Detail oboru

Structures and Traffic Construction

FASTZkratka: KDSAk. rok: 2017/2018

Program: Civil Engineering

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

2. kolo (podání přihlášek od 30.10.2017 do 11.12.2017)

 1. FRP výztuže navrhování, experimenty, vyztužování betonových a zděných konstrukcí

  vyztužování betonových a zděných kcí, vnitřní FRP výztuž, vybrané problémy návrhu vyztužení, varianta předepnutá i nepředepnutá,

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 2. zesilování betonových/zděných konstrukcí

  moderní metody zesilování, předpětí, dodatečná výztuž

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

1. kolo (podání přihlášek od 01.06.2017 do 31.07.2017)

 1. Analýza a predikce mechanické odezvy kompozitů s krátkou (rozptýlenou) a strukturovanou výztuží

  Numerické a experimentální zkoumání kompozitů při mechanickém zatěžování.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 2. Diskrétní modelování fyzikálních procesů v heterogenních materiálech

  Téma předpokládá práci na rozvoji simulačních metod pro reprezentaci fyzikálních procesů v heterogenních materiálech. Modely budou zaměřeny především na materiály s neuspořádanou vnitřní strukturou, které mají značný význam pro praxi (beton a příbuzné kompozity). Fyzikální procesy mají být především lom, transportní jevy a odpověď na únavové zatěžování.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 3. Metoda stochastických konečných prvků

  Uvažování náhodné proměnlivosti a prostorové variability materiálových a geometrických vlastností konstrukcí ve výpočtových modelech pomocí náhodných veličin a náhodných polí.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 4. Numerické metody v analýzách neurčitosti a spolehlivosti

  Téma předpokládá práci na rozvoji simulačních a aproximačních metod pro analýzy problémů s náhodnými veličinami. Základem je rozvoj vylepšených metod typu Monte Carlo.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 5. Stochastická lomová mechanika

  Velmi obecné téma zahrnující jak analytickou tak výpočtovou mechaniku materiálů a konstrukcí, ve kterých se rozvíjí poškození ve smyslu lomové mechaniky a které jsou výrazně ovlivněny nebo řízeny náhodnou (prostorovou) fluktuací materiálových parametrů.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 6. Únava betonu a železobetonu

  Numerické a analytické modelování únavy betonu a železobetonu.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO01Doktorský seminář I (KDS)cs4PovinnýC1 - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DI61Diagnostické metody zkoušení ve stavebnictvícs8VolitelnýzkP - 394763ano
DF61Interakce konstrukce a zeminycs8VolitelnýzkP - 394763ano
DM61Spolehlivost konstrukcí vozovek a jejich navrhovánícs8VolitelnýzkP - 394763ano
DL61Teorie betonových a zděných konstrukcícs8VolitelnýzkP - 394763ano
DN61Teorie drážního svrškucs8VolitelnýzkP - 394763ano
DO61Teorie kovových a dřevěných konstrukcícs8VolitelnýzkP - 394763ano
DD62Teorie spolehlivosti, pružnosti, plasticity a porušovánícs8VolitelnýzkP - 394763ano
DD61Stavební mechanikacs8VolitelnýzkP - 394778ano
DM62Teorie dopravních stavebcs8VolitelnýzkP - 394778ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4VolitelnýP - 394804ano
DA61Numerické metody Ics4VolitelnýP - 394804ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4VolitelnýP - 394804ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO02Doktorský seminář II (KDS)cs8PovinnýC1 - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10VolitelnýzkP - 394777ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10VolitelnýzkP - 394777ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10VolitelnýzkP - 394777ano
DA63Numerické metody IIcs10VolitelnýzkP - 394777ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10VolitelnýzkP - 394777ano
DA64Regresní modelycs10VolitelnýzkP - 394777ano
DL62Modelování konstrukcícs8VolitelnýzkP - 394779ano
ZF52Podzemní stavitelstvícs8VolitelnýzkP - 394779ano
DI62Radiační metody ve stavebnictvícs8VolitelnýzkP - 394779ano
DD63Stavební dynamikacs8VolitelnýzkP - 394779ano
DN62Teorie drážního spodkucs8VolitelnýzkP - 394779ano
DO62Teorie spřažených ocelobetonových konstrukcícs8VolitelnýzkP - 394779ano
DM63Životní prostředí a projektování pozemních komunikacícs8VolitelnýzkP - 394779ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DO03Doktorský seminář III (KDS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO04Doktorský seminář IV (KDS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO05Doktorský seminář V (KDS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO06Doktorský seminář VI (KDS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO07Doktorský seminář VII (KDS)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4763 0 DI61, DF61, DM61, DL61, DN61, DO61, DD62
4777 0 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4778 0 DD61, DM62
4779 0 DL62, ZF52, DI62, DD63, DN62, DO62, DM63
4804 0 DA58, DA61, DA62