Detail předmětu

CISCO akademie 1 - CCNA

FEKT-XCA1Volitelný všeobecnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2015/2016Zimní semestr1, 2, 3 ročník3  kredity

Předmět XCA1 je dělen do dvou částí. V první části předmětu je probírán kurz „Introduction to Networks” (INT), který se zabývá základy síťové komunikace. V druhé části předmětu je probírán kurz „Routing & Switching Essentials” (RS), který se zabývá základy přepínání a směrování v IP sítích. Obsahem laboratorních cvičení je plánování a realizace IP sítí menšího rozsahu.

Výsledky učení předmětu

Student by měl být schopen:
- popsat základní prvky síťové komunikace,
- popsat modely OSI a TCP/IP,
- vysvětlit účel a princip komunikačních protokolů,
- popsat technologii Ethernet,
- provést návrh IP adresace,
- popsat činnost směrovače,
- popsat činnost přepínače,
- realizovat síť pomocí směrovačů a přepínačů,
- realizovat statické a dynamickým směrování,
- provést základní zabezpečení sítě,
- realizovat překlad adres NAT.

Prerekvizity

Studenti by měli být schopni pracovat s materiály v anglickém jazyce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Student je hodnocen pomocí dvou testů. Obsahem prvního testu je látka kurzu „Introduction to Networks” (INT). Obsahem druhého testu je látka kurzu „Routing & Switching Essentials” (RS). Oba testy musí být napsány minimálně na 70%. Z výsledků obou testů je zhotoven průměr, který je pak přepočítán na body VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Úvod do IP sítí.
2) Síťové protokoly a komunikace.
3) Ethernet; síťová vrstva.
4) Transportní vrstva.
5) IP adresace; vytváření IP podsítí.
6) Aplikační vrstva.
7) Přepínání v lokálních sítích.
8) Sítě VLAN.
9) Statické směrování.
10) Dynamické směrování.
11) Směrování protokol OSPF.
12) DHCP; řízení přístupu pomocí ACL.
13) Překlad adres NAT pro IPv4.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy IP sítí. Studenti budou také seznámeni s účelem a činností síťových prvků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning