Detail publikace

Rozložení vyšších harmonických magnetické indukce v rotoru asynchronního stroje

CIPÍN, R. PROCHÁZKA, P. PAZDERA, I. VOREL, P. MARTIŠ, J.

Originální název

Rozložení vyšších harmonických magnetické indukce v rotoru asynchronního stroje

Český název

Rozložení vyšších harmonických magnetické indukce v rotoru asynchronního stroje

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se zabývá teoreticky a simulačně distribucí magnetické indukce v rotoru asynchronního motoru s kotvou nakrátko. Vyšší harmonické ve vzduchové mezeře, tj. i v rotoru a statoru jsou převážně způsobe-ny nespojitým uložením vodičů v drážkách a drážkovými harmonickými a jejich vzájemnými interakcemi. Znalost rozložení magnetické indukce je důležitá při teoretických a numerických výpočtech hysterezních a vířivých ztrát ve feromagnetických plechách. V článku je ukázán analytický výpočet distribuce magnetické indukce v rotoru asynchronního stroje naprázdno za předpokladu, že v rotorových plechách nejsou drážky.

Český abstrakt

Článek se zabývá teoreticky a simulačně distribucí magnetické indukce v rotoru asynchronního motoru s kotvou nakrátko. Vyšší harmonické ve vzduchové mezeře, tj. i v rotoru a statoru jsou převážně způsobe-ny nespojitým uložením vodičů v drážkách a drážkovými harmonickými a jejich vzájemnými interakcemi. Znalost rozložení magnetické indukce je důležitá při teoretických a numerických výpočtech hysterezních a vířivých ztrát ve feromagnetických plechách. V článku je ukázán analytický výpočet distribuce magnetické indukce v rotoru asynchronního stroje naprázdno za předpokladu, že v rotorových plechách nejsou drážky.

Klíčová slova

asynchronní motor; magnetická indukce; magnetický vektorový potenciál; ztráty v železe; ANSYS Maxwell

Rok RIV

2015

Vydáno

09.06.2015

Nakladatel

Česká elektrotechnická společnost

Místo

Plzeň

ISBN

978-80-02-02592-4

Kniha

Sborník XXXIV. celostátní konference o elektrických pohonech

Strany od

12

Strany do

17

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT114834,
 author="Radoslav {Cipín} and Petr {Procházka} and Ivo {Pazdera} and Pavel {Vorel} and Jan {Martiš}",
 title="Rozložení vyšších harmonických magnetické indukce v rotoru asynchronního stroje",
 annote="Článek se zabývá teoreticky a simulačně distribucí magnetické indukce v rotoru asynchronního motoru s kotvou nakrátko. Vyšší harmonické ve vzduchové mezeře, tj. i v rotoru a statoru jsou převážně způsobe-ny nespojitým uložením vodičů v drážkách a drážkovými harmonickými a jejich vzájemnými interakcemi. Znalost rozložení magnetické indukce je důležitá při teoretických a numerických výpočtech hysterezních a vířivých ztrát ve feromagnetických plechách. V článku je ukázán analytický výpočet distribuce magnetické indukce v rotoru asynchronního stroje naprázdno za předpokladu, že v rotorových plechách nejsou drážky.",
 address="Česká elektrotechnická společnost",
 booktitle="Sborník XXXIV. celostátní konference o elektrických pohonech",
 chapter="114834",
 howpublished="print",
 institution="Česká elektrotechnická společnost",
 year="2015",
 month="june",
 pages="12--17",
 publisher="Česká elektrotechnická společnost",
 type="conference paper"
}