Detail oboru

Physical and Building Materials Engineering

FASTZkratka: FMIAk. rok: 2017/2018

Program: Civil Engineering

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DJ01Doktorský seminář I (FMI)cs4letníPovinnýano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1letníPovinnýano
DJ66Mikrostruktura stavebních látekcs8letníVolitelnýzk4765ano
DJ67Teoretické základy pálených stavivcs8letníVolitelnýzk4765ano
DV71Teorie cencs8letníVolitelnýzk4765ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4letníVolitelný4772ano
DA61Numerické metody Ics4letníVolitelný4772ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4letníVolitelný4772ano
DB64Fyzika látekcs8letníVolitelnýzk4774ano
DC62Fyzikální chemie silikátůcs8letníVolitelnýzk4774ano
DB63Synergie stavebních materiálůcs8letníVolitelnýzk4774ano
DJ64Teoretické základy kompozitních materiálůcs8letníVolitelnýzk4774ano
DJ62Teoretické základy technologie silikátůcs8letníVolitelnýzk4774ano
DJ65Teorie optimálního užití stavebních látekcs8letníVolitelnýzk4774ano
DJ63Teorie trvanlivosti a sanace betonůcs8letníVolitelnýzk4774ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DJ02Doktorský seminář II (FMI)cs8zimníPovinnýano
DA65Analýza časových řadcs10zimníVolitelnýzk4773ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10zimníVolitelnýzk4773ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10zimníVolitelnýzk4773ano
DA63Numerické metody IIcs10zimníVolitelnýzk4773ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10zimníVolitelnýzk4773ano
DA64Regresní modelycs10zimníVolitelnýzk4773ano
DJ68Environmentální systémy výroby a užití stavivcs8zimníVolitelnýzk4775ano
DI63Nedestruktivní diagnostické metody zkoušení hmot a konstrukcícs8zimníVolitelnýzk4775ano
DJ69Reologie betonucs8zimníVolitelnýzk4775ano
DB65Využití akustických metod pro NDT stavebních prvků a konstrukcícs8zimníVolitelnýzk4775ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8letníPovinnýzkano
DJ03Doktorský seminář III (FMI)cs8letníPovinnýano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DJ04Doktorský seminář IV (FMI)cs8zimníPovinnýano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DJ05Doktorský seminář V (FMI)cs14letníPovinnýano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DJ06Doktorský seminář VI (FMI)cs14zimníPovinnýano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DJ07Doktorský seminář VII (FMI)cs20letníPovinnýano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4765 0 DJ66, DJ67, DV71
4772 0 DA58, DA61, DA62
4773 0 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4774 0 DB64, DC62, DB63, DJ64, DJ62, DJ65, DJ63
4775 0 DJ68, DI63, DJ69, DB65