Project detail

Měření náklonu a úhlové rychlosti ve dvou osách

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

On the project

Zamýšlený projekt je zaměřen na modernizaci laboratorní výuky měření neelektrických veličin pro bakalářské a magisterské studenty odborných předmětů, které zajišťuje Ústav automatizace a měření (ÚAMT) při FEKT VUT v Brně. Cílem tohoto projektu je vypracování nové laboratorní úlohy Měření náklonu a úhlové rychlosti na dvouosém přípravku v laboratoři měření neelektrických veličin ÚAMT pro výuku v odborných předmětech.

Keywords
měření náklonu, měření úhlové rychlosti, gyroskop, akcelerometr

Mark

2615/G1

Default language

Czech

People responsible

Havránek Zdeněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Skula David, Ing. - fellow researcher
Fialka Jiří, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Control and Instrumentation
- (2011-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)