Ing.

David Schüller

Ph.D.

FBM – assistant professor

+420 54114 2693
schuller@fbm.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. David Schüller, Ph.D.

Projects

 • 2020

  Koncepce řízení a rozvoje podniku v prostředí multioborových hodnototvorných sítí, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  Výzvy řízení a fungování podniku v kontextu současného podnikatelského prostředí, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2015

  Výzvy managementu: teorie a praxe, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Determinanty rozvoje managementu a marketingu v kontextu transformující se Evropské unie, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  Inovativní přístupy v managementu a v marketingu v globálním evropském prostředí, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Výzkum na vytvoření metodologie auditu jako nástroje pro řízení marketingové komunikace institucí terciárního vzděláváni , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail