Detail publikace

Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

VOREL, P. CIPÍN, R. PROCHÁZKA, P. MARTIŠ, J. ČERVINKA, D. PAZDERA, I.

Originální název

Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Český název

Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Na zakázku Dopravního podniku města Brna byly zkoumány možnosti využití ultrakapacitorů či akumuláto-rů pro zachycení energie rekuperačního brzdění, přičemž byl brán ohled i na možnost nezávislého pojezdu bez troleje. Zásobník energie je možné umístit buď přímo na vozidlo, nebo do měnírny, ale v druhém přípa-dě přicházíme o možnost nezávislého pojezdu. Bylo prováděno podrobné měření aktuální spotřeby, trolejo-vého napětí i rekuperačního výkonu na vozidle v běžném provozu na různých linkách. Poté bylo provedeno potřebné energetické a výkonové dimenzování zásobníku (ultrakapacitor i akumulátor). Byla odhalena eko-nomická nerentabilita řešení, zásadní přínos lze však spatřovat v možnosti samostatného pojezdu bez tro-lejového vedení. Pak je jednoznačně výhodnější nasazení akumulátorů než ultrakapacitorů.

Český abstrakt

Na zakázku Dopravního podniku města Brna byly zkoumány možnosti využití ultrakapacitorů či akumuláto-rů pro zachycení energie rekuperačního brzdění, přičemž byl brán ohled i na možnost nezávislého pojezdu bez troleje. Zásobník energie je možné umístit buď přímo na vozidlo, nebo do měnírny, ale v druhém přípa-dě přicházíme o možnost nezávislého pojezdu. Bylo prováděno podrobné měření aktuální spotřeby, trolejo-vého napětí i rekuperačního výkonu na vozidle v běžném provozu na různých linkách. Poté bylo provedeno potřebné energetické a výkonové dimenzování zásobníku (ultrakapacitor i akumulátor). Byla odhalena eko-nomická nerentabilita řešení, zásadní přínos lze však spatřovat v možnosti samostatného pojezdu bez tro-lejového vedení. Pak je jednoznačně výhodnější nasazení akumulátorů než ultrakapacitorů.

Klíčová slova

ultrakapacitor; akumulátor LiFePO4; rekuprerace; trolejbus

Rok RIV

2015

Vydáno

09.06.2015

Nakladatel

Česká elektrotechnická společnost

Místo

Plzeň

ISBN

978-80-02-02592-4

Kniha

Sborník XXXIV. celostátní konference o elektrických pohonech

Strany od

88

Strany do

93

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT117834,
 author="Pavel {Vorel} and Radoslav {Cipín} and Petr {Procházka} and Jan {Martiš} and Dalibor {Červinka} and Ivo {Pazdera}",
 title="Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna",
 annote="Na zakázku Dopravního podniku města Brna byly zkoumány možnosti využití ultrakapacitorů či akumuláto-rů pro zachycení energie rekuperačního brzdění, přičemž byl brán ohled i na možnost nezávislého pojezdu bez troleje. Zásobník energie je možné umístit buď přímo na vozidlo, nebo do měnírny, ale v druhém přípa-dě přicházíme o možnost nezávislého pojezdu. Bylo prováděno podrobné měření aktuální spotřeby, trolejo-vého napětí i rekuperačního výkonu na vozidle v běžném provozu na různých linkách. Poté bylo provedeno potřebné energetické a výkonové dimenzování zásobníku (ultrakapacitor i akumulátor). Byla odhalena eko-nomická nerentabilita řešení, zásadní přínos lze však spatřovat v možnosti samostatného pojezdu bez tro-lejového vedení. Pak je jednoznačně výhodnější nasazení akumulátorů než ultrakapacitorů.",
 address="Česká elektrotechnická společnost",
 booktitle="Sborník XXXIV. celostátní konference o elektrických pohonech",
 chapter="117834",
 howpublished="print",
 institution="Česká elektrotechnická společnost",
 year="2015",
 month="june",
 pages="88--93",
 publisher="Česká elektrotechnická společnost",
 type="conference paper"
}