Project detail

Koncepce řízení a rozvoje podniku v prostředí multioborových hodnototvorných sítí

Duration: 01.03.2020 — 28.02.2022

On the project

Podpora výzkumu v oblasti rozvojových přístupů podniků v současném pojetí tvorby hodnoty pro zákazníka s důrazem na komplexní pojetí hodnototvorných činností. Jedná se o systémový pohled na podnik jakožto součást inovativního hodnototvorného podnikatelského prostředí ovlivňovaného aktuálními ekonomicko-společenskými trendy. Projekt vytváří platformu pro propojení výzkumné a tvůrčí činnost Ústavu managementu s jeho pedagogickou činností na všech stupních vysokoškolského studia, čímž reflektuje požadavky praxe.

Mark

FP-S-20-6355

Default language

Czech

People responsible

Bartošek Vladimír, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bumberová Veronika, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Cebáková Andrea, Ing. Mgr. - fellow researcher
Ďurinová Lenka, Bc. - fellow researcher
Ďurkechová Zuzana, Bc. - fellow researcher
Harachová Kristína, Bc. - fellow researcher
Hlaváček Jan, Ing. - fellow researcher
Hrubý Vojtěch, Ing. - fellow researcher
Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jurová Marie, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Juřica Pavel, Ing. et Ing., Ph.D. - fellow researcher
Káčer Andrej, Ing. - fellow researcher
Kaňovská Lucie, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Konečný Štěpán, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Koráb Vojtěch, prof. Ing., Dr., MBA - fellow researcher
Krmela Aleš, Ing. - fellow researcher
Lessiak Christoph, MBA - fellow researcher
Malá Tereza, Bc. - fellow researcher
Mráček Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Murínová Anastasia, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Oulehla Michaela, Ing. - fellow researcher
Pavlíčková Kamila, Bc. - fellow researcher
Posádková Radka, Bc. - fellow researcher
Putnová Anna, doc. RNDr., Ph.D., MBA - fellow researcher
Schüller David, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sikorová Petra, Bc. - fellow researcher
Svobodová Karolína, Ing. - fellow researcher
Šedivá Zuzana, Bc. - fellow researcher
Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D. - fellow researcher
Tesařová Mariana, Ing. et Ing., M.Sc. - fellow researcher
Tomalová Petra, Bc. - fellow researcher
Turčanová Pavlína, Bc. - fellow researcher
Ulč Jakub, Ing. - fellow researcher
Veselý Josef, Ing., CSc. - fellow researcher
Videcká Zdeňka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zich Robert, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Milichovský František, Ing., Ph.D., MBA, DiS. - principal person responsible

Units

Institute of Management
- (2020-01-01 - 2021-12-31)
Faculty of Business and Management
- (2020-01-01 - 2021-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)

Results

KRMELA, A.; TESAŘOVÁ, M. Business model adaptation through inclusion of environmental sustainability measures. Trends in Economics and Management, 2020, vol. 14, no. 35, p. 59-72. ISSN: 2336-6508.
Detail

MASTALIR, R. Digitální marketingové strategie startupů v odvětví SaaS. Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. s. 140-144. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

KRMELA, A.; ŠIMBEROVÁ, I. Impact of Circular Economy on Sustainability of Incumbent Companies in the B2B Environment: Dynamics of Business Models. Proceedings 5th International Online Confeference on New Business Models. 1. NIjmegen, The Netherlands: Jonker, J., Faber, N. (2020). Proceedings 5th International Online Conference on New Business Models. Nijmegen, OCF 2.0, Doetinchem (NL), 2020. p. 1-15.
Detail

KRMELA, A. Value communication in dynamic business models for circular economy network collaboration. In DOKBAT 2020 - 16th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Zlín: Tomas Bata University in Zlin, Faculty of Management and Economics, 2020. p. 281-294. ISBN: 978-80-7454-935-9.
Detail

HORNUNGOVÁ, J.; PETROVÁ, K.; MILICHOVSKÝ, F. Modeling cause and effect relationships of strategy map using economic and social performance factors in the organizational culture. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2020, vol. 68, no. 3, p. 613-624. ISSN: 1211-8516.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I.; KITA, P. New Business Models Based on Multiple Value Creation for the Customer: A Case Study in the Chemical Industry. Sustainability, 2020, vol. 12, no. 9, p. 1-18. ISSN: 2071-1050.
Detail

TESAŘOVÁ, M.; KRMELA, A.; ŠIMBEROVÁ, I. Digitalization as an enabler of business model dynamics. In 11th International Scientific Conference "Business and Management 2020" May 7-8, 2020, Vilniums, LITHUANIA. International Scientific Conference "Business and Management". Vilnius, Lithuania: VGTU Press, 2020. p. 73-83. ISBN: 978-609-476-231-4. ISSN: 2029-929X.
Detail

SVOBODOVÁ, K.; MAZÁNEK, L.; KONEČNÁ, Z. Leadership development as a key value for the company in the south Moravian region. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference: European Forum of Entrepreneurship 2021 “Viroeconomies — collapse or new business opportunities?”. Praha: NEWTON Academy, a. s., 2021. p. 52-57. ISBN: 978-80-88328-10-0.
Detail

PFEIFER, M.R. Operative Production Controlling as Entrance into Controlling 4.0. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2021, vol. 15, no. 37, p. 73-84. ISSN: 1802-8527.
Detail

ULLRICH, D.; AMBROZOVÁ, E.; POKORNÝ, V.; MILICHOVSKÝ, F.; KUBA, K. Indicators of the psychophysical condition of an individual for coping with challenging conditions of security environmen. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2020, vol. 10, no. 1, p. 195-200. ISSN: 2464-6733.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F. Influence of Determinants on Innovations in Small KIBS Firms in the Czech Republic before COVID-19. Sustainability, 2020, vol. 12, no. 19, p. 1-21. ISSN: 2071-1050.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; BUGÁROVÁ, D.; ERMOLIN, D.; ERMOLINA, E.; GENAEVA, E.; KOPECKÁ, A.; KOYŠOVÁ, K.; KVARDA, T.; MALÁ, T.; MORYSOVÁ, L.; PODZIMKOVÁ, L.; PROCHÁZKOVÁ, L.; STRAKOVÁ, K.; ŠPAČKOVÁ, K. Podnikání a management v kontextu 21. století. Podnikání a management v kontextu 21. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2020. ISBN: 978-80-7623-045-3.
Detail

ULLRICH, D.; AMBROZOVÁ, E.; SLÁDEK, P.; KOZÁKOVÁ, E.; MILICHOVSKÝ, F. Sleep deprivation as key factor of influencing cognitive abilities in context of security environment. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2021, vol. 10, no. 2, p. 244-248. ISSN: 2464-6733.
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; BUMBEROVÁ, V. Study of SMEs from electrical engineering industry providing smart services in the Czech Republic. In The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. SHS Web of Conferences. Rajecké Teplice, SK: EDP Sciences, 2021. p. 1-10. ISSN: 2261-2424.
Detail

MRÁČEK, P.; MILICHOVSKÝ, F. Influence of communication tools on customer behaviour within a food product after declared consumption date in global. In The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. SHS Web of Conferences. Žilina (SK): EDP Sciences, 2021. p. 1-7. ISSN: 2261-2424.
Detail

KRMELA, A. Dynamika Obchodního Modelu versus Dynamický Obchodní Model. GRANT Journal, 2021, roč. 9, č. 2, s. 36-40. ISSN: 1805-0638.
Detail

PROCHÁZKOVÁ, K.; MILICHOVSKÝ, F. Benefit's Portfolio in a Company in Connection to the Generation of Managerial Applicants. In Innovative Economic Symposium 2020 – Stable Development in Unstable World (IES2020). SHS Web of Conferences. Samara (RU): EDP Sciences, 2021. p. 1-10. ISBN: 978-2-7598-9113-9. ISSN: 2261-2424.
Detail

ULČ, J. Věk koronaviru: První reakce v procesu globalizace a marketingové strategie. Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. s. 274-282. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

BEDNÁŘOVÁ, M. Dopady digitální strategie jednotného evropského trhu na obchodní podnikaní, ekosystémy měst a regionů. In Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2020. s. 5-12. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

KRMELA, A. Business model as a system. Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2021. p. 111-119. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. Využití smart technologií ve vinohradnictví. Vinařský obzor, 2021, roč. 114, č. 2, s. 80-81. ISSN: 1212-7884.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I.; ZITKIENE, R.; MACERINSKIENE, I.; GENELIENE, G. The Evaluation of Gambling Sector's Social Costs in Lithuania. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 2020, vol. 31, no. 5, p. 558-564. ISSN: 2029-5839.
Detail

HLAVÁČEK, J. Výzvy a potenciál Průmyslu 4.0 z technologického a personálního hlediska. Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. s. 71-76. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

MANDEL, M. Specifika marketingových strategií technologických startupů. Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. s. 133-140. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

Robert von Böhlen. Increasing the car use of young customers by integrating new technologies - recommendations for the automotive industry. Workshop specifického výzkumu 2020. 1. Brno: Robert von Böhlen, 2020. p. 306-317. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

PFEIFER, M. Six Sigma – Perceptions Throughout Automotive Supply Chains. Economic Competitiveness and Sustainability. Brno: Mendel University, 2021. p. 44-44. ISBN: 978-80-7509-784-2.
Detail

PFEIFER, M. Operative Production Controlling in Production Companies in Industry 4.0. Economic Competitiveness and Sustainability. Brno: Mendel University, 2021. p. 45-45. ISBN: 978-80-7509-784-2.
Detail

HADRIAN, P.; MILICHOVSKÝ, F.; MRÁČEK, P. The concept of strategic control in marketing management in connection to measuring marketing performance. Sustainability, 2021, vol. 13, no. 7, p. 1-21. ISSN: 2071-1050.
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; BUMBEROVÁ, V. The Differences in the Propensity of Providing Smart Services by SMEs from the Electrical Engineering Industry with Regard to Their Cooperation and Innovation Flexibility. Sustainability, 2021, vol. 13, no. 9, p. 1-24. ISSN: 2071-1050.
Detail

MRÁČEK, P.; MILICHOVSKÝ, F.; BUREŠOVÁ, P.; PROKOPOVÁ, L. Customers’ behaviour within erotic products in COVID-19 era. In European Forum of Entrepreneurship 2021: Proceedings of the 14th International Scientific Conference: “Viroeconomies - collapse or new business opportunities?”. Praha: NEWTON Academy, a. s., 2021. p. 117-126. ISBN: 978-80-88328-10-0.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; KOUDELKOVÁ, P. Impact of the pandemic COVID-19 on the hospitality industry — Evaluation based on financial performance. In European Forum of Entrepreneurship 2021: Proceedings of the 14th International Scientific Conference: “Viroeconomies - collapse or new business opportunities?”. Praha: NEWTON Academy, a. s., 2021. p. 89-98. ISBN: 978-80-88328-10-0.
Detail

PFEIFER, M.R. Managers of tomorrow - Czech students in lockdown hopping during COVID-19. In European Forum of Entrepreneurship 2021: Proceedings of the 14th International Scientific Conference: “Viroeconomies - collapse or new business opportunities?”. Praha: NEWTON Academy, a. s., 2021. p. 127-136. ISBN: 978-80-88328-10-0.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; MRÁČEK, P.; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská: O trůn Marmana. 008456800-0001, průmyslový vzor. (2021)
Detail

BUMBEROVÁ, V.: Workshop kvalitativního výzkumu v rámci programu Inprofo Consulting. Fakulta podnikatelská (01.04.2021)
Detail

KRMELA, A.; TESAŘOVÁ, M.; ŠIMBEROVÁ, I.: 11th International Scientific Conference "Business and Management 2020". Vilnius (07.05.2020)
Detail