Project detail

Moderní metody a prostředky v automatizaci

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

Podstatou navrhovaného projektu je efektivní podpora studentů doktorského programu Elektrotechnika a komunikační technologie(P2613) na ÚAMT FEKT VUT v Brně v oblastech inteligentních řídicích a identifikačních algoritmů, umělé inteligence a robotiky, komunikačních sítí, systémů procesní automatizace, metod a prostředků automatizovaného měření a počítačového vidění. Projekt podporuje vědecko-výzkumnou činnost doktorandů a výměnu znalostí mezi nimi. Vzájemná spolupráce bude výrazně podporována formou pravidelně organizovaných odborných setkání a seminářů.

Mark

FEKT-S-10-12

Default language

Czech

People responsible

Babinec Tomáš, Ing. - fellow researcher
Beneš Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Blaha Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bradáč Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Burian František, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Červinka Luděk, Ing. - fellow researcher
Číp Pavel, Ing. - fellow researcher
Dobias Michal, Ing. - fellow researcher
Dokoupil Jakub, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dvořáček Martin, Ing. - fellow researcher
Fialka Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Fidler Petr, Ing. - fellow researcher
Fiedler Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Gogol František, Ing. - fellow researcher
Havránek Zdeněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hliněný Petr, Ing. - fellow researcher
Horák Karel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Chomát Luděk, Ing. - fellow researcher
Janáková Ilona, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jirsík Václav, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Juhas Miroslav, Ing. - fellow researcher
Jura Pavel, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Kaczmarczyk Václav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kopečný Lukáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kváš Marek, Ing. - fellow researcher
Malounek Petr, Ing. - fellow researcher
Mlatecová Hana, Ing. - fellow researcher
Pivoňka Petr, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Pohl Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Polách Petr, Ing. - fellow researcher
Skula David, Ing. - fellow researcher
Šembera Jaroslav, Ing. - fellow researcher
Šír Michal, Ing. - fellow researcher
Šolc František, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Štohl Radek, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Uher Miroslav, Ing. - fellow researcher
Václavek Pavel, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Valach Soběslav, Ing. - fellow researcher
Veselý Ivo, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Veselý Libor, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Veselý Miloš, Ing. - fellow researcher
Zámečník Dušan, Ing. - fellow researcher
Zbranek Pavel, Ing. - fellow researcher
Zezulka František, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Žalud Luděk, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Klusáček Stanislav, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

ŠÍR, M.; FIEDLER, P.; KACZMARCZYK, V. Interoperability and ontology for AS-Interface bus. In 10th IFAC Workshop in Programmble Devices and Embedded Systems. Pszczyna, Poland: 2010. p. 271-276. ISBN: 978-3-902661-95-1.
Detail

NOVÁČEK, P. Spojování obrazů. In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013. 1. Brno: Litera, 2013. s. 115-117. ISBN: 978-80-214-4693-9.
Detail

FIEDLER, P.; ZEZULKA, F.; BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V.; SAJDL, O. Virtual Automation Networks - one way from incompatibility. In 10th IFAC Workshop on Programmable and Embedded Systems PDeS 2010. preprints. 2010. p. 161-166. ISBN: 978-3-902661-95-1.
Detail

FIALKA, J. Determination of the piezoelectric charge constant d33 measured by the laser interferometer and frequency method. In Annals of DAAAM for 2010 & proceedings of the 21st international DAAAM symposium, vol 20, No1. 2010. TU Wien Karlsplatz 13/311 A-1040 Vienna Austria: DAAAM International Vienna, 2010. p. 1253-1254. ISBN: 978-3-901509-73-5.
Detail

BENEŠ, P.; FIALKA, J. Hlavní problémy při kalibraci snímačů AE. In NDT for Safety / Defektoskopie 2010. listopad 2010. Technická 2 616 69 Brno CZ: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2010. s. 17-24. ISBN: 978-80-214-4182-8.
Detail

TŮMA, M. REDUCTION OF A LINEAR DYNAMICAL SYSTEM AND THE PROBLEM OF MOMENTS. In STUDENT EEICT PROCEEDINGS OF THE 17th CONFERENCE Volume 3. 1. Brno: NOVPRESS s.r.o, 2011. s. 396-400. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

FIALKA, J.; SKULA, D. Using of the Laser Interferometer for the Measurement of Piezoelectric Charge Constant d31 and d33. In Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Volume 3. nám. Republiky 15 614 00 Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. p. 164-168. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

BURLAK, V.; DOKOUPIL, J. Comparison of the Robustness of LQ Controllers in the Position and Incremental Form. In Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011 Volume 3. 3. nám Republiky 15, 614 00 Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. p. 139-143. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

ČÍP, P.; BABINEC, T. Optical Processing of Questionnaires. In Proceedings of the 17th Conference. 3. Brno: NOVPRESS s.r.o, 2011. p. 149-153. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

BABINEC, T.; ČÍP, P. Display Inspection System. In Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. 3. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. p. 134-138. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

VÁGNER, M. MEMS Gyroscope Performance Comparison using Allan Variance Method. In Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. p. 199-203. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

DOKOUPIL, J.; BURLAK, V. Game Theory Approach to Sliding Window H-infinity Algorithm for Dynamical Modeling Design. In Proceedings of the 17th conference STUDENT EEICT 2011. 3. nám. Republiky 15 614 00 Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. p. 159-163. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

DOBIAS, M.; PIVONKA, P. Robustná stabilita vzduchového tunelu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 6, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

VESELÝ, I.; ZÁMEČNÍK, D. Problémy spojené s testováním a programováním vylepšené frekvenční analýzy. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 114, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

SKULA, D.; ŽALUD, L. Zařízení pro simulaci pohybu lidské hlavy. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 10, s. 1-4. ISSN: 1213-1539.
Detail

ZÁMEČNÍK, D.; VESELÝ, I. Prediktívny regulátor v prúdovej slučke asynchrónneho motora. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 4, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

ZEZULKA, F.; FIEDLER, P.; BRADÁČ, Z.; ŠÍR, M. Trends in Automation - investigation in Network Control Systems and Sensor Networks. In 10th IFAC Workshop on Programmable Devices and Enmbedded Systems PDeS 2010. 1. Salezian University Gliwice, Poland: Salezian University Gliwice, 2010. p. 131-135. ISBN: 9781618396228.
Detail

KACZMARCZYK, V. Ethernet Powerlink Simulator. In Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. 3. Brno: NOV Press, 2011. p. 174-178. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

VALACH, S.; KVÁŠ, M.: IO-UNIT; Modulární systém vstupů a výstupů na rozhraní RS232 a RS485. ÚAMT, VUT v Brně. (prototyp)
Detail