Detail předmětu

Hardware počítačových sítí

FEKT-BHWSAk. rok: 2015/2016

V úvodní části se předmět věnuje principům směrování v paketových sítích. Jsou analyzovány klíčové vlastnosti směrovacích protokolů rodiny distance vector a link-state. Dále jsou diskutovány mechanismy zajištění kvality služeb v datových sítích a možné implementace těchto mechanismů v aktivních síťových prvcích určených pro drátový a bezdrátový provoz. Na základě hierarchického dělení sítě jsou pak podrobněji popsány přepojovací uzly určené pro jednotlivé úrovně. Jsou uvedeny vlastnosti přepínačů využívající časový multiplex a prostorové dělení kanálů. Je diskutována problematika vnitřního blokování, soutěžení o výstupní port, blokování fronty, skupinového přenosu, algoritmy výběru buněk.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu získá znalosti a je schopen popsat principy a vnitřní architekturu aktivních prvků komunikačních sítí, popsat řídící mechanizmy a protokoly, je schopen základních nastavení a ovládání současných síťových prvků.

Prerekvizity

Očekává se úspěšné absolvovaní povinných předmětů Datová komunikace a Architektura sítí.

Doporučená nebo povinná literatura

MOLNÁR, K. Hardware počítačových sítí, Skriptum VUT, 2012, ISBN 978-80-214-4449-2, 157 stran
CHAO H. J. Broadband Packet Switching Technologies: A Practical Guide to ATM Switches and IP Routers, Wiley-Interscience, 2001.
MEDHI D. , RAMASAMY K. Network routing: algorithms, protocols, and architectures, Morgan Kaufmann, San Francisco, 2007
KOTON, J. Aktivní prvky datových sítí pro integrovanou výuku VUT a VŠB- TUO. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-94. ISBN: 978-80-214-5066- 0.
KOTON, J. Hardware of Computer Networks for Joint Teaching Programme of BUT and VSB- TUO. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-158. ISBN: 978-80-214-5068- 4.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Během studia kurzu je možné získat až 100 bodů. Až 30 bodů je možné získat v rámci laboratorních cvičení za vypracování 10 protokolů a jednoho testu. Předmět je ukončen písemnou zkouškou, za kterou je možné získat až 70 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Základy adresace, úvod do problematiky směrování
2) Směrovací protokoly: RIP, OSPF
3) Vnitřní architektura směrovačů
4) Technologie ATM – základní principy, ATM buňka, třídy služeb
5) Přepojovací uzly - základní principy
6) Přepojovací uzly - dělení, základní typy
7) Přepojovací uzly - využití vyrovnávacích pamětí
8) Přepojovací uzly - algoritmy výběru buněk
9) Přepojovací uzly - podrobný popis nejběžnějších vnitřních architektur
10) Bezdrátové lokální sítě - základní principy
11) Bezdrátové lokální sítě - proces komunikace
12) Bezdrátové personální sítě WPAN a bezdrátové metropolitní sítě WMAN

Cíl

Cíle předmětu je seznámit studenty s komponenty, vnitřními mechanizmy aktivních prvků a klíčovými komunikačními protokoly pevných a bezdrátových sítí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IBEP-T bakalářský

  obor T-IBP , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový
  obor T-IBP , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-TLI , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor