Ing.

Petr Procházka

Ph.D.

FEKT, UVEE – odborný asistent

+420 54114 6706
prochazkap@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Procházka, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  FOLPRECHT, M.; PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D. Battery Powered Multipurpose DC-DC Converter. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 21st ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology, 2020. s. 147-149. ISBN: 978-80-214-5889-5.
  Detail | WWW

  FOLPRECHT, M.; PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D. Portable DC Supply Powered from Battery. In ECS Transactions Vol 99 2020. ECS Transactions. 2020. s. 401-410. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  CIPÍN, R.; TOMAN, M.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; MIKLÁŠ, J. Approximation of Alkaline Battery Transfer Function Using Neural Network. 2020. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-5889-5.
  Detail

  CIPÍN, R.; TOMAN, M.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; MIKLÁŠ, J. Approximation of Battery Transfer Function Using Neural Network. In ECS. ECS Transactions. 2020. s. 351-356. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

 • 2019

  CIPÍN, R.; TOMAN, M.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I. Methods of SOC Estimation of Li-ion Batteries. In 20th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells, ABAF 2019. ECS Transactions. 2019. s. 1-6. ISBN: 9781607685395. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  TOMAN, M.; VOREL, P.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P. Identification of Induction Motor Parameters Considering Sensitivity Analysis of Measured Quantities. In 2019 International Conference on Electrical Drives & Power Electronics (EDPE) Proceedings. 2019. s. 298-302. ISBN: 978-1-7281-0388-4.
  Detail

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; PROCHÁZKA, P. 12 kW Flyback Converter with a Passive Quasi-resonant Snubber. In EDPE Proceedings. Košice: 2019. s. 106-111. ISBN: 978-1-7281-0388-4.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; CIPÍN, R. Hybrid Tree Harvester Machine with Battery Powered Hydro-electric Drive. In 20th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells, ABAF 2019. ECS Transactions. 2019. s. 1-6. ISBN: 9781607685395. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; MIKLÁŠ, J. Analysis of Power Transistor Switching process. In 2019 International Conference on Electrical Drives & Power Electronics (EDPE) Proceedings. 2019. s. 298-302. ISBN: 978-1-7281-0388-4.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; HUTÁK, P. Hybridní vyvážecí traktorová soustava. In XXXVI. celostátní konference o elektrických pohonech, Sborník. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2019. s. 1-7. ISBN: 978-80-02-02860-4.
  Detail

  CIPÍN, R.; TOMAN, M.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I. Estimation of SOC of Li-ion Batteries. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 20th ABAF. 1. 2019. s. 172-174. ISBN: 978-80-214-5774-4.
  Detail

 • 2018

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; CIPÍN, R.; VOREL, P.; KNOBLOCH, J. Battery powered mini-excavator. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19th ABAF. První. Brno: Brno University of Technology, 2018. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-5651-8.
  Detail

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; CTIBOR, J. Synchronous Machine Model and Equivalent Circuits Based on Hybrid Parameters of Two–Port Network. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1. 2018. s. 120-125. ISBN: 978-80-214-5543-6.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; CIPÍN, R.; VOREL, P.; KNOBLOCH, J. Battery Powered Mini-Excavator. ECS Transactions, 2018, roč. 87, č. 1, s. 343-347. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  CIPÍN, R.; TOMAN, M.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I. Nonlinear Equivalent Circuit of Induction Machine. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1. 2018. s. 149-153. ISBN: 978-80-214-5543-6.
  Detail | WWW

  CIPÍN, R.; TOMAN, M.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I. High-Frequency Model of Battery in Form of Transfer Function. ECS Transactions, 2018, roč. 87, č. 1, s. 269-274. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  CIPÍN, R.; TOMAN, M.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I. High-Frequency Model of Alkaline Battery in Form of Transfer Function. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19th ABAF. Prvni. Brno: Brno University of Technology, 2018. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-5651-8.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I.; TOMAN, M. Analýza vlastností akumulátorů OLIFE. 2018. s. 1 (1 s.).
  Detail

 • 2017

  KNOBLOCH, J.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P. Measurement of High-Frequency Currents in Power Electronics. In Advances in Intelligent Systems and Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. 1. Cham: Springer International Publishing AG 2018, 2017. s. 578-585. ISBN: 978-3-319-65959-6. ISSN: 2194-5357.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; VOREL, P.; MARTIŠ, J. Výzkumné a vývojové práce, spočívající ve vývoji laboratorního funkčního vzorku. 2017. s. 1-2.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; VOREL, P.; MARTIŠ, J. Výzkumné a vývojové práce, spočívající ve vývoji laboratorního funkčního vzorku navazující na přechozí smluvní vývoj. 2017. s. 1-2.
  Detail

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; HUTÁK, P.; CIPÍN, R.; CTIBOR, J.; PATOČKA, M. Induction Machine Models and Equivalent Circuits Based on Hybrid Parameters of Two–Port Network. In Mechatronics 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer International Publishing AG 2018, 2017. s. 202-210. ISBN: 978-3-319-65959-6. ISSN: 2194-5357.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.;HUTÁK, P.;KNOBLOCH, J.; LAZEK, T. Battery Powered Wheelbarrow. ECS Transactions, 2017, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.;HUTÁK, P.;KNOBLOCH, J.; LAZEK, T. Design of Battery Powered Wheelbarrow. In 18th Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells, ABAF - 18th. 2017. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-5529- 0.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VÍTEK, O.; HUTÁK, P. Electric Drive Unit for Forwarder Trailer. In Conference proceeding ABAF. 2017. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-5529- 0.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VÍTEK, O.; HUTÁK, P. Forwarder Trailer with Auxiliary Electric Drive Unit. ECS Transactions, 2017, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  CIPÍN, R.; KNOBLOCH, J.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I. Dynamic Model of Wye Connected Induction Machine. In Mechatronics 2017 Recent Technological and Scientific Advances. Brno: Springer Verlag, 2017. s. 194-201. ISBN: 978-3-319-65959-6.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; MIKLÁŠ, J.; PAZDERA, I.; PATOČKA, M.; KNOBLOCH, J.; CIPÍN, R. Measurement of Power Transistors Dynamic Parameters. In MECHATRONICS 2017. Springer, 2017. s. 571-577. ISBN: 978-3-319-65959-6.
  Detail

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; HUTÁK, P. Speed Estimator for Low Speed PMSM Aerospace Application. In MECHATRONICS 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer International Publishing AG 2018, 2017. s. 452-457. ISBN: 978-3-319-65959-6. ISSN: 2194-5357.
  Detail | WWW

 • 2016

  PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J.; CIPÍN, R.; VOREL, P. Li- ion Battery Deep Discharge Degradation. In International conference 17th ABAF. 2016. s. 12-13. ISBN: 978-80-214-5384- 5.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J.; CIPÍN, R.; VOREL, P. Li- Ion Battery Deep Discharge Degradation. ECS Transactions, 2016, roč. 74, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  VOREL, P.; ČERVINKA, D.; PROCHÁZKA, P.; MARTIŠ, J.; TOMAN, M. High Efficiency Fast-Chargers for Lead-Acid Batteries. ECS Transactions, 2016, roč. 74, č. 1, s. 23-30. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  TOMAN, M.; VOREL, P.; CIPÍN, R.; ČERVINKA, D.; PROCHÁZKA, P. Li- ion battery charging efficiency. ECS Transactions, 2016, roč. 74, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  BERNARD, V.; ANDRAŠÍNA, T.; ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J.; PROCHÁZKA, P.; MORNSTEIN, V.; VÁLEK, V. A Thermographic Comparison of Irreversible Electroporation and Radiofrequency Ablation. IRBM, 2016, roč. 38, č. 2, s. 1-8. ISSN: 1959-0318.
  Detail | WWW

  ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J.; KNOBLOCH, J.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P. Výzkum laboratorního vzorku vysokonapěťového zdroje pro střídavou elektroporaci. 2016. s. 1-5.
  Detail

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; TOMAN, M. Compact High-efficiency Li-Ion Fast- charger. In International conference 17th ABAF. 2016. s. 10-11. ISBN: 978-80-214-5384- 5.
  Detail

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; TOMAN, M. Compact High-efficiency Li-Ion Fast- charger. ECS Transactions, 2016, roč. 74, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  VOREL, P.; ČERVINKA, D.; PROCHÁZKA, P.; TOMAN, M.; MARTIŠ, J. High Efficiency Fast-Chargers for Lead- Acid Batteries. In 17th ABAF Advanced batteries and fuel cells. Brno: 2016. s. 32-34. ISBN: 978-80-214-5384- 5.
  Detail

  CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; TOMAN, M.; MARTIŠ, J.; ČERVINKA, D. Automatic Li- ion Accumulator Measuring Stand. ECS Transactions, 2016, roč. 74, č. 1, s. 77-83. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  ČERVINKA, D.; PROCHÁZKA, P.; MARTIŠ, J.; NOVOTNÁ, V. Ireverzibilní elektroporace (IRE). In VIII. Liberecká konference nelékařských oborů a IX. Studentská vědecká konference. Liberec: Technická univerzita Liberec, Ústav zdravotnických studií, 2016. s. 57-61. ISBN: 978-80-7494-273- 0.
  Detail | WWW

  CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; TOMAN, M.; MARTIŠ, J.; ČERVINKA, D. Automatic Li- ion Battery Measuring Stand. In International conference 17th ABAF. 2016. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-5384- 5.
  Detail

  Toman, Cipín, Červinka, Vorel, Procházka. Li- ion battery charging efficiency. In International conference 17th ABAF. Brno: 2016. s. 28-31. ISBN: 978-80-214-5384- 5.
  Detail

 • 2015

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; CIPÍN, R.; MARTIŠ, J.; VOREL, P. NTE17-Návrh zapojení a testovací verze soustavy budicí měnič, generátor a zátěž. 2015. s. 1-2.
  Detail

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I. Zvyšování výkonu blokujících spínaných zdrojů. In Sborník XXXIV. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2015. s. 141-146. ISBN: 978-80-02-02592- 4.
  Detail

  VOREL, P.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; MARTIŠ, J.; ČERVINKA, D.; PAZDERA, I. Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna. In Sborník XXXIV. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2015. s. 88-93. ISBN: 978-80-02-02592- 4.
  Detail

  VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J.; CIPÍN, R. Possibilities of trolleybus transportation energy demand reduction. ECS Transactions, 2015, roč. 70, č. 1, s. 301-304. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D. Fast-discharging apparatus 0 - 400 A / 2 - 4.2 V for testing of lithium cells. ECS Transactions, 2015, roč. 70, č. 1, s. 47-51. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; CIPÍN, R.; HADAŠ, Z. Optimal Design Techniques for Small Electric Car Operating in Common Urban Traffic. Przeglad Elektrotechniczny, 2015, roč. 2015, č. 5, s. 1-8. ISSN: 0033-2097.
  Detail | WWW

  CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; MARTIŠ, J. Rozložení vyšších harmonických magnetické indukce v rotoru asynchronního stroje. In Sborník XXXIV. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2015. s. 12-17. ISBN: 978-80-02-02592- 4.
  Detail

  CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I. Winding Reconstruction Based on Magnetic Flux Density in Air-gap of IM. In ICRERA 2015 Conference Proceedings. 2015. s. 322-327. ISBN: 978-1-4799-9981-1.
  Detail | WWW

  VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J.; CIPÍN, R. Possibilities of trolleybus transportation energy demand reduction. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 16th ABAF. Brno: Brno University of Technology, FEKT, UETE, 2015. s. 102-105. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail

  VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D.; PAZDERA, I. Neuvěřitelná životnost nikl- ocelového akumulátoru. Electro, 2015, roč. 25, č. 4, s. 43-45. ISSN: 1210- 0889.
  Detail

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D. Fast-discharging apparatus 0 - 400 A / 2 - 4. 2 V for testing of lithium cells. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 16th ABAF. 2015. s. 125-128. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VÍTEK, O. Development and experience with ICT based education in sustainably energy. In 2015 IEEE International Conference on Industrial Technology, ICIT 2015. 2015. s. 3264-3269. ISBN: 9781479978014.
  Detail | WWW

 • 2014

  BRADÁČ, Z.; HUTÁK, P.; VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; MÁSLO, P.; PŘIKRYL, R.; ČERVINKA, D.; PAZDERA, I.; VEBR, Z. TA03020907 - Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013. 2014. s. 1-28.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; BENCALÍK, K. Usage of the Fuel Cell- Powered Electric Drive in Aviation. In 13th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF). ECS Transactions. New Jersey, USA: ECS, 2014. s. 207-214. ISBN: 978-1-60768-383- 4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  ANČÍK, Z.; HADAŠ, Z.; VLACH, R.; JANÁK, L.; SINGULE, V.; PROCHÁZKA, P. Simulation Modelling of MEMS Thermoelectric Generator for Aircraft Applications. In 16th INTERNATIONAL POWER ELECTRONICS AND MOTION CONTROL CONFERENCE AND EXPOSITION (PEMC 2014). 1. Antalya: Gazi University, Turkey, 2014. s. 265-270. ISBN: 978-1-4799-2060- 0.
  Detail | WWW

  CIPÍN, R.; PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; KNOBLOCH, J.; ČERVINKA, D.; KADLEC, J. Discrete and Continuous Fractional Controllers. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. Brno: 2014. s. 554-559. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I.; KNOBLOCH, J.; ČERVINKA, D.; KADLEC, J. Communication and Energy Management System of Small Electric Airplane. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. Brno: 2014. s. 11-16. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  KADLEC, J.; PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; KNOBLOCH, J.; ČERVINKA, D.; CIPÍN, R. Modular System of Converters with Interleaved Structure. In Procceedings of the 16th international conference on machatronics - Mechatronika 2014. Brno: 2014. s. 146-151. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  PAZDERA, I.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; KNOBLOCH, J.; ČERVINKA, D.; KADLEC, J. Actuator for Tattoo Machine. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. Brno: 2014. s. 564-568. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  ČERVINKA, D.; KNOBLOCH, J.; PROCHÁZKA, P.; KADLEC, J.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I. Electric Powered Airplane VUT 051 RAY. In Proceedings of the 16 th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. 1. Brno: Brno University of technology, 2014. s. 6-10. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  KNOBLOCH, J.; ČERVINKA, D.; PROCHÁZKA, P.; KADLEC, J.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I. Universal Test Bench for AC Traction Motors 600V/ 500A. In Proceedings of the 16 th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. 1. Brno: Brno University of technology, 2014. s. 136-141. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D. Rejuvenation of a NiFe accumulator from 1930´ s. In 15th international conference ABAF. 2014. s. 100-105. ISBN: 978-80-214-5008- 0.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; CIPÍN, R.; MARTIŠ, J.; ČERVINKA, D. Možnosti snížení energetické náročnosti provozu trolejbusů. 2014.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D.; VOREL, P.; MARTIŠ, J.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I. Zjištění příčin poruchovosti Skiipů ve výzbroji vozů 13T. 2014.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; MARTIŠ, J. Návrh aktivního usměrňovače. 2014.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; MARTIŠ, J.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; CIPÍN, R. NTE10- Řídicí software pro aktivní usměrňovač. 2014.
  Detail

  VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D. Rejuvenation of a NiFe Accumulator from 1930´s. ECS Transactions, 2014, roč. 63, č. 1, s. 167-172. ISSN: 1938-5862.
  Detail

 • 2013

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D.; KLÍMA, B. Electrical Drivetrain of the Small Airplane and Mutual Interaction of this Drivetrain. In Proceedings of the IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Vídeň, Rakousko: 2013. s. 1-6. ISBN: 978-1-4799-0223- 1.
  Detail

  ČERVINKA, D.; PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; KLÍMA, B. Battery for small Electric Airplane. In Proceedings of the IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Vídeň, Rakousko: 2013. s. 1-5. ISBN: 978-1-4799-0223- 1.
  Detail

 • 2012

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; BENCALÍK, K. USAGE OF THE FUEL CELL- POWERED ELECTRIC DRIVE IN AVIATION. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 351-358. ISBN: 978-80-214-4610- 6.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I. Využití SiC a GaN technologií v moderních systémech pro přeměnu energie. In Proceedings of the 13th Internationnal Scientific Conference Electric Power Engineering 2012, Volume 1. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 1129-1133. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VOREL, P. Dimenzování pohonu s asynchronním motorem pro elektromobil SEM- H2. In Proceedings of the 13th Internationnal Scientific Conference Electric Power Engineering 2012, Volume 1. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 1093-1096. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail | WWW

  VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; MINÁRIK, V. Powerful Fast 16kW- Charger for an Electric Vehicle Electric Vehicles. ECS Transactions, 2012, roč. 40(1), č. 7, s. 253-259. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

  VOREL, P.; PROCHÁZKA, P. Vývojová řada přenosných rychlonabíječů pro elektromobily. Automa, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 18-19. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  CIPÍN, R.; PATOČKA, M.; PROCHÁZKA, P. Mathematical Tool for RMS Value Calculation of Impulse signals. In 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. 1. Sorrento: 2012. s. 983-987. ISBN: 978-1-4673-1300- 1.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; ČERVINKA, D. Design of small electric car. In 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. Sorento: 2012. s. 359-364. ISBN: 978-1-4673-1300- 1.
  Detail

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D.; VOREL, P. Analysis of DC/AC converter with non- usual topology of output LC filter. In 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. Sorento: 2012. s. 281-286. ISBN: 978-1-4673-1300- 1.
  Detail

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P. Nové topologie výstupních LC filtrů 3f. střídačů. In Proceedings of the 13th Internationnal Scientific Conference Electric Power Engineering 2012, Volume 1. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 389-392. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail | WWW

 • 2011

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P. Integrated control and power Electronics for BLDC Motor. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. 1. Vienna, AT: DAAAM International, 2011. s. 1497-1498. ISBN: 978-3-901509-83- 4.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; KLÍMA, B.; VOREL, P.; MINÁRIK, V.; ČERVINKA, D. Power modules with IGBT transistor for power electronic education. In XI. International Conference on Low Voltage Electrical Machines LVEM2011. 2011. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4362- 4.
  Detail

  HUTÁK, P.; KLÍMA, B.; PROCHÁZKA, P. A Control System for Mobile Forestry Cableway with Hydrostatic Drives: Winding Drums Control. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. 1. Vienna, AT: DAAAM International, 2011. s. 1413-1414. ISBN: 978-3-901509-83- 4.
  Detail

  KLÍMA, B.; PROCHÁZKA, P.; HUTÁK, P. A Control System for Mobile Forestry Cableway with Hydrostatic Drives part 2. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. 1. Vienna, AT: DAAAM International, 2011. s. 1405-1406. ISBN: 978-3-901509-83- 4.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKA, P.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P. A Control System for Mobile Forestry Cableway with Hydrostatic Drives part 1. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. 1. Vienna, AT: DAAAM International, 2011. s. 1419-1420. ISBN: 978-3-901509-83- 4.
  Detail | WWW

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; VOREL, P.; ČERVINKA, D.; MINÁRIK, V.; KLÍMA, B. Analysis of Position Errors Caused by Friction in Circular Interpolation. In LVEM 2011 proceeding. 2011. s. 6-8. ISBN: 978-80-214-4362- 4.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; MINÁRIK, V. Dynamic and Power Characteristics of NEXA Fuel Cell in E- Car Application. ECS Transaction, 2011, roč. 2011(32), č. 1, s. 107-114. ISSN: 1938- 6737.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; VOREL, P.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P. Small Electric Vehicle Drive Control According to Maximal Efficiency Criteria. In 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Gdaňsk, Poland: 2011. s. 745-749. ISBN: 978-1-4244-9311- 1.
  Detail

