Detail předmětu

Daňový systém ČR

FEKT-BDSYVolitelný všeobecnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2015/2016Zimní semestr1, 2, 3. ročník2  kredity

Kurz seznamuje se strukturou daňového systému České republiky. Stručně vysvětluje principy daňové evidence včetně základních norem souvisejících s podnikáním jednotlivce. Poukazuje na instituce státní správy, které nejvíce ovlivňují podnikatelské prostředí, a postupy při komunikaci s nimi. Kurz obsahuje také řešení daňových příkladů.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Klasifikovaným zápočtem se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen:
- vypočítat daň z příjmů fyzické osoby;
- definovat základní pojmy daňové teorie;
- popsat strukturu daňové soustavy České republiky;
- vypočítat pojistné na zdravotní a sociální pojištění.

V rámci cvičení odb. zák. se student naučí:
- vypočítat daň z příjmů právnické osoby;
- vypočítat daň z nemovitostí;
- vést daňovou evidenci;
- identifikovat a popsat podstatné administrativní náležitosti drobného podnikání ve formě fyzické osoby.

Způsob realizace výuky

90 % kontaktní výuka, 10 % distančně

Prerekvizity

Zájem o předmět.

Doporučená nebo povinná literatura

Vančurová, A., Láchová, L.: Daňový systém ČR 2010, VOX, Praha, 2010
Sedláček,J.:Učebnice-Daňová evidence podnikatelů 2013,Grada Publishing,Praha,2013
Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů v aktuálním znění

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT - přednášky, diskuse, daňové příklady.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet ve formě písemného testu. Max. 100 bodů, požadováno alespoň 50 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Daňový systém ČR – základní pojmy
2.Vybrané druhy daní – pojmy, výpočty
3.Daňová evidence
4.Živnostenský zákon
5.Pojistné na sociální a zdravotní pojištění
6.Podnikání jednotlivce – vznik, zánik, související povinnosti

Cíl

Absolvování kurzu vede k základnímu pochopení složitého daňového systému ČR, včetně řešených příkladů u některých druhů daní. Dále bude student schopen vést daňovou evidenci a komunikovat s institucemi, které regulují podnikání jednotlivce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přítomnost alespoň 75% na cvičení.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odb. zák.

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor