doc. Ing.

Radovan Machotka

Ph.D.

FAST, GED – vedoucí ústavu

+420 54114 7215
machotka.r@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D.

Publikace

 • 2021

  NOSEK, J.; RICHTEROVÁ, Z.; MACHOTKA, R. Accuracy evaluation of Precise Point Positioning. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Juniorstav 2021. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2021. s. 719-723. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail | WWW

 • 2020

  KRATOCHVÍL, R.; MACHOTKA, R.; BUDAY, M. Use of the topographic deflections of the vertical for computation of the quasigeoid. In Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II. 1st. London: CRC Press/Balkema, 2020. s. 123-128. ISBN: 978-0-367-34651-5.
  Detail | WWW

  NOSEK, J.; MACHOTKA, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; KALVODA, P.; HOFFMANNOVÁ, L.; OTRUSINOVÁ, J.; STRÁNSKÁ, P. Ověření přesnosti metody GNSS-PPP. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2020. 2020. s. 783-789. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

 • 2019

  KRATOCHVÍL, R.; MACHOTKA, R.; BUDAY, M. Užití topografických tížnicových odchylek pro výpočet kvazigeoidu. In GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOINFORMATIKA 2019. 1. Košice: ÚGKaGIS, FBERG TuKE, 2019. s. 1-7. ISBN: 978-80-553-3340-3.
  Detail

  BUDAY, M.; VATRT, V.; MACHOTKA, R. The numerical evaluation of geoid-quasigeoid separation for the Czech Republic and the Slovak Republic. In Družicova metody v geodezií a katastru. Brno: ECON Publishing s.r.o., 2019. s. 68-72. ISBN: 978-80-86433-72-1.
  Detail

  KOMÁREK, J.; MACHOTKA, R. Geodetické činnosti při stavbě zemní sypané hráze. In Družicova metody v geodezií a katastru. Brno: ECON Publishing s.r.o., 2019. s. 80-84. ISBN: 978-80-86433-72-1.
  Detail

  POSPÍŠIL, L.; BARTONĚK, D.; HEFTY, J.; MACHOTKA, R. Geodetic Signs of the Recent Kinematical and Geodynamical Deformation of the Carpathian Arc. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, Spojené království: IOP Publishing Ltd., 2019. s. 1-15. ISBN: 978-619-7408-39-3. ISSN: 1755-1307.
  Detail | WWW

 • 2018

  VATRT, V.; MACHOTKA, R.; BUDAY, M. Kronstadt Height Datum on the Territories of the Czech and Slovak Republics and its Connection to a Global Vertical Reference Frame. In Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics: Proceedings of the 10th International Scientific and Professional Conference on Geodesy, Cartography and Geoinformatics (GCG 2017). London: Taylor & Francis group, 2018. s. 139-144. ISBN: 978-1-138-58489-1.
  Detail

  MACHOTKA, R. Euclidean Model of Space and Time. Journal of Modern Physics, 2018, roč. 9, č. 6, s. 1215-1249. ISSN: 2153-120X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2017

  MACHOTKA, R.; KRATOCHVÍL, R.; KURUC, M. Precise astronomical positioning using motorized total station. EUREF 2017 Symposium. Wrocław, Poland: Wrocław University of Environmental and Life Sciences (WUELS), Poland, 2017. s. 35-35. ISBN: 978-83-912227-5.
  Detail

  VATRT, V.; MACHOTKA, R.; BUDAY, M. Kronstadt Height Datum on the Territories of the Czech and Slovak Republics and its Connection to a Global Vertical Reference Frame. In Konferencia Geodézia, kartografia a geoinformatika 2017. Repiská, Níizke Tatry: 2017. s. 1-9. ISBN: 978-80-553-2814-0.
  Detail

  VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R. TEACHING GEODESY IN FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrametry, ABSTRACTS. 1. Sudický Dvůr, Czech Republic: ECON Publishing s. r. o., 2017. s. 23-23. ISBN: 978-80-86433-66-0.
  Detail | WWW

  VATRT, V.; MACHOTKA, R.; BUDAY, M. Kronstadt Height Datum connection to GloBal Vertical System - territories of the Czech and Slovak Republics example. In 5th Czech-Polish symposium ACTUAL PROBLEMS OF GEODESY, CARTOGRAPHY AND PHOTOGRAMMETRY. Brno: 2017. s. 1-2. ISBN: 978-80-86433-66-0.
  Detail

 • 2016

  KRATOCHVÍL, R.; MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T.; KURUC, M.; JURČÍK, J. Porovnání profilů kvazigeoidu určených různými metodami. GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR, 2016, roč. 62, č. 6, s. 117-125. ISSN: 1805-7446.
  Detail | WWW

 • 2015

  VATRT, V.; MACHOTKA, R.; JURČÍK, J.; BUDAY, M. Praktické aplikace aktuální hodnoty potenciálu na geoidu po jejím projednání na 26. valném zasedání IUGG. Bratislava: Slovenská technická univerzita, Bratislava, SR, 2015. s. 26-26.
  Detail

 • 2014

  MACHOTKA, R. Automatizace astronomického určování polohy. Automatizace astronomického určování polohy. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně. Brno: VUTIUM, 2014. s. 1-33. ISBN: 978-80-214-4914- 5.
  Detail

  MACHOTKA, R.; KRATOCHVÍL, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; JURČÍK, J. MOBILNÍ AUTOMATICKÝ ASTRONOMICKÝ SYSTÉM - EFEKTIVNÍ NÁSTROJ PRO VÝPOČET ASTRONOMICKO GEODETICKÝCH TÍŽNICOVÝCH ODCHYLEK. Berlín: Stowarzyszenie Geodetów Polskich, 2014. s. 26-26. ISBN: 978-83-61576-29- 7.
  Detail

  KURUC, M.; MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T. Evaluation of quasigeoid model created by GNSS/ levelling method. Ladek-Zdrój, Poland: 2014. s. 21-21.
  Detail

 • 2013

  PUCHRIK, L.; KURUC, M.; MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T. Lokální kvazigeoid na území města Brna, srovnání výsledků metody GNSS/ nivelace a astronomických a tíhových měření. In Družicové metody v geodézii a katastru, Sborník referátů. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2013. s. 1-5. ISBN: 978-80-86433-57- 8.
  Detail

  MACHOTKA, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T. Local quasigeoid model creation from astrogeodetic measurements. STUDIA GEOPHYSICA ET GEODAETICA, 2013, roč. 57, č. 1, s. 27-46. ISSN: 0039- 3169.
  Detail

  KOMAČKA, J.; MACHOTKA, R. Experimentálne stanovenie dynamických parametrov ľahkej mostnej konštrukcie. GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR, 2013, roč. 59/ 101, č. 3, s. 54-60. ISSN: 1805- 7446.
  Detail

  VOLAŘÍK, T.; MACHOTKA, R.; KURUC, M.; PUCHRIK, L.; JURČÍK, J. Determination of quasigeoid in local network using modern astrogeodetic technologies. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2013, roč. 10, č. 4, s. 437-442. ISSN: 1214- 9705.
  Detail

  MACHOTKA, R. Automatizace astronomického určování polohy. Brno: 2013. s. 1-109.
  Detail

 • 2012

  MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T.; KURUC, M.; PUCHRIK, L. Determination of quasigeoid in local network using modern astrogeodetic technologies. The 13th Czech-Polish Workshop, On Recent Geodynamics of The Sudety Mts. and Adjacent Areas Abstracts. Wroclaw: 2012. s. 53-53.
  Detail

  KOSTELECKY,J., MACHOTKA, R., ŠIMEK, J. Combination of heterogenous geodetic data in detailed gravity field modelling. EGU General Assembly 2012, Vienna, Austria: 2012. s. 1 (1 s.).
  Detail | WWW

  MACHOTKA, R. MAAS: Moderní prostředek pro určování astronomicko - geodetických tížnicových odchylek. In VYUŽITIE MODERNEJ GEODETICKEJ TECHNIKY V GEODETICKÝCH REFERENČNÝCH SYSTÉMOCH. Bratislava: Slovenská společnosť geodetov a kartografov, 2012. s. 143-150. ISBN: 978-80-89626-00- 7.
  Detail

  MACHOTKA, R.; KURUC, M. Modely kvazigeoidu pro malá území. In Družicové metody v geodézii a katastru, Sborník referátů. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2012. s. 63-68. ISBN: 978-80-86433-55- 4.
  Detail

  POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; MACHOTKA, R. Kinematic Model of Movement Tendencies at the Moravia Region. The 13th Czech-Polish Workshop, On Recent Geodynamics of The Sudety Mts. and Adjacent Areas Abstracts. Wroclaw, Poland: Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, 2012. s. 40-40.
  Detail

 • 2011

  MACHOTKA, R. Use of total station for precise astronomical positioning. 3st Czech-Polish Symposium, Actual problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry Brno-Wroclaw. 1. Dolní Morava, ČR: GED FAST VUT v Brně, 2011. s. 15-15.
  Detail

  MACHOTKA, R. Use of total station for precise astronomical positioning. Geophysical Research Abstracts Vol. 13. EGU General Assembly 2011, Vienna, Austria: 2011. s. 1 (1 s.).
  Detail | WWW

  SIMEK, J., MACHOTKA, R., KOSTELECKY, J., NOVAK, P. An Experimental Accuracy Assessment of the Disturbing Gravity Potential and its First and Higher order Derivatives. Geophysical Research Abstracts Vol. 13. EGU General Assembly 2011, Vienna, Austria: 2011. s. 1 (1 s.).
  Detail | WWW

 • 2010

  VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; FIŠER, Z.; ŠVEC, M. Technická zpráva - Měření průhybu stropu bytu v ulici Kunzova, obec Brno. Brno: geodetická firma Zdeněk Fišer, 2010. s. 1-4.
  Detail

  VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; ŠVEC, M. Technická zpráva - periodické sledování posunů panelového domu Brno Bystrc, Černého 15 - 19. Brno: geodetická firma Zdeněk Fišer, 2010. s. 1-5.
  Detail

 • 2009

  MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J. Využití motorizované totální stanice pro automatizaci astronomických měření. Geodetický a kartografický obzor, 2009, roč. 55/ 97, č. 4, s. 87-92. ISSN: 0016- 7096.
  Detail

  KALVODA, P.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J. V Brně inovují výuku G+ K. Zeměměřič, 2009, roč. