Detail publikace

Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

VOREL, P. CIPÍN, R. PROCHÁZKA, P. MARTIŠ, J. ČERVINKA, D. PAZDERA, I.

Originální název

Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Český název

Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Na zakázku Dopravního podniku města Brna byly zkoumány možnosti využití ultrakapacitorů či akumuláto-rů pro zachycení energie rekuperačního brzdění, přičemž byl brán ohled i na možnost nezávislého pojezdu bez troleje. Zásobník energie je možné umístit buď přímo na vozidlo, nebo do měnírny, ale v druhém přípa-dě přicházíme o možnost nezávislého pojezdu. Bylo prováděno podrobné měření aktuální spotřeby, trolejo-vého napětí i rekuperačního výkonu na vozidle v běžném provozu na různých linkách. Poté bylo provedeno potřebné energetické a výkonové dimenzování zásobníku (ultrakapacitor i akumulátor). Byla odhalena eko-nomická nerentabilita řešení, zásadní přínos lze však spatřovat v možnosti samostatného pojezdu bez tro-lejového vedení. Pak je jednoznačně výhodnější nasazení akumulátorů než ultrakapacitorů.

Český abstrakt

Na zakázku Dopravního podniku města Brna byly zkoumány možnosti využití ultrakapacitorů či akumuláto-rů pro zachycení energie rekuperačního brzdění, přičemž byl brán ohled i na možnost nezávislého pojezdu bez troleje. Zásobník energie je možné umístit buď přímo na vozidlo, nebo do měnírny, ale v druhém přípa-dě přicházíme o možnost nezávislého pojezdu. Bylo prováděno podrobné měření aktuální spotřeby, trolejo-vého napětí i rekuperačního výkonu na vozidle v běžném provozu na různých linkách. Poté bylo provedeno potřebné energetické a výkonové dimenzování zásobníku (ultrakapacitor i akumulátor). Byla odhalena eko-nomická nerentabilita řešení, zásadní přínos lze však spatřovat v možnosti samostatného pojezdu bez tro-lejového vedení. Pak je jednoznačně výhodnější nasazení akumulátorů než ultrakapacitorů.

Klíčová slova

ultrakapacitor; akumulátor LiFePO4; rekuprerace; trolejbus

Rok RIV

2015

Vydáno

09.06.2015

Nakladatel

Česká elektrotechnická společnost

Místo

Plzeň

ISBN

978-80-02-02592-4

Kniha

Sborník XXXIV. celostátní konference o elektrických pohonech

Strany od

88

Strany do

93

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT117834,
 author="Pavel {Vorel} and Radoslav {Cipín} and Petr {Procházka} and Jan {Martiš} and Dalibor {Červinka} and Ivo {Pazdera}",
 title="Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna",
 annote="Na zakázku Dopravního podniku města Brna byly zkoumány možnosti využití ultrakapacitorů či akumuláto-rů pro zachycení energie rekuperačního brzdění, přičemž byl brán ohled i na možnost nezávislého pojezdu bez troleje. Zásobník energie je možné umístit buď přímo na vozidlo, nebo do měnírny, ale v druhém přípa-dě přicházíme o možnost nezávislého pojezdu. Bylo prováděno podrobné měření aktuální spotřeby, trolejo-vého napětí i rekuperačního výkonu na vozidle v běžném provozu na různých linkách. Poté bylo provedeno potřebné energetické a výkonové dimenzování zásobníku (ultrakapacitor i akumulátor). Byla odhalena eko-nomická nerentabilita řešení, zásadní přínos lze však spatřovat v možnosti samostatného pojezdu bez tro-lejového vedení. Pak je jednoznačně výhodnější nasazení akumulátorů než ultrakapacitorů.",
 address="Česká elektrotechnická společnost",
 booktitle="Sborník XXXIV. celostátní konference o elektrických pohonech",
 chapter="117834",
 howpublished="print",
 institution="Česká elektrotechnická společnost",
 year="2015",
 month="june",
 pages="88--93",
 publisher="Česká elektrotechnická společnost",
 type="conference paper"
}