Detail oboru

Teleinformatika

FEKTZkratka: B-TLIAk. rok: 2015/2016

Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 2.1.2002Akreditace do: 31.5.2019

Profil

Student oboru získá znalost praktických aplikací z oblasti klasických i mobilních komunikací, inteligentních sítí a přenosu informací ve vysokorychlostních systémech. Student se podrobně seznámí se zpracováním a přenosem multimediálních signálů, se strukturou různých druhů telekomunikačních služeb a s konstrukcí a funkcí koncových komunikačních zařízení. V oblasti aplikované informatiky je student seznamován s internetovými technologiemi a jejími službami, architekturou počítačových sítí a jejich návaznostmi na další komunikační systémy včetně mobilních či pevných lokálních sítí.
Odbornou výuku v oboru zajišťuje především Ústav telekomunikací (UTKO). Rozsáhlá nabídka oborových volitelných předmětů společně se samostatným technickým projektem a bakalářskou prací umožňuje studentům individuálně se specializovat na mobilní či klasické komunikační technologie anebo na informační technologie. Umožňuje také zaměřit se podle zájmu hlouběji na multimediální a hypermediální služby, tj. na zpracování a přenos textu, řeči, hudby či obrazu. Student má možnost získat i související poznatky z mobilních komunikací a přístrojové techniky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student oboru může zvolit rovněž doplňkové předměty ze všech ostatních oborů bakalářského studia FEKT VUT v Brně, z Fakulty informačních technologií a rovněž tak předměty jazykové, ekonomické, manažersko-správní či ekologické.

Klíčové výsledky učení

Absolvent má kvalitní znalosti v oblasti komunikačních a informačních zařízení či systémů. Je seznámen s jejich návrhem, konstruováním, provozem a aplikačním využitím. Spektrum jeho znalostí sahá od poznatků o přenášených signálech jako jsou akustické či obrazové signály, či obecně datové signály přes poznatky o jejich zpracování až po technickou realizaci zařízení a systémů. Je obeznámen se strukturou a obsluhou různých služeb v mobilních či pevných telekomunikačních i počítačových sítích.
Absolvent se orientuje v problematice komunikačních a informačních technologií. V dostatečné míře ovládá i související poznatky i z radiových komunikací, přístrojové techniky či mikroelektroniky. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi tohoto oboru bakalářského studia mají své uplatnění jako provozní odborníci zejména v oblastech přenosu a zpracování informací, Internetu, klasických komunikačních či multimediálních služeb. Mohou pracovat u telekomunikačních firem, operátorů či poskytovatelů služeb v klasických i mobilních komunikačních sítích, u provozovatelů Internetu, příp. dalších subjektů zabývajících se aplikovanou informatikou včetně návrhu a realizace informačních systémů. Kromě znalostí technických problémů jsou absolventi připraveni i k výkonu nižších řídicích a manažerských funkcí. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé uplatnění absolventů ve výrobní, provozní či servisní technické praxi.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského oboru TELEINFORMATIKA má kvalitní znalosti v oblasti komunikačních a informačních zařízení či systémů. Je obeznámen s jejich návrhem, konstruováním, provozem a aplikačním využitím. Spektrum jeho znalostí sahá od poznatků o přenášených signálech jako jsou akustické či obrazové signály, či obecně datové signály přes poznatky o jejich zpracování až po technickou realizaci zařízení a systémů. Je obeznámen se strukturou a obsluhou různých služeb v mobilních či pevných telekomunikačních i počítačových sítích. Absolvent je plně kvalifikován v problematice komunikačních a informačních technologií. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi bakalářského oboru TELEINFORMATIKA naleznou své uplatnění jako provozní odborníci zejména v oblastech přenosu a zpracování informací, Internetu, klasických komunikačních či multimediálních a hypermediálních služeb. Mohou pracovat u telekomunikačních firem, operátorů či poskytovatelů služeb v klasických i mobilních komunikačních sítích, u provozovatelů Internetu, příp. dalších subjektů zabývajících se aplikovanou informatikou včetně návrhu a realizace informačních systémů. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v navazujícím magisterském studiu Telekomunikační a informační technika.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BEL1Elektrotechnika 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
BFY1Fyzika 1cs6zimníPovinnýzá,zkano
BMA1Matematika 1cs7zimníPovinnýzá,zkano
BMTDMateriály a technická dokumentacecs6zimníPovinnýzá,zkano
BPC1TPočítače a programování 1cs5zimníPovinnýklano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3zimníVolitelný všeobecnýne
XLS2Odborná aktivitacs, en2zimníVolitelný všeobecnýne
XTELTělesná výchovacs0zimníVolitelný všeobecnýano
BELSElektrotechnický seminářcs2zimníVolitelný všeobecný B-TLI 1r ZS VV ano
BFYSFyzikální seminářcs2zimníVolitelný všeobecný B-TLI 1r ZS VV ano
BMASMatematický seminářcs2zimníVolitelný všeobecný B-TLI 1r ZS VV ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BESOElektronické součástkycs7letníPovinnýzá,zkano
BEL2Elektrotechnika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BFY2Fyzika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BMA2Matematika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BPC2TPočítače a programování 2cs5letníPovinnýklano
BPISPraktikum z informačních sítícs2letníPovinnýano
XAN3Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 1cs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XAN4Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 2cs2letníVolitelný všeobecnýzkano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2letníVolitelný všeobecnýzkano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3letníVolitelný všeobecnýne
XLS2Odborná aktivitacs, en2letníVolitelný všeobecnýne
XTELTělesná výchovacs0letníVolitelný všeobecnýano
BPZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněen3letníVolitelný všeobecnýklano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BANAAnalogová technikacs7zimníPovinnýzá,zkano
BASSAnalýza signálů a soustavcs6zimníPovinnýzá,zkano
BKOMKomunikační technologiecs6zimníPovinnýzá,zkano
BMA3Matematika 3cs5zimníPovinnýzá,zkano
BMVAMěření v elektrotechnicecs6zimníPovinnýzá,zkano
BEMCElektromagnetická kompatibilitacs6zimníVolitelný oborovýzá,zkano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XAN4Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 2cs2zimníVolitelný všeobecnýzkano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XMW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XEKEEkologie v elektrotechnicecs4zimníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XEPOEtika podnikánícs2zimníVolitelný všeobecnýano
BFSLFinanční službycs2zimníVolitelný všeobecnýano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3zimníVolitelný všeobecnýne
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelný všeobecnýano
BMEMPočítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentůcs, en3zimníVolitelný všeobecnýklano
XPOMPodnikatelské minimumcs4zimníVolitelný všeobecnýano
XPOUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelný všeobecnýzkano
XTELTělesná výchovacs0zimníVolitelný všeobecnýano
BDSYDaňový systém ČRcs2zimníVolitelný všeobecnýklB-TLI 3r LS VV-Bano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BARSArchitektura sítícs5letníPovinnýzá,zkano
BDAKDatová komunikacecs6letníPovinnýzá,zkano
BDOMDigitální obvody a mikroprocesorycs7letníPovinnýzá,zkano
BCZSČíslicové zpracování signálůcs5letníVolitelný oborovýzá,zkano
BELAElektroakustikacs5letníVolitelný oborovýzá,zkano
BOOPObjektově orientované programovánícs6letníVolitelný oborovýzá,zkano
BPRMPřenosová médiacs6letníVolitelný oborovýzá,zkano
BNAONávrh analogových integrovaných obvodůcs6letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
BPSDProjektování silových a datových rozvodůcs6letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
BSCPSeminář C++cs4letníVolitelný mimooborovýklano
BVPAVybrané partie z matematiky Ics5letníVolitelný mimooborovýzkano
XAN3Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 1cs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XAN4Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 2cs2letníVolitelný všeobecnýzkano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2letníVolitelný všeobecnýzkano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XEPOEtika podnikánícs2letníVolitelný všeobecnýano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3letníVolitelný všeobecnýne
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelný všeobecnýano
XPSOPedagogická psychologiecs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelný všeobecnýzkano
BRKJŘízení a kontrola jakostics3letníVolitelný všeobecnýano
XMW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XTPRTechnické právocs3letníVolitelný všeobecnýano
XTELTělesná výchovacs0letníVolitelný všeobecnýano
BPZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněen3letníVolitelný všeobecnýklano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs Ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BMDSMultimediální službycs5zimníPovinnýzá,zkano
BPTSPřístupové a transportní sítěcs5zimníPovinnýzá,zkano
BB2TSemestrální prácecs3zimníPovinnýklano
BSHEStudiová a hudební elektronikacs6zimníVolitelný oborovýzá,zkano
BVSTVysokofrekvenční technika a anténycs6zimníVolitelný oborovýzá,zkne
BZSYZabezpečovací systémycs5zimníVolitelný oborovýzá,zkano
BZKRZáklady kryptografiecs6zimníVolitelný oborovýzá,zkano
BZSGZáklady počítačové sazby a grafikycs6zimníVolitelný oborovýzá,zkano
BNEZNapájení elektronických zařízenícs5zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
BVPMVybrané partie z matematiky IIcs5zimníVolitelný mimooborovýzkano
BVELVýkonová elektronikacs6zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
BIZPZáklady programování- algoritmycs6zimníVolitelný mimooborovýzkano
BZTVZáklady televizní technikycs5zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XAN4Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 2cs2zimníVolitelný všeobecnýzkano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2zimníVolitelný všeobecnýzkano
XEPOEtika podnikánícs2zimníVolitelný všeobecnýano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3zimníVolitelný všeobecnýne
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelný všeobecnýano
XPSOPedagogická psychologiecs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelný všeobecnýzkano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XTELTělesná výchovacs0zimníVolitelný všeobecnýano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelný všeobecnýzkB-TLI 3r LS VV-Aano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkB-TLI 3r LS VV-Aano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkB-TLI 3r LS VV-Aano
XEKEEkologie v elektrotechnicecs4zimníVolitelný všeobecnýzá,zkB-TLI 3r LS VV-Bano
XPOMPodnikatelské minimumcs4zimníVolitelný všeobecnýB-TLI 3r LS VV-Bano
BUBCÚvod do biologie člověkacs4zimníVolitelný všeobecnýklB-TLI 3r LS VV-Bano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BBCTBakalářská prácecs5letníPovinnýano
BXBTOdborná praxecs0letníPovinnýano
BSOSSíťové operační systémycs5letníPovinnýzá,zkano
BCIFČíslicové filtrycs6letníVolitelný oborovýzá,zkano
BHWSHardware počítačových sítícs5letníVolitelný oborovýzá,zkano
BKEZKonstrukce elektronických zařízenícs6letníVolitelný oborovýzá,zkano
BRMKRádiové a mobilní komunikacecs5letníVolitelný oborovýzá,zkano
BVKSVysokorychlostní komunikační systémycs5letníVolitelný oborovýzá,zkano
XAN3Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 1cs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XELEBezpečná elektrotechnikacs2letníVolitelný všeobecnýzkano
BDSYDaňový systém ČRcs2letníVolitelný všeobecnýklano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3letníVolitelný všeobecnýne
XLADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelný všeobecnýano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XMW5Programování v .NET a C#cs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XTELTělesná výchovacs0letníVolitelný všeobecnýano
BPZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněen3letníVolitelný všeobecnýklano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelný všeobecnýzkB-TLI 3r LS VV-Aano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelný všeobecnýzkB-TLI 3r LS VV-Aano
XEPOEtika podnikánícs2letníVolitelný všeobecnýB-TLI 3r LS VV-Aano
BFSLFinanční službycs2letníVolitelný všeobecnýB-TLI 3r LS VV-Aano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelný všeobecnýB-TLI 3r LS VV-Aano
XPOUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelný všeobecnýzkB-TLI 3r LS VV-Aano
BRKJŘízení a kontrola jakostics3letníVolitelný všeobecnýB-TLI 3r LS VV-Bano
XTPRTechnické právocs3letníVolitelný všeobecnýB-TLI 3r LS VV-Bano
XAN4Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 2cs2letníVolitelný všeobecnýzkB-TLI 3r LS VV-Angličtinaano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2letníVolitelný všeobecnýzkB-TLI 3r LS VV-Angličtinaano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs Ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
B-TLI 3r LS VV-A 1 XCA1, XCA3, XCA5, XCA2, XCA4, XEPO, BFSL, XKPT, XPOU
B-TLI 3r LS VV-B 1 BDSY, XEKE, XPOM, BUBC, BRKJ, XTPR
B-TLI 3r LS VV-Angličtina 2 XAN4, XAEI
B-TLI 1r ZS VV 1 BELS, BFYS, BMAS