Ing.

Zdeněk Havránek

Ph.D.

FEEC, UAMT – assistant professor

+420 54114 6379
havranek@feec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D.

Projects

 • 2020

  Výzkum v oblasti automatizace, kybernetiky a umělé inteligence pro Průmysl 4.0, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  TH03010205, MEMS ESO - MEMS sensory s optickým snímáním, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2017

  SILENSE - (Ultra)Sound Interfaces and Low Energy iNtegrated SEnsors, zahájení: 01.05.2017, ukončení: 30.04.2020
  Detail

  Průmysl 4.0 v automatizaci a kybernetice, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2014

  Výzkum nových řídicích metod, měřicích postupů a inteligentních prostředků v automatizaci, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  TA03010444, Systém chránění sítě VN s využitím senzorů proudu a napětí se standardizovaným digitálním výstupem IEC 61850-9-2, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 30.09.2016
  Detail

 • 2012

  Inovace laboratorní výuky předmětu Inteligentní a polovodičové senzory, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Laboratorní úloha Měření magnetického pole, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Měření náklonu a úhlové rychlosti ve dvou osách, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Podpora výzkumu moderních metod a prostředků v automatizaci, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Inovace laboratorních cvičení předmětu Optoelektronické snímače, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Moderní metody a prostředky v automatizaci , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Rozšíření laboratorní výuky předmětu Optoelektronické snímače, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2006

  Upgrade software pro automatizované zpracování dat, zahájení: 01.05.2006, ukončení: 30.05.2006
  Detail

  Akustická holografie - bezkontaktní analýza vibrací, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail