Project detail

Výzvy řízení a fungování podniku v kontextu současného podnikatelského prostředí

Duration: 01.01.2018 — 31.12.2019 Funding: Vnitřní projekty VUT

On the project

Podstatou projetku je rozvoj poznání v oblasti podnikání v éře digitalizace se zřetelem na zaměření ústavu managementu.

Mark

FP-S-18-5395

Default language

Czech

People responsible

Koráb Vojtěch, prof. Ing., Dr., MBA
- hlavní řešitel (2018-01-01 - 2019-12-31)
Bartošek Vladimír, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Bumberová Veronika, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Crhák Matěj, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Denev Patrik, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Ďuránová Lucie, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Fuňková Markéta, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Halačková Aneta, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Hlaváček Jan, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Hlavatá Martina, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Holendová Petra, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Hrubý Vojtěch, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Ilgner Tomáš, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Jouklová Veronika
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Juráň Vilém, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Jurová Marie, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Juřica Pavel, Ing. et Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Káčerková Tereza, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Kaňovská Lucie, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Kniš Leo, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Konečný Štěpán, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Křivánek Stanislav, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Kupka Jan, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Lorková Kristína, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Marečková Soňa, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Medek Michal, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Milichovský František, Ing., Ph.D., MBA, DiS.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Mráček Pavel, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Murínová Anastasia, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Nesvadba Lukáš, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Novák Petr, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Novotný Petr, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Ondrášek Pavel, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Opletalová Denisa, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Peša Jakub, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Rehuš Martin, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Rondošová Nikola, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Schüller David, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Sušilová Vendula, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Světnička Michal, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Svobodová Karolína, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Šustrová Barbora, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Tauchmannová Lucie, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Veselý Josef, Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Veselý Tomáš, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Videcká Zdeňka, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
WU Changli
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Zabloudil Aleš, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Zapletal Vojtěch, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Zich Robert, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Žďárská Kristýna, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)

Units

Institute of Management
- (2018-01-01 - 2019-12-31)
Faculty of Business and Management
- (2018-01-01 - 2019-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology -
- whole funder (2018-01-01 - 2019-12-31)

Results

MRÁČEK, P.; MILICHOVSKÝ, F. Perception of outdoor brands in business. In MARKETING IDENTITY Online rules – part II. Smolenice, SK: 2017. p. 165-171. ISBN: 978-80-8105-918-6.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. Začlenění a rozšíření doprovodných služeb využívajících smart technologie v elektrotechnických podnicích. Control Engineering Česko, 2019, roč. 101, č. 4, s. 8-9. ISSN: 1896-5784.
Detail

HORNUNGOVÁ, J.; MILICHOVSKÝ, F. Agriculture sector performance evaluation in terms of financial indicators: A comparison of Czech republic, Slovakia and western balkan states. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, vol. 66, no. 2, p. 497-507. ISSN: 1211-8516.
Detail

SCHÜLLER, D.; PEKÁREK, J. Customer Satisfaction Measurement – Clustering Approach. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, vol. 66, no. 2, p. 561-569. ISSN: 1211-8516.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F. The approaches to the development of students' analytical-research skills in business and managerial disciplines. In Albín Bráf International Scientific Conference Year 3. Praha: České Vysoké Učení Technické, 2018. p. 26-35. ISBN: 978-80-01-06429-0.
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; MRÁČEK, P. Zapojení brněnských neziskových organizací do výuky marketingu. In Albín Bráf International Scientific Conference Year 3. Praha: České Vysoké Učení Technické, 2018. s. 77-82. ISBN: 978-80-01-06429-0.
Detail

BARTOŠEK, V.; JUROVÁ, M. Hodnota zdrojů podnikání pro "SMART BUSINESS" ve vazbě na dodavatelské řetězce. In Albín Bráf International Scientific Conference Year III Proceedings. 1. Praha: Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, 2018. s. 61-66. ISBN: 978-80-01-06429-0.
Detail

HRUBÝ, V.; KORÁB, V. Performance of Small and Medium-sized Enterprises in the Chemical Industry in the Czech Republic – An Exploratory Analysis. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2018, vol. 12, no. 31, p. 9-18. ISSN: 1802-8527.
Detail

MURÍNOVÁ, A.; KORÁB, V. STRENGTHS AND WEAKNESSES OF FAMILY BUSINESS OF THE CZECH REPUBLIC: CASE OF FAMILY WINE FIRMS. In Proceedings of the 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha, Czech Republic: Oeconomica, 2018. p. 733-750. ISBN: 978-80-245-2274-6.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. COLLABORATION IN SMART SERVICES – THE RIGHT WAY TO GO?. In Business and Management. Business and Management. Vilnius, Litva: Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press, 2018. p. 1-10. ISBN: 978-609-476-119-5. ISSN: 2029-4441.
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. Data Gained from Smart Services in SMEs–Pilot Study. In Computational and Statistical Methods in Intelligent Systems. CoMeSySo 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer, Cham. Zlín: Springer, Cham, 2018. p. 183-200. ISBN: 978-3-030-00210-7. ISSN: 2194-5357.
Detail

VIDECKÁ, Z. The Profession of the Future in the Digital Age. In 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 1129-1136. ISBN: 978-619-7408-65-2.
Detail

VESELÝ, J.; VESELÝ, Š. Underlying factors of management practices in czech companies. Sborník vědeckých prací University Pardubice, 2018, vol. 25, no. 42, p. 247-257. ISSN: 1211-555X.
Detail

MURÍNOVÁ, A. CONCEPTUAL FRAMEWORK OF FAMILY WINERIES IN THE CZECH REPUBLIC: RESULTS OF A QUALITATIVE RESEARCH STUDY. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, vol. 66, no. 4, p. 955-967. ISSN: 1211-8516.
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. Drivers for Smart Servitization in Manufacturing Companies. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics. Česká zemědělská univerzita v Praze GA IN, 2018, vol. 10, no. 3, p. 57-68. ISSN: 1804-1930.
Detail

TOMÁŠKOVÁ, E.; KAŇOVSKÁ, L.; BEDNÁŘ, J. Synergy of interfunctional coorgination and services in companies producing electrical equipment and electronic components in the Czech Republic: pilot study. Oeconomia Copernicana, 2018, vol. 9, no. 3, p. 451-459. ISSN: 2083-1277.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. BENEFITS OF SMART SERVICES IN MANUFACTURING COMPANIES IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL AREA. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES. Žilina, SK: Univerzita v Žilině, 2018. p. 2128-2135. ISBN: 978-80-8154-249-7.
Detail

TOMÁŠKOVÁ, E.; KAŇOVSKÁ, L. INTERFUNKČNÍ KOORDINACE V ŠIRŠÍM POJETÍ A NABÍDKA SLUŽEB“. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 2018, roč. 26, č. 44, s. 233-244. ISSN: 1804-8048.
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. The Impact of Service Offering on Business Performance in Electrical Engineering Companies. European Research Studies Journal, 2018, vol. 21, no. 4, p. 92-108. ISSN: 1108-2976.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. Využití smart technologií ve službách průmyslových podniků. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2018. 144 s. ISBN: 978-80-7204-990-5.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; FILIPOVÁ, H.; LE THI, T.; ŤOPKOVÁ, D.; VAŠKOVÁ, H.; ZÁMORAVCOVÁ, M.; BERAN, J.; BLAŽEK, O.; MUSILOVÁ, S.; POHANČENÍK, V.; HAMERNÍK, P.; KRICHŤÁKOVÁ, B. Podnikání a management v kontextu 21. století. Podnikání a management v kontextu 21. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2018. ISBN: 978-80-7204-993-6.
Detail

BARTOŠEK, V.; JUROVÁ, M. Product Lifecycle Management in the Conditions of the Circular Economy. CLC 2018 Logistics, Ditribution, Transport & Management: Abstracts. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2018. p. 21-21. ISBN: 978-80-87294-87-1.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. SMART SERVICES AND THEIR BENEFITS FOR MANUFACTURERS FROM A GLOBAL PERSPECTIVE. EMS, 2018, vol. 12, no. 2, p. 46-56. ISSN: 1337-0839.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; MRÁČEK, P.; MUCHA, M. Knowledge of outdoor brands in marketing communication campaigns on the way of getting new customers in conditions of global market. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Rajecké Teplice, SK: ZU – UNIVERSITY OF ZILINA, 2018. p. 738-745. ISBN: 978-80-8154-249-7.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F. Development of services under globalization. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Rajecké Teplice, SK: ZU – UNIVERSITY OF ZILINA, 2018. p. 2007-2014. ISBN: 978-80-8154-249-7.
Detail

CHLEBOVSKÝ, V.; ŠKAPA, S.; SCHÜLLER, D. ARE PRODUCT INNOVATION-ORIENTED FIRMS PREPARED FOR EFFECTIVE PRODUCT CUSTOMIZATION?. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 2018, vol. XXVI, no. 44 (3/2018), p. 77-89. ISSN: 1804-8048.
Detail

CHLEBOVSKÝ, V. Aspects of Legal and Ethical Liability in International Trade with B2B Customised Products – Industrial Component Sector Experience. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2018, vol. 12, no. 32(2), p. 75-86. ISSN: 1802-8527.
Detail

SVOBODOVÁ, K. Value co-creation limits in the health sector: barriers of customer co-involvment. In Workshop specifického výzkumu 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018. p. 233-241. ISBN: 978-80-214-5705-8.
Detail

SVOBODOVÁ, K. Limits of Value Co-Creation for the Customer in the Field of Healthcare. Proceedings from European scientific conference of doctoral students. First edition. Brno: Mendel University in Brno, 2018. p. 58-58. ISBN: 978-80-7509-602-9.
Detail

ZICH, R.; SVOBODOVÁ, K.; VESELÁ, J. An Application of the Principle of the Competitive Space Demands Accelerator to the Assessment of the Mobile Communication Market Development in the Czech Republic. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2018, vol. 12, no. 12, p. 111-124. ISSN: 1802-8527.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; KOLEŇÁK, J. Reverse Business Tools as the Way to Create Competitive Advantage: Evidence from Czech Republic. Scientia&Societas, 2018, vol. 14, no. 4, p. 87-100. ISSN: 1801-7118.
Detail

HORNUNGOVÁ, J.; MILICHOVSKÝ, F. Evaluations of Financial Performance Indicators Based on Factor Analysis in Automotive. Periodica Polytechnica: Social and Management Sciences, 2019, vol. 27, no. 1, p. 26-36. ISSN: 1587-3803.
Detail

BARTOŠEK, V.; JUROVÁ, M. Digitalization of logistic processes by customer services. In Proceedings of scientific contributions from the international scientific conference The Imapct of Industry 4.0 on Job Creation. Trenčín: Publishing House Alexander Dubček University in Trenčín, 2018. p. 34-39. ISBN: 978-80-8075-837-0.
Detail

MILICHOVSKÝ, F. Relationship of activities in reverse logistics according to sell point in Czech Republic. In Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and Trends of World Economy (IES2018). SHS Web of Conferences. Peking (CN): EDP Sciences, 2019. p. 1-9. ISBN: 978-2-7598-9063-7. ISSN: 2261-2424.
Detail

MURÍNOVÁ, A.; KORÁB, V. Success of Family Company: Critical Evidence from Portugal. Global Journal of Business, Economics and Management: Current Issues, 2018, vol. 8, no. 3, p. 100-108. ISSN: 2301-2579.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F. Empirical Evidence of Relation between Service Innovativeness, Technology and HRM Development in KIBS Companies. Perspectives of Business and Entrepreneurship Development in Digital Transformation of Corporate Business Collected abstracts and programme of international scientific conference. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2019. p. 27 ( p.)ISBN: 978-80-214-5755-3.
Detail

CHLEBOVSKÝ, V. Repeat Research and Comparison of Czech, Slovak and Swiss Product Innovation Oriented Firms’ Communication in Social Media. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, vol. 2019, no. 67, p. 485-492. ISSN: 1211-8516.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; MRÁČEK, P.; JELÍNKOVÁ, V. Vegetarianism vs Gender: How Behave Target Potential Customers in Purchasing Process. Perspectives of Business and Entrepreneurship Development in Digital Transformation of Corporate Business Collected abstracts and programme of international scientific conference. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2019. p. 44 ( p.)ISBN: 978-80-214-5755-3.
Detail

TOMÁŠKOVÁ, E.; KAŇOVSKÁ, L. INNOVATION AND FLEXIBILITY IN SERVICES PROVIDED BY MANUFACTURING COMPANIES. In Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2019. p. 947-956. ISBN: 978-80-245-2316-3.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; MRÁČEK, P. Customers’ Behaviour According to Their Reaction on Communication of Vegetarianism in Czech Republic. In Marketing Identity 2018: Digital Mirrors - part I. Čábyová L., Rybanský R., Bezáková Z. Smolenice, SK: University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2019. p. 390-397. ISBN: 978-80-8105-984-1.
Detail

ULLRICH, D.; KOLEŇÁK, J.; AMBROZOVÁ, E.; POKORNÝ, V.; MILICHOVSKÝ, F. Global X-tream Index and its Partial Parameters for Identifying the Level of Potential Individual Characteristics in the Challenging Conditions of a Modern Corporate and Security Environment. Sustainability, 2019, vol. 11, no. 12, p. 1-15. ISSN: 2071-1050.
Detail

BARTOŠEK, V.; JUROVÁ, M. Product Lifecycle Management in the Conditions of the Circular Economy. In CLC 2018: Carpathian Logistics Congress Conference Proceedings, Peer Reviewed. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2019. p. 90-96. ISBN: 978-80-87294-88-8.
Detail

KUBA, K.; MILICHOVSKÝ, F. Implementation of Industry 4.0 in Engineering Companies. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2019, vol. 9, no. 1, p. 197-202. ISSN: 2464-6733.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F. Business development patterns of small knowledge intensive enterprises from Czech Republic. In Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha: Oeconomica Publishing House, 2019. p. 89-103. ISBN: 978-80-245-2316-3.
Detail

SCHÜLLER, D.; PEKÁREK, J.; CHLEBOVSKÝ, V.; ŠIMBEROVÁ, I. Novel Method of Price Determination based on Reference Price. Engineering Economics, 2018, vol. 29, no. 1, p. 13-23. ISSN: 1392-2785.
Detail