Detail předmětu

CISCO akademie 5 - CCNP

FEKT-XCA5Volitelný všeobecnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2015/2016Zimní semestr1, 2, 3. ročník3  kredity

Předmět se zabývá řešením problému v sítích LAN. Konkrétně jsou řešeny problémy s VLAN sítěmí, s Trunk spoji, s VTP a STP protokolem. Na 3. vrstvě se problematika řešení probléml týká protokoů EIGRP, OSPF, BGP. Dále jsou řešeny problémy se zabezpečením sítě a ACL, NAT a DHC službou. Laboratorní cvičení vždy začíná přednáškou na dané téma a následně pak studenti ve skupinách řeší problémy v síti. Předmět je posledním předmětem z řady Cisco předmětů XCA na FEKT, VUT.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Výstupem studia jsou znalosti a naučené techniky pro správné řešení častých problému v přepínaných, směrovaných i WAN sítích. Student bude umět řešit problémy v IP sítích efektivně díky znalostem správných postupů řešení problémů v IP sítích.

Prerekvizity

Nutnou prerekvizitou pro registraci je absolvování předmětu XCA3, XCA4.

Doporučená nebo povinná literatura

Amir Ranjbar, Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks, Foundation Learning Guide, Cisco Press,March 2011 (EN)
Studijní materiály na Netacad.com (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Problémy s VLAN sítěmi
2. Problémy se směrováním mezi VLAN sítěmi
3. Problémy s VTP protokolem
4. Problémy s STP protokolem
5. Problémy s protokolem EIGRP
6. Problémy s protokolem OSPF
7. Problémy s protokolem BGP
8. Problémy s ACL
9. Problémy se zabezpečením sítě
10. Problémy s výkoností sítě
11. Problémy s protokolem SSH
12. Problémy s obnovením sítě

Cíl

Předmět se zaměřuje na řešení problémů v sítích IP založených na řešení CISCO. Studenti se naučí dívat se na síť z pohledu nikoliv uživatele, ale z pohledu administrátora, který musí rychle řešit vzniklé problémy v síti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning