Ing.

Petr Procházka

Ph.D.

FEKT, UVEE – odborný asistent

+420 54114 6706
prochazkap@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Procházka, Ph.D.

Publikace

 • 2018

  PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I.; TOMAN, M. Analýza vlastností akumulátorů OLIFE. 2018. s. 1 (1 s.).
  Detail

  CIPÍN, R.; TOMAN, M.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I. High-Frequency Model of Battery in Form of Transfer Function. ECS Transactions, 2018, roč. 87, č. 1, s. 269-274. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  CIPÍN, R.; TOMAN, M.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I. Nonlinear Equivalent Circuit of Induction Machine. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1. 2018. s. 149-153. ISBN: 978-80-214-5543-6.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; CIPÍN, R.; VOREL, P.; KNOBLOCH, J. Battery Powered Mini-Excavator. ECS Transactions, 2018, roč. 87, č. 1, s. 343-347. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; CTIBOR, J. Synchronous Machine Model and Equivalent Circuits Based on Hybrid Parameters of Two–Port Network. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1. 2018. s. 120-125. ISBN: 978-80-214-5543-6.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; CIPÍN, R.; VOREL, P.; KNOBLOCH, J. Battery powered mini-excavator. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19th ABAF. První. Brno: Brno University of Technology, 2018. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-5651-8.
  Detail

  CIPÍN, R.; TOMAN, M.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I. High-Frequency Model of Alkaline Battery in Form of Transfer Function. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19th ABAF. Prvni. Brno: Brno University of Technology, 2018. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-5651-8.
  Detail

 • 2017

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.;HUTÁK, P.;KNOBLOCH, J.; LAZEK, T. Battery Powered Wheelbarrow. ECS Transactions, 2017, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; VOREL, P.; MARTIŠ, J. Výzkumné a vývojové práce, spočívající ve vývoji laboratorního funkčního vzorku. 2017. s. 1-2.
  Detail

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; HUTÁK, P.; CIPÍN, R.; CTIBOR, J.; PATOČKA, M. Induction Machine Models and Equivalent Circuits Based on Hybrid Parameters of Two– Port Network. In Mechatronics 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer International Publishing AG 2018, 2017. s. 202-210. ISBN: 978-3-319-65959- 6. ISSN: 2194-5357.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; VOREL, P.; MARTIŠ, J. Výzkumné a vývojové práce, spočívající ve vývoji laboratorního funkčního vzorku navazující na přechozí smluvní vývoj. 2017. s. 1-2.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.;HUTÁK, P.;KNOBLOCH, J.; LAZEK, T. Design of Battery Powered Wheelbarrow. In 18th Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells, ABAF - 18th. 2017. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-5529- 0.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VÍTEK, O.; HUTÁK, P. Forwarder Trailer with Auxiliary Electric Drive Unit. ECS Transactions, 2017, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; HUTÁK, P. Speed Estimator for Low Speed PMSM Aerospace Application. In MECHATRONICS 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer International Publishing AG 2018, 2017. s. 452-457. ISBN: 978-3-319-65959- 6. ISSN: 2194-5357.
  Detail | WWW

  KNOBLOCH, J.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P. Measurement of High- Frequency Currents in Power Electronics. In Advances in Intelligent Systems and Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. 1. Cham: Springer International Publishing AG 2018, 2017. s. 578-585. ISBN: 978-3-319-65959- 6. ISSN: 2194-5357.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKA, P.; MIKLÁŠ, J.; PAZDERA, I.; PATOČKA, M.; KNOBLOCH, J.; CIPÍN, R. Measurement of Power Transistors Dynamic Parameters. In MECHATRONICS 2017. Springer, 2017. s. 571-577. ISBN: 978-3-319-65959- 6.
  Detail

  CIPÍN, R.; KNOBLOCH, J.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I. Dynamic Model of Wye Connected Induction Machine. In Mechatronics 2017 Recent Technological and Scientific Advances. Brno: Springer Verlag, 2017. s. 194-201. ISBN: 978-3-319-65959- 6.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VÍTEK, O.; HUTÁK, P. Electric Drive Unit for Forwarder Trailer. In Conference proceeding ABAF. 2017. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-5529- 0.
  Detail

 • 2016

  ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J.; KNOBLOCH, J.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P. Výzkum laboratorního vzorku vysokonapěťového zdroje pro střídavou elektroporaci. 2016. s. 1-5.
  Detail

  BERNARD, V.; ANDRAŠÍNA, T.; ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J.; PROCHÁZKA, P.; MORNSTEIN, V.; VÁLEK, V. A Thermographic Comparison of Irreversible Electroporation and Radiofrequency Ablation. IRBM, 2016, roč. 38, č. 2, s. 1-8. ISSN: 1959-0318.
  Detail

  TOMAN, M.; VOREL, P.; CIPÍN, R.; ČERVINKA, D.; PROCHÁZKA, P. Li- ion battery charging efficiency. ECS Transactions, 2016, roč. 74, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J.; CIPÍN, R.; VOREL, P. Li- Ion Battery Deep Discharge Degradation. ECS Transactions, 2016, roč. 74, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J.; CIPÍN, R.; VOREL, P. Li- ion Battery Deep Discharge Degradation. In International conference 17th ABAF. 2016. s. 12-13. ISBN: 978-80-214-5384- 5.
  Detail

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; TOMAN, M. Compact High-efficiency Li-Ion Fast- charger. In International conference 17th ABAF. 2016. s. 10-11. ISBN: 978-80-214-5384- 5.
  Detail

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; TOMAN, M. Compact High-efficiency Li-Ion Fast- charger. ECS Transactions, 2016, roč. 74, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  ČERVINKA, D.; PROCHÁZKA, P.; MARTIŠ, J.; NOVOTNÁ, V. Ireverzibilní elektroporace (IRE). In VIII. Liberecká konference nelékařských oborů a IX. Studentská vědecká konference. Liberec: Technická univerzita Liberec, Ústav zdravotnických studií, 2016. s. 57-61. ISBN: 978-80-7494-273- 0.
  Detail | WWW

  CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; TOMAN, M.; MARTIŠ, J.; ČERVINKA, D. Automatic Li- ion Accumulator Measuring Stand. ECS Transactions, 2016, roč. 74, č. 1, s. 77-83. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  VOREL, P.; ČERVINKA, D.; PROCHÁZKA, P.; TOMAN, M.; MARTIŠ, J. High Efficiency Fast-Chargers for Lead- Acid Batteries. In 17th ABAF Advanced batteries and fuel cells. Brno: 2016. s. 32-34. ISBN: 978-80-214-5384- 5.
  Detail

  Toman, Cipín, Červinka, Vorel, Procházka. Li- ion battery charging efficiency. In International conference 17th ABAF. Brno: 2016. s. 28-31. ISBN: 978-80-214-5384- 5.
  Detail

  CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; TOMAN, M.; MARTIŠ, J.; ČERVINKA, D. Automatic Li- ion Battery Measuring Stand. In International conference 17th ABAF. 2016. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-5384- 5.
  Detail

  VOREL, P.; ČERVINKA, D.; PROCHÁZKA, P.; MARTIŠ, J.; TOMAN, M. High Efficiency Fast-Chargers for Lead- Acid Batteries. ECS Transactions, 2016, roč. 74, č. 1, s. 23-30. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

 • 2015

  VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J.; CIPÍN, R. Possibilities of trolleybus transportation energy demand reduction. ECS Transactions, 2015, roč. 70, č. 1, s. 301-304. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; CIPÍN, R.; MARTIŠ, J.; VOREL, P. NTE17-Návrh zapojení a testovací verze soustavy budicí měnič, generátor a zátěž. 2015. s. 1-2.
  Detail

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I. Zvyšování výkonu blokujících spínaných zdrojů. In Sborník XXXIV. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2015. s. 141-146. ISBN: 978-80-02-02592- 4.
  Detail

  VOREL, P.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; MARTIŠ, J.; ČERVINKA, D.; PAZDERA, I. Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna. In Sborník XXXIV. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2015. s. 88-93. ISBN: 978-80-02-02592- 4.
  Detail

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D. Fast-discharging apparatus 0 - 400 A / 2 - 4. 2 V for testing of lithium cells. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 16th ABAF. 2015. s. 125-128. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D. Fast-discharging apparatus 0 - 400 A / 2 - 4. 2 V for testing of lithium cells. ECS Transactions, 2015, roč. 70, č. 1, s. 47-51. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

  VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D.; PAZDERA, I. Neuvěřitelná životnost nikl- ocelového akumulátoru. Electro, 2015, roč. 25, č. 4, s. 43-45. ISSN: 1210- 0889.
  Detail

  VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J.; CIPÍN, R. Possibilities of trolleybus transportation energy demand reduction. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 16th ABAF. Brno: Brno University of Technology, FEKT, UETE, 2015. s. 102-105. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail

  CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I. Winding Reconstruction Based on Magnetic Flux Density in Air- gap of IM. In ICRERA 2015 Conference Proceedings. 2015. s. 1-6. ISBN: 978-1-4799-9981- 1.
  Detail

  CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; MARTIŠ, J. Rozložení vyšších harmonických magnetické indukce v rotoru asynchronního stroje. In Sborník XXXIV. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2015. s. 12-17. ISBN: 978-80-02-02592- 4.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; CIPÍN, R.; HADAŠ, Z. Optimal Design Techniques for Small Electric Car Operating in Common Urban Traffic. Przeglad Elektrotechniczny, 2015, roč. 2015, č. 5, s. 1-8. ISSN: 0033- 2097.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VÍTEK, O. Development and experience with ICT based education in sustainably energy. In 2015 IEEE International Conference on Industrial Technology, ICIT 2015. 2015. s. 3264-3269. ISBN: 9781479978014.
  Detail

 • 2014

  BRADÁČ, Z.; HUTÁK, P.; VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; MÁSLO, P.; PŘIKRYL, R.; ČERVINKA, D.; PAZDERA, I.; VEBR, Z. TA03020907 - Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013. 2014. s. 1-28.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; BENCALÍK, K. Usage of the Fuel Cell- Powered Electric Drive in Aviation. In 13th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF). ECS Transactions. New Jersey, USA: ECS, 2014. s. 207-214. ISBN: 978-1-60768-383- 4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  ANČÍK, Z.; HADAŠ, Z.; VLACH, R.; JANÁK, L.; SINGULE, V.; PROCHÁZKA, P. Simulation Modelling of MEMS Thermoelectric Generator for Aircraft Applications. In 16th INTERNATIONAL POWER ELECTRONICS AND MOTION CONTROL CONFERENCE AND EXPOSITION (PEMC 2014). 1. Antalya: Gazi University, Turkey, 2014. s. 265-270. ISBN: 978-1-4799-2060- 0.
  Detail | WWW

  CIPÍN, R.; PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; KNOBLOCH, J.; ČERVINKA, D.; KADLEC, J. Discrete and Continuous Fractional Controllers. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. Brno: 2014. s. 554-559. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I.; KNOBLOCH, J.; ČERVINKA, D.; KADLEC, J. Communication and Energy Management System of Small Electric Airplane. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. Brno: 2014. s. 11-16. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  KADLEC, J.; PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; KNOBLOCH, J.; ČERVINKA, D.; CIPÍN, R. Modular System of Converters with Interleaved Structure. In Procceedings of the 16th international conference on machatronics - Mechatronika 2014. Brno: 2014. s. 146-151. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  PAZDERA, I.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; KNOBLOCH, J.; ČERVINKA, D.; KADLEC, J. Actuator for Tattoo Machine. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. Brno: 2014. s. 564-568. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  ČERVINKA, D.; KNOBLOCH, J.; PROCHÁZKA, P.; KADLEC, J.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I. Electric Powered Airplane VUT 051 RAY. In Proceedings of the 16 th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. 1. Brno: Brno University of technology, 2014. s. 6-10. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  KNOBLOCH, J.; ČERVINKA, D.; PROCHÁZKA, P.; KADLEC, J.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I. Universal Test Bench for AC Traction Motors 600V/ 500A. In Proceedings of the 16 th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. 1. Brno: Brno University of technology, 2014. s. 136-141. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D. Rejuvenation of a NiFe accumulator from 1930´ s. In 15th international conference ABAF. 2014. s. 100-105. ISBN: 978-80-214-5008- 0.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; CIPÍN, R.; MARTIŠ, J.; ČERVINKA, D. Možnosti snížení energetické náročnosti provozu trolejbusů. 2014.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D.; VOREL, P.; MARTIŠ, J.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I. Zjištění příčin poruchovosti Skiipů ve výzbroji vozů 13T. 2014.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; MARTIŠ, J. Návrh aktivního usměrňovače. 2014.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; MARTIŠ, J.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; CIPÍN, R. NTE10- Řídicí software pro aktivní usměrňovač. 2014.
  Detail

  VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D. Rejuvenation of a NiFe Accumulator from 1930´ s. ECS Transactions, 2014, roč. 63, č. 1, s. 167-172. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

 • 2013

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D.; KLÍMA, B. Electrical Drivetrain of the Small Airplane and Mutual Interaction of this Drivetrain. In Proceedings of the IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Vídeň, Rakousko: 2013. s. 1-6. ISBN: 978-1-4799-0223- 1.
  Detail

  ČERVINKA, D.; PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; KLÍMA, B. Battery for small Electric Airplane. In Proceedings of the IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Vídeň, Rakousko: 2013. s. 1-5. ISBN: 978-1-4799-0223- 1.
  Detail

 • 2012

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; BENCALÍK, K. USAGE OF THE FUEL CELL- POWERED ELECTRIC DRIVE IN AVIATION. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 351-358. ISBN: 978-80-214-4610- 6.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I. Využití SiC a GaN technologií v moderních systémech pro přeměnu energie. In Proceedings of the 13th Internationnal Scientific Conference Electric Power Engineering 2012, Volume 1. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 1129-1133. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VOREL, P. Dimenzování pohonu s asynchronním motorem pro elektromobil SEM- H2. In Proceedings of the 13th Internationnal Scientific Conference Electric Power Engineering 2012, Volume 1. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 1093-1096. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail | WWW

  VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; MINÁRIK, V. Powerful Fast 16kW- Charger for an Electric Vehicle Electric Vehicles. ECS Transactions, 2012, roč. 40(1), č. 7, s. 253-259. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

  VOREL, P.; PROCHÁZKA, P. Vývojová řada přenosných rychlonabíječů pro elektromobily. Automa, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 18-19. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  CIPÍN, R.; PATOČKA, M.; PROCHÁZKA, P. Mathematical Tool for RMS Value Calculation of Impulse signals. In 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. 1. Sorrento: 2012. s. 983-987. ISBN: 978-1-4673-1300- 1.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; ČERVINKA, D. Design of small electric car. In 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. Sorento: 2012. s. 359-364. ISBN: 978-1-4673-1300- 1.
  Detail

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D.; VOREL, P. Analysis of DC/AC converter with non- usual topology of output LC filter. In 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. Sorento: 2012. s. 281-286. ISBN: 978-1-4673-1300- 1.
  Detail

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P. Nové topologie výstupních LC filtrů 3f. střídačů. In Proceedings of the 13th Internationnal Scientific Conference Electric Power Engineering 2012, Volume 1. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 389-392. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail | WWW

 • 2011

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P. Integrated control and power Electronics for BLDC Motor. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. 1. Vienna, AT: DAAAM International, 2011. s. 1497-1498. ISBN: 978-3-901509-83- 4.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; KLÍMA, B.; VOREL, P.; MINÁRIK, V.; ČERVINKA, D. Power modules with IGBT transistor for power electronic education. In XI. International Conference on Low Voltage Electrical Machines LVEM2011. 2011. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4362- 4.
  Detail

  HUTÁK, P.; KLÍMA, B.; PROCHÁZKA, P. A Control System for Mobile Forestry Cableway with Hydrostatic Drives: Winding Drums Control. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. 1. Vienna, AT: DAAAM International, 2011. s. 1413-1414. ISBN: 978-3-901509-83- 4.
  Detail

  KLÍMA, B.; PROCHÁZKA, P.; HUTÁK, P. A Control System for Mobile Forestry Cableway with Hydrostatic Drives part 2. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. 1. Vienna, AT: DAAAM International, 2011. s. 1405-1406. ISBN: 978-3-901509-83- 4.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKA, P.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P. A Control System for Mobile Forestry Cableway with Hydrostatic Drives part 1. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. 1. Vienna, AT: DAAAM International, 2011. s. 1419-1420. ISBN: 978-3-901509-83- 4.
  Detail | WWW

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; VOREL, P.; ČERVINKA, D.; MINÁRIK, V.; KLÍMA, B. Analysis of Position Errors Caused by Friction in Circular Interpolation. In LVEM 2011 proceeding. 2011. s. 6-8. ISBN: 978-80-214-4362- 4.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; MINÁRIK, V. Dynamic and Power Characteristics of NEXA Fuel Cell in E- Car Application. ECS Transaction, 2011, roč. 2011(32), č. 1, s. 107-114. ISSN: 1938- 6737.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; VOREL, P.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P. Small Electric Vehicle Drive Control According to Maximal Efficiency Criteria. In 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Gdaňsk, Poland: 2011. s. 745-749. ISBN: 978-1-4244-9311- 1.
  Detail

  MINÁRIK, V.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D. Small Electric Car with Battery and Fuel Cell. In 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Gdańsk, Poland: 2011. s. 1666-1671. ISBN: 978-1-4244-9311- 1.
  Detail

 • 2010

  VOREL, P.; HUTÁK, P.; PROCHÁZKA, P. Maximum Efficiency of an Induction Machine Operating in a Wide Range of Speed and Torque - Part 2 (Calculation, Simulation and Measurement Results). In IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Bari: 2010. s. 128-132. ISBN: 978-1-4244-6391- 6.
  Detail

  VOREL, P.; HUTÁK, P.; PROCHÁZKA, P. Maximum Efficiency of an Induction Machine Operating in a Wide Range of Speed and Torque - Part 1 (Theoretical Analysis). In IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Bari: 2010. s. 120-127. ISBN: 978-1-4244-6391- 6.
  Detail

 • 2009

  PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D. KONSTRUKCE VODÍKOVÉHO ELEKTROMOBILU SEM- H2. In ELEKTRICKÉ POHONY A VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA EPVE09. Brno: 2009. s. 87-95. ISBN: 978-80-214-3974- 0.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; VOREL, P.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P.; ČERVINKA, D.; PATOČKA, M. Pohon automobilu s vodíkovým palivovým článkem. In XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2009. s. 79-82. ISBN: 978-80-02-02151- 3.
  Detail

 • 2008

  PROCHÁZKA, P. VLASTNOSTI PALIVOVÉHO ČLÁNKU NEXA. In EPVE 2008 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: 2008. s. 1-6. ISBN: 978-80-7204-603- 4.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; VOREL, P. OPTIMALIZACE ÚČINNOSTI TRAKČNÍHO POHONU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM. In MODERNÍ SMĚRY VÝUKY ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY. Brno: Univerzita obrany, 2008. s. 173-176. ISBN: 978-80-7231-554- 3.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; VOREL, P.; PAZDERA, I. ELEKTROMOBIL S VODÍKOVÝM PALIVOVÝM ČLÁNKEM A AKUMULÁTOREM. In MODERNÍ SMĚRY VÝUKY ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY. Brno: Univerzita obrany, 2008. s. 169-172. ISBN: 978-80-7231-554- 3.
  Detail

  PROCHÁZKA, P. TRAKČNÍ MĚNIČ PRO ELEKTROMOBIL. In EPVE 2008 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: 2008. s. 1-4. ISBN: 978-80-7204-603- 4.
  Detail

 • 2007

  PROCHÁZKA, P.; VOREL, P. Malý elektromobil s vodíkovým palivovým článkem a akumulátorem. In Sborník konference Liberecké elektrické pohony LIPO2007. 1. Liberec: TU Liberec, 2007. s. 119-122. ISBN: 978-80-7372-272- 2.
  Detail

  VOREL, P.; PROCHÁZKA, P. Optimalizace účinnosti trakčního pohonu s asynchronním motorem s širokým rozsahem momentu a otáček. In Sborník konference Liberecké elektrické pohony LIPO2007. 1. Liberec: TU Liberec, 2007. s. 173-178. ISBN: 978-80-7372-272- 2.
  Detail

  Petr Procházka. STRUCTURE OF THE TRACTION DRIVE WITH THE HYDROGEN FUEL CELL. In Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007 Volume3. 2007. s. 189 ( s.)ISBN: 978-80-214-3409- 7.
  Detail | WWW

  PATOČKA, M.; PROCHÁZKA, P. ANALYTIC SOLUTION OF THE ELECTRIC CAR DYNAMICS. In Proceeding of 16th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics. EDPE. Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU Košice, Slovenská rep.: Slovenská elektrotechnická spoločnosť, pobočka pri TU v Košiciach, Slovenská rep., 2007. s. 235-239. ISBN: 978-80-8073-868- 6.
  Detail

 • 2006

  Petr Procházka. VÝKONOVÉ SPÍNAČE S TRANZISTOREM IGBT. In EPVE 2006 Elektrické pohony a výkonová elektronika. 2006. s. 208 ( s.)ISBN: 80-214-3286- 1.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.