Project detail

Výzkum v oblasti automatizace, kybernetiky a umělé inteligence pro Průmysl 4.0

Duration: 01.01.2020 — 31.12.2022

On the project

Podstatou navrhovaného projektu je výzkumná a publikační podpora studentů zejména doktorského programu Elektrotechnika a komunikační technologie na ÚAMT FEKT VUT v Brně v oblastech inteligentních řídicích a identifikačních algoritmů, robotiky, komunikačních sítí, systémů procesní automatizace, metod a prostředků automatizovaného měření, strojového vnímání, rozpoznávání, učení a umělé inteligence pro Průmysl 4.0. Projekt by měl také podpořit uvedenou meziskupinovou spolupráci v této výzkumé činnosti doktorandů a výměnu znalostí mezi nimi.

Mark

FEKT-S-20-6205

Default language

Czech

People responsible

Klusáček Stanislav, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2020-01-01 - 2022-12-31)
Bartík Ondřej, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Baštán Ondřej, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Beneš Petr, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Benešl Tomáš, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Bilík Šimon, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Blaha Petr, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Boštík Ondřej, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Bradáč Zdeněk, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Doseděl Martin, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Fiedler Petr, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Havránek Zdeněk, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Horák Karel, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Chromý Adam, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Janáková Ilona, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Jirgl Miroslav, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Jirsík Václav, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Kaczmarczyk Václav, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Kárský Vilém, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Kozubík Michal, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Kratochvíla Lukáš, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Krejčí Jakub, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Kunz Jan, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Lázna Tomáš, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Ligocki Adam, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Mancl Vlastimil, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Mihálik Ondrej, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Michalík David, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Mynář Zbyněk, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Skalský Michal, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Sýkora Tomáš, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Šedivá Soňa, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Šindelář Michal, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Štohl Radek, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Václavek Pavel, prof. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Zemčík Tomáš, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Žalud Luděk, prof. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)

Units

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)

Results

LIGOCKI, A.; JELÍNEK, A. Transfer Learning for Deep Convolutional Neural Network from RGB to IR Domain. 2020.
Detail

MIHÁLIK, O. Reconstruction of Non-Uniformly Sampled Signals Using Gerchberg-Papoulis Method. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2020. p. 136-140.
Detail

MICHALÍK, D. Driver Behaviour Analysis Method Using Vehicle Driving Simulator. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 371-375.
Detail

SÝKORA, T. SMART MOVING STORAGE CONVEYOR. In Proceedings of the 26th STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 382-386. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

KOZUBÍK, M. INTERPRETING CONSTRAINTS IN FINITE CONTROL SET MODEL PREDICTIVE CONTROL. In Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. 2020. p. 356-360. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

KUNZ J. FIR filter resonance compensation for random vibration generation. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. 1st. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. p. 156-160. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

BILÍK, Š. HONEY BEE (APIS MELLIFERA) COLONY MONITORING METHODS WITH A POTENTIAL APPLICATION OF THE MACHINE INTELLIGENCE METHODS. In Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učené Technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 351-355. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

KÁRSKÝ, V. COMPARISON OF DISCRETIZATION METHODS. In PROCEEDINGS OF 26TH STUDENT EEICT 2020. 2020. p. 377-381. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

KRATOCHVÍLA, L. COMPUTING PLATFORMS FOR DEEP LEARNING TASK IN COMPUTER VISION. In Proceedings of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učené Technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 171-175. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

BARTÍK, O. THE TWO-MASS SYSTEM PARAMETER IDENTIFICATION WITH LEVENBERG-MARQUARDT ALGORITHM. In Proceedings II of the 26th student EEICT 2020 selected papers. 2020. p. 151-155. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

JIRGL, M.; BOŘIL, J.; JALOVECKÝ, R. Statistical Evaluation of Pilot’s Behavior Models Parameters Connected to Military Flight Training. ENERGIES, 2020, vol. 13, no. 17, p. 1-13. ISSN: 1996-1073.
Detail

ŠOLC, F., ANDĚL, L. Ke stoletému výročí slova robot. Automa, 2020, roč. 26, č. 4, s. 33-35. ISSN: 1210-9592.
Detail