Detail oboru

Civil Engineering Management

FASTZkratka: MGSAk. rok: 2017/2018

Program: Civil Engineering

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.10.2007Akreditace do: 31.8.2019

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DV01Doktorský seminář I (MGS)cs4letníPovinnýano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1letníPovinnýano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4letníVolitelný4780ano
DA61Numerické metody Ics4letníVolitelný4780ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4letníVolitelný4780ano
DV73Prostorová ekonomikacs8letníVolitelnýzk4782ano
DV72Současné ekonomické teorie a hospodářská politikacs8letníVolitelnýzk4782ano
DV79Finanční managementcs8letníVolitelnýzk4810ano
DV74Inovační managementcs8letníVolitelnýzk4810ano
DV76Krizový managementcs8letníVolitelnýzk4810ano
DV80Teorie managementucs8letníVolitelnýzk4810ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DV02Doktorský seminář II (MGS)cs8zimníPovinnýano
DA65Analýza časových řadcs10zimníVolitelnýzk4781ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10zimníVolitelnýzk4781ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10zimníVolitelnýzk4781ano
DA63Numerické metody IIcs10zimníVolitelnýzk4781ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10zimníVolitelnýzk4781ano
DA64Regresní modelycs10zimníVolitelnýzk4781ano
DV77Management investičních projektůcs8zimníVolitelnýzk4783ano
DV78Projektový managementcs8zimníVolitelnýzk4783ano
ZQ61Soudní inženýrství - obecná metodikacs8zimníVolitelnýzk4783ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8letníPovinnýzkano
DV03Doktorský seminář III (MGS)cs8letníPovinnýano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DV04Doktorský seminář IV (MGS)cs8zimníPovinnýano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DV05Doktorský seminář V (MGS)cs14letníPovinnýano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DV06Doktorský seminář VI (MGS)cs14zimníPovinnýano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DV07Doktorský seminář VII (MGS)cs20letníPovinnýano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4780 0 DA58, DA61, DA62
4781 0 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4782 0 DV73, DV72
4783 0 DV77, DV78, ZQ61
4810 0 DV79, DV74, DV76, DV80