Detail předmětu

CISCO akademie 5 - CCNP

FEKT-XCA5Volitelný všeobecnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2015/2016Zimní semestr1, 2, 3 ročník3  kredity

Předmět se zabývá řešením problému v sítích LAN. Konkrétně jsou řešeny problémy s VLAN sítěmí, s Trunk spoji, s VTP a STP protokolem. Na 3. vrstvě se problematika řešení probléml týká protokoů EIGRP, OSPF, BGP. Dále jsou řešeny problémy se zabezpečením sítě a ACL, NAT a DHC službou. Laboratorní cvičení vždy začíná přednáškou na dané téma a následně pak studenti ve skupinách řeší problémy v síti. Předmět je posledním předmětem z řady Cisco předmětů XCA na FEKT, VUT.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Výstupem studia jsou znalosti a naučené techniky pro správné řešení častých problému v přepínaných, směrovaných i WAN sítích. Student bude umět řešit problémy v IP sítích efektivně díky znalostem správných postupů řešení problémů v IP sítích.

Prerekvizity

Nutnou prerekvizitou pro registraci je absolvování předmětu XCA3, XCA4.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Problémy s VLAN sítěmi
2. Problémy se směrováním mezi VLAN sítěmi
3. Problémy s VTP protokolem
4. Problémy s STP protokolem
5. Problémy s protokolem EIGRP
6. Problémy s protokolem OSPF
7. Problémy s protokolem BGP
8. Problémy s ACL
9. Problémy se zabezpečením sítě
10. Problémy s výkoností sítě
11. Problémy s protokolem SSH
12. Problémy s obnovením sítě

Cíl

Předmět se zaměřuje na řešení problémů v sítích IP založených na řešení CISCO. Studenti se naučí dívat se na síť z pohledu nikoliv uživatele, ale z pohledu administrátora, který musí rychle řešit vzniklé problémy v síti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning