Detail předmětu

Cizí jazyk pro doktorské studium

FAST-DY01Ak. rok: 2017/2018

Konzultační výuka odborného stylu, četba a překlad odborné publikace.
Zkouška je komisionální (2 zkoušející)a sestává z četby a překladu části studované odborné publikace a konverzace na téma dizertační práce.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Schopnost číst odbornou literaturu ze svého oboru, napsat a přednést odbornou přednášku.

Schopnost vést odborný dialog.

Prerekvizity

Znalost obecné angličtiny.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

6 lekcí výuky a četby v domluvených termínech, odbornou publikaci si doktorand vybírá ve spolupráci se školitelem.

Cíl

Odborník schopný přednášet a publikovat v angličtině.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor PST , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor PST , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor MGS , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor MGS , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor FMI , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor FMI , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
  obor KDS , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor KDS , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
  obor VHS , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-P-C-GK doktorský

  obor GAK , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-K-C-GK doktorský

  obor GAK , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor FMI , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor FMI , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor KDS , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor KDS , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor MGS , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor MGS , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor PST , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor PST , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný
  obor VHS , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný