Detail oboru

Structures and Traffic Construction

FASTZkratka: KDSAk. rok: 2017/2018

Program: Civil Engineering

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

2. kolo (podání přihlášek od 30.10.2017 do 11.12.2017)

 1. FRP výztuže navrhování, experimenty, vyztužování betonových a zděných konstrukcí

  vyztužování betonových a zděných kcí, vnitřní FRP výztuž, vybrané problémy návrhu vyztužení, varianta předepnutá i nepředepnutá,

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 2. zesilování betonových/zděných konstrukcí

  moderní metody zesilování, předpětí, dodatečná výztuž

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

1. kolo (podání přihlášek od 01.06.2017 do 31.07.2017)

 1. Analýza a predikce mechanické odezvy kompozitů s krátkou (rozptýlenou) a strukturovanou výztuží

  Numerické a experimentální zkoumání kompozitů při mechanickém zatěžování.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 2. Diskrétní modelování fyzikálních procesů v heterogenních materiálech

  Téma předpokládá práci na rozvoji simulačních metod pro reprezentaci fyzikálních procesů v heterogenních materiálech. Modely budou zaměřeny především na materiály s neuspořádanou vnitřní strukturou, které mají značný význam pro praxi (beton a příbuzné kompozity). Fyzikální procesy mají být především lom, transportní jevy a odpověď na únavové zatěžování.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 3. Metoda stochastických konečných prvků

  Uvažování náhodné proměnlivosti a prostorové variability materiálových a geometrických vlastností konstrukcí ve výpočtových modelech pomocí náhodných veličin a náhodných polí.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 4. Numerické metody v analýzách neurčitosti a spolehlivosti

  Téma předpokládá práci na rozvoji simulačních a aproximačních metod pro analýzy problémů s náhodnými veličinami. Základem je rozvoj vylepšených metod typu Monte Carlo.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 5. Stochastická lomová mechanika

  Velmi obecné téma zahrnující jak analytickou tak výpočtovou mechaniku materiálů a konstrukcí, ve kterých se rozvíjí poškození ve smyslu lomové mechaniky a které jsou výrazně ovlivněny nebo řízeny náhodnou (prostorovou) fluktuací materiálových parametrů.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 6. Únava betonu a železobetonu

  Numerické a analytické modelování únavy betonu a železobetonu.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DO01Doktorský seminář I (KDS)cs4letníPovinnýano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1letníPovinnýano
DI61Diagnostické metody zkoušení ve stavebnictvícs8letníVolitelnýzk4703ano
DF61Interakce konstrukce a zeminycs8letníVolitelnýzk4703ano
DM61Spolehlivost konstrukcí vozovek a jejich navrhovánícs8letníVolitelnýzk4703ano
DL61Teorie betonových a zděných konstrukcícs8letníVolitelnýzk4703ano
DN61Teorie drážního svrškucs8letníVolitelnýzk4703ano
DO61Teorie kovových a dřevěných konstrukcícs8letníVolitelnýzk4703ano
DD62Teorie spolehlivosti, pružnosti, plasticity a porušovánícs8letníVolitelnýzk4703ano
DD61Stavební mechanikacs8letníVolitelnýzk4718ano
DM62Teorie dopravních stavebcs8letníVolitelnýzk4718ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4letníVolitelný4744ano
DA61Numerické metody Ics4letníVolitelný4744ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4letníVolitelný4744ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DO02Doktorský seminář II (KDS)cs8zimníPovinnýano
DA65Analýza časových řadcs10zimníVolitelnýzk4717ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10zimníVolitelnýzk4717ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10zimníVolitelnýzk4717ano
DA63Numerické metody IIcs10zimníVolitelnýzk4717ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10zimníVolitelnýzk4717ano
DA64Regresní modelycs10zimníVolitelnýzk4717ano
DL62Modelování konstrukcícs8zimníVolitelnýzk4719ano
ZF52Podzemní stavitelstvícs8zimníVolitelnýzk4719ano
DI62Radiační metody ve stavebnictvícs8zimníVolitelnýzk4719ano
DD63Stavební dynamikacs8zimníVolitelnýzk4719ano
DN62Teorie drážního spodkucs8zimníVolitelnýzk4719ano
DO62Teorie spřažených ocelobetonových konstrukcícs8zimníVolitelnýzk4719ano
DM63Životní prostředí a projektování pozemních komunikacícs8zimníVolitelnýzk4719ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8letníPovinnýzkano
DO03Doktorský seminář III (KDS)cs8letníPovinnýano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DO04Doktorský seminář IV (KDS)cs8zimníPovinnýano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DO05Doktorský seminář V (KDS)cs14letníPovinnýano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DO06Doktorský seminář VI (KDS)cs14zimníPovinnýano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DO07Doktorský seminář VII (KDS)cs20letníPovinnýano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4703 0 DI61, DF61, DM61, DL61, DN61, DO61, DD62
4717 0 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4718 0 DD61, DM62
4719 0 DL62, ZF52, DI62, DD63, DN62, DO62, DM63
4744 0 DA58, DA61, DA62