019

Akustická emise,spektrální inspekce, podélné a příčné vlnění, přístrojové vybavení, experimentální uspořádání, parametry pro posouzení poruch.

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky (FYZ)

Prerekvizity

Kmity a vlnění.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Akustická emise, historický vývoj.
2.Vlněmí podélné, příčné. Povrchové a Raigleyho vlny.
3.Snímače akustické emise.
4.Přístrojové vybavení pro měření akustického signálu.
5.Parametry pro posouzení poruch.
6.Lokalizace poruch.
7.Akustická emise v kompozitech.
8.Akustická emise v betonu.
9.Monitorování stavu koroze výztuže v železobetonu.
10.Měření metodou Ipact echo.
11.Měření metodou Impact echo.
12.Měření metodou akustické emise.
13.Měření metodou akustické emise.

Cíl

Cílem předmětu je získání teoretických a praktických znalostí v oblasti využití akustických metod pro nedestruktivní testování struktur a konstrukcí ve stavebnictví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor FMI , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor FMI , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor FMI , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor FMI , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Akustická emise, historický vývoj.
2.Vlněmí podélné, příčné. Povrchové a Raigleyho vlny.
3.Snímače akustické emise.
4.Přístrojové vybavení pro měření akustického signálu.
5.Parametry pro posouzení poruch.
6.Lokalizace poruch.
7.Akustická emise v kompozitech.
8.Akustická emise v betonu.
9.Monitorování stavu koroze výztuže v železobetonu.
10.Měření metodou Ipact echo.
11.Měření metodou Impact echo.
12.Měření metodou akustické emise.
13.Měření metodou akustické emise.