Project detail

Laboratorní úloha Měření magnetického pole

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

On the project

Navržený projekt je zaměřen na modernizaci stávající laboratorní výuky měření neelektrických veličin pro bakalářské a magisterské studenty v odborných předmětech vyučovaných na Ústavu automatizace a měření (ÚAMT) při Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně. Cílem tohoto projektu je vytvoření nové laboratorní úlohy Měření magnetického pole v laboratoři měření neelektrických veličin ÚAMT pro výuku v odborně zaměřených předmětech.

Mark

2524/G1

Default language

Czech

People responsible

Havránek Zdeněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Uher Miroslav, Ing. - fellow researcher
Fialka Jiří, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Control and Instrumentation
- (2012-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2012-01-01 - not assigned)