Project detail

Inovace laboratorních cvičení předmětu Optoelektronické snímače

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

On the project

Projekt řešil rozšíření obsahu a doplnění chybějících optických komponent v pěti stávajících laboratorních úlohách v laboratorním cvičení předmětu Optoelektronické snímače, kde doposud nebylo možné v původně vyučovaných úlohách obsáhnout celé spektrum možností, které optoelektronika, vláknová optika a optika pro snímače teoreticky nabízí a některé úlohy trpěly absencí některých důležitých komponent pro plnou funkčnost a bezproblémové využití v laboratorních cvičeních (doposud pouze jako demonstrační úlohy) a dále pro plnohodnotné zpracování studentských prací. Byly upraveny a rozšířeny úlohy přibližující zejména základní metody pro vyhodnocení optických signálů založených na měření fázového rozdílu dvou optických paprsků (ve volném prostoru i v optickém vlákně), interferometrické metody a sestavy - Michelsonů, Mach-Zehnderův, Sagnacův, doplnění základních volnosvazkových interferometrických schémat o polarizační komponenty (půlvlnné a čtvrtvlnné destičky, polarizační hranoly), měření vlastností optovláknových polarizačních komponent (způsoby změny polarizačního stavu světla ve vlákně), praktické seznámení s možnostmi ovlivňování fáze optického signálu elektrickým napětím - využití elektrooptického fázového modulátoru, rozšíření možnosti měření vlastností jednovidových optovláknových slučovačů a rozbočovačů a možnost vyhodnocení optického výkonu přenášeného optickým vláknem na různých vlnových délkách. V rámci projektu byly také vytvořeny elektronické návody do cvičení a implementovány do elektronických skript přístupné přes informační systém univerzity.

Description in English
The project dealt with the extension of the content and addition of the misssing optical components in the five existing laboratory excercises of the master course Optoelectronic Sensors.

Keywords
optoelektronické snímače, interferometrie, vláknová optika

Key words in English
optoelectronic sensors, interferometry, fiber optic

Mark

3251/F1

Default language

Czech

People responsible

Beneš Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Havránek Zdeněk, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Control and Instrumentation
- (2011-01-01 - 2011-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)

Results

HAVRÁNEK, Z. Závěrečná zpráva projektu Fondu rozvoje VŠ - IS3251/F1. Brno: 2011. s. 1-17.
Detail