  MINÁRIK, V.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D. Small Electric Car with Battery and Fuel Cell. In 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Gdańsk, Poland: 2011. s. 1666-1671. ISBN: 978-1-4244-9311- 1.
  Detail

 • 2010

  VOREL, P.; HUTÁK, P.; PROCHÁZKA, P. Maximum Efficiency of an Induction Machine Operating in a Wide Range of Speed and Torque - Part 2 (Calculation, Simulation and Measurement Results). In IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Bari: 2010. s. 128-132. ISBN: 978-1-4244-6391- 6.
  Detail

  VOREL, P.; HUTÁK, P.; PROCHÁZKA, P. Maximum Efficiency of an Induction Machine Operating in a Wide Range of Speed and Torque - Part 1 (Theoretical Analysis). In IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Bari: 2010. s. 120-127. ISBN: 978-1-4244-6391- 6.
  Detail

 • 2009

  PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D. KONSTRUKCE VODÍKOVÉHO ELEKTROMOBILU SEM- H2. In ELEKTRICKÉ POHONY A VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA EPVE09. Brno: 2009. s. 87-95. ISBN: 978-80-214-3974- 0.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; VOREL, P.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P.; ČERVINKA, D.; PATOČKA, M. Pohon automobilu s vodíkovým palivovým článkem. In XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2009. s. 79-82. ISBN: 978-80-02-02151- 3.
  Detail

 • 2008

  PROCHÁZKA, P. VLASTNOSTI PALIVOVÉHO ČLÁNKU NEXA. In EPVE 2008 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: 2008. s. 1-6. ISBN: 978-80-7204-603- 4.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; VOREL, P. OPTIMALIZACE ÚČINNOSTI TRAKČNÍHO POHONU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM. In MODERNÍ SMĚRY VÝUKY ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY. Brno: Univerzita obrany, 2008. s. 173-176. ISBN: 978-80-7231-554- 3.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; VOREL, P.; PAZDERA, I. ELEKTROMOBIL S VODÍKOVÝM PALIVOVÝM ČLÁNKEM A AKUMULÁTOREM. In MODERNÍ SMĚRY VÝUKY ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY. Brno: Univerzita obrany, 2008. s. 169-172. ISBN: 978-80-7231-554- 3.
  Detail

  PROCHÁZKA, P. TRAKČNÍ MĚNIČ PRO ELEKTROMOBIL. In EPVE 2008 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: 2008. s. 1-4. ISBN: 978-80-7204-603- 4.
  Detail

 • 2007

  PROCHÁZKA, P.; VOREL, P. Malý elektromobil s vodíkovým palivovým článkem a akumulátorem. In Sborník konference Liberecké elektrické pohony LIPO2007. 1. Liberec: TU Liberec, 2007. s. 119-122. ISBN: 978-80-7372-272- 2.
  Detail

  VOREL, P.; PROCHÁZKA, P. Optimalizace účinnosti trakčního pohonu s asynchronním motorem s širokým rozsahem momentu a otáček. In Sborník konference Liberecké elektrické pohony LIPO2007. 1. Liberec: TU Liberec, 2007. s. 173-178. ISBN: 978-80-7372-272- 2.
  Detail

  Petr Procházka. STRUCTURE OF THE TRACTION DRIVE WITH THE HYDROGEN FUEL CELL. In Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007 Volume3. 2007. s. 189 ( s.)ISBN: 978-80-214-3409- 7.
  Detail | WWW

  PATOČKA, M.; PROCHÁZKA, P. ANALYTIC SOLUTION OF THE ELECTRIC CAR DYNAMICS. In Proceeding of 16th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics. EDPE. Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU Košice, Slovenská rep.: Slovenská elektrotechnická spoločnosť, pobočka pri TU v Košiciach, Slovenská rep., 2007. s. 235-239. ISBN: 978-80-8073-868- 6.
  Detail

 • 2006

  Petr Procházka. VÝKONOVÉ SPÍNAČE S TRANZISTOREM IGBT. In EPVE 2006 Elektrické pohony a výkonová elektronika. 2006. s. 208 ( s.)ISBN: 80-214-3286- 1.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.