Project detail

Výzvy řízení a fungování podniku v kontextu současného podnikatelského prostředí

Duration: 01.01.2018 — 31.12.2019 Funding: Vnitřní projekty VUT

On the project

Podstatou projetku je rozvoj poznání v oblasti podnikání v éře digitalizace se zřetelem na zaměření ústavu managementu.

Mark

FP-S-18-5395

Default language

Czech

People responsible

Koráb Vojtěch, prof. Ing., Dr., MBA
- hlavní řešitel (2018-01-01 - 2019-12-31)
Bartošek Vladimír, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Bumberová Veronika, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Crhák Matěj, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Denev Patrik, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Ďuránová Lucie, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Fuňková Markéta, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Halačková Aneta, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Hlaváček Jan, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Hlavatá Martina, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Holendová Petra, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Hrubý Vojtěch, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Ilgner Tomáš, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Jouklová Veronika
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Juráň Vilém, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Jurová Marie, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Juřica Pavel, Ing. et Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Káčerková Tereza, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Kaňovská Lucie, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Kniš Leo, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Konečný Štěpán, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Křivánek Stanislav, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Kupka Jan, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Lorková Kristína, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Marečková Soňa, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Medek Michal, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Milichovský František, Ing., Ph.D., MBA, DiS.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Mráček Pavel, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Murínová Anastasia
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Nesvadba Lukáš, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Novák Petr, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Novotný Petr, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Ondrášek Pavel, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Opletalová Denisa, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Peša Jakub, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Rehuš Martin, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Rondošová Nikola, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Schüller David, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Sušilová Vendula, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Světnička Michal, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Svobodová Karolína, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Šustrová Barbora, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Tauchmannová Lucie, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Veselý Josef, Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Veselý Tomáš, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Videcká Zdeňka, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
WU Changli
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Zabloudil Aleš, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Zapletal Vojtěch, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Zich Robert, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)
Žďárská Kristýna, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2019-12-31)

Units

Institute of Management
- (2018-01-01 - 2019-12-31)
Faculty of Business and Management
- (2018-01-01 - 2019-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology -
- whole funder (2018-01-01 - 2019-12-31)

Results

MRÁČEK, P.; MILICHOVSKÝ, F. Perception of outdoor brands in business. In MARKETING IDENTITY Online rules – part II. Smolenice, SK: 2017. p. 165-171. ISBN: 978-80-8105-918-6.
Detail

MURÍNOVÁ, A.; KORÁB, V. Success of Family Company: Critical Evidence from Portugal. Global Journal of Business, Economics and Management: Current Issues, 2018, vol. 8, no. 3, p. 100-108. ISSN: 2301-2579.
Detail

HORNUNGOVÁ, J.; MILICHOVSKÝ, F. Agriculture sector performance evaluation in terms of financial indicators: A comparison of Czech republic, Slovakia and western balkan states. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, vol. 66, no. 2, p. 497-507. ISSN: 1211-8516.
Detail

SCHÜLLER, D.; PEKÁREK, J. Customer Satisfaction Measurement – Clustering Approach. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, vol. 66, no. 2, p. 561-569. ISSN: 1211-8516.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F. The approaches to the development of students' analytical-research skills in business and managerial disciplines. In Albín Bráf International Scientific Conference Year 3. Praha: České Vysoké Učení Technické, 2018. p. 26-35. ISBN: 978-80-01-06429-0.
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; MRÁČEK, P. Zapojení brněnských neziskových organizací do výuky marketingu. In Albín Bráf International Scientific Conference Year 3. Praha: České Vysoké Učení Technické, 2018. s. 77-82. ISBN: 978-80-01-06429-0.
Detail

BARTOŠEK, V.; JUROVÁ, M. Hodnota zdrojů podnikání pro "SMART BUSINESS" ve vazbě na dodavatelské řetězce. In Albín Bráf International Scientific Conference Year III Proceedings. 1. Praha: Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, 2018. s. 61-66. ISBN: 978-80-01-06429-0.
Detail

HRUBÝ, V.; KORÁB, V. Performance of Small and Medium-sized Enterprises in the Chemical Industry in the Czech Republic – An Exploratory Analysis. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2018, vol. 12, no. 31, p. 9-18. ISSN: 1802-8527.
Detail

MURÍNOVÁ, A.; KORÁB, V. STRENGTHS AND WEAKNESSES OF FAMILY BUSINESS OF THE CZECH REPUBLIC: CASE OF FAMILY WINE FIRMS. In Proceedings of the 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha, Czech Republic: Oeconomica, 2018. p. 733-750. ISBN: 978-80-245-2274-6.
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. Data Gained from Smart Services in SMEs–Pilot Study. In Computational and Statistical Methods in Intelligent Systems. CoMeSySo 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer, Cham. Zlín: Springer, Cham, 2018. p. 183-200. ISBN: 978-3-030-00210-7. ISSN: 2194-5357.
Detail

VESELÝ, J.; VESELÝ, Š. Underlying factors of management practices in czech companies. Sborník vědeckých prací University Pardubice, 2018, vol. 25, no. 42, p. 247-257. ISSN: 1211-555X.
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. Drivers for Smart Servitization in Manufacturing Companies. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics. Česká zemědělská univerzita v Praze GA IN, 2018, vol. 10, no. 3, p. 57-68. ISSN: 1804-1930.
Detail

TOMÁŠKOVÁ, E.; KAŇOVSKÁ, L.; BEDNÁŘ, J. Synergy of interfunctional coorgination and services in companies producing electrical equipment and electronic components in the Czech Republic: pilot study. Oeconomia Copernicana, 2018, vol. 9, no. 3, p. 451-459. ISSN: 2083-1277.
Detail

TOMÁŠKOVÁ, E.; KAŇOVSKÁ, L. INTERFUNKČNÍ KOORDINACE V ŠIRŠÍM POJETÍ A NABÍDKA SLUŽEB“. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 2018, roč. 26, č. 44, s. 233-244. ISSN: 1804-8048.
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. The Impact of Service Offering on Business Performance in Electrical Engineering Companies. European Research Studies Journal, 2018, vol. 21, no. 4, p. 92-108. ISSN: 1108-2976.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; FILIPOVÁ, H.; LE THI, T.; ŤOPKOVÁ, D.; VAŠKOVÁ, H.; ZÁMORAVCOVÁ, M.; BERAN, J.; BLAŽEK, O.; MUSILOVÁ, S.; POHANČENÍK, V.; HAMERNÍK, P.; KRICHŤÁKOVÁ, B. Podnikání a management v kontextu 21. století. Podnikání a management v kontextu 21. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2018. ISBN: 978-80-7204-993-6.
Detail

BARTOŠEK, V.; JUROVÁ, M. Product Lifecycle Management in the Conditions of the Circular Economy. CLC 2018 Logistics, Ditribution, Transport & Management: Abstracts. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2018. p. 21-21. ISBN: 978-80-87294-87-1.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; MRÁČEK, P.; MUCHA, M. Knowledge of outdoor brands in marketing communication campaigns on the way of getting new customers in conditions of global market. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Rajecké Teplice, SK: ZU – UNIVERSITY OF ZILINA, 2018. p. 738-745. ISBN: 978-80-8154-249-7.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F. Development of services under globalization. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Rajecké Teplice, SK: ZU – UNIVERSITY OF ZILINA, 2018. p. 2007-2014. ISBN: 978-80-8154-249-7.
Detail

CHLEBOVSKÝ, V.; ŠKAPA, S.; SCHÜLLER, D. ARE PRODUCT INNOVATION-ORIENTED FIRMS PREPARED FOR EFFECTIVE PRODUCT CUSTOMIZATION?. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 2018, vol. XXVI, no. 44 (3/2018), p. 77-89. ISSN: 1804-8048.
Detail

CHLEBOVSKÝ, V. Aspects of Legal and Ethical Liability in International Trade with B2B Customised Products – Industrial Component Sector Experience. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2018, vol. 12, no. 32(2), p. 75-86. ISSN: 1802-8527.
Detail

SVOBODOVÁ, K. Value co-creation limits in the health sector: barriers of customer co-involvment. In Workshop specifického výzkumu 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2019. p. 233-241. ISBN: 978-80-214-5705-8.
Detail

SVOBODOVÁ, K. Limits of Value Co-Creation for the Customer in the Field of Healthcare. Proceedings from European scientific conference of doctoral students. First edition. Brno: Mendel University in Brno, 2018. p. 58-58. ISBN: 978-80-7509-602-9.
Detail

ZICH, R.; SVOBODOVÁ, K.; VESELÁ, J. An Application of the Principle of the Competitive Space Demands Accelerator to the Assessment of the Mobile Communication Market Development in the Czech Republic. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2019, vol. 12, no. 12, p. 111-124. ISSN: 1802-8527.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; KOLEŇÁK, J. Reverse Business Tools as the Way to Create Competitive Advantage: Evidence from Czech Republic. Scientia&Societas, 2018, vol. 14, no. 4, p. 87-100. ISSN: 1801-7118.
Detail

HORNUNGOVÁ, J.; MILICHOVSKÝ, F. Evaluations of Financial Performance Indicators Based on Factor Analysis in Automotive. Periodica Polytechnica: Social and Management Sciences, 2019, vol. 27, no. 1, p. 26-36. ISSN: 1587-3803.
Detail

SCHÜLLER, D.; PEKÁREK, J.; CHLEBOVSKÝ, V.; ŠIMBEROVÁ, I. Novel Method of Price Determination based on Reference Price. Engineering Economics, 2018, vol. 29, no. 1, p. 13-23. ISSN: 1392-2785.
Detail