Detail předmětu

Cizí jazyk pro doktorské studium

FAST-DY01PovinnýDoktorský (třetí cyklus)Ak. rok: 2017/2018Letní semestr2. ročník8  kreditů

Konzultační výuka odborného stylu, četba a překlad odborné publikace.
Zkouška je komisionální (2 zkoušející)a sestává z četby a překladu části studované odborné publikace a konverzace na téma dizertační práce.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Schopnost číst odbornou literaturu ze svého oboru, napsat a přednést odbornou přednášku.

Schopnost vést odborný dialog.

Prerekvizity

Znalost obecné angličtiny.

Doporučená nebo povinná literatura

odborné texty a studijní materiály připravené Ústavem SPV.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

6 lekcí výuky a četby v domluvených termínech, odbornou publikaci si doktorand vybírá ve spolupráci se školitelem.

Cíl

Odborník schopný přednášet a publikovat v angličtině.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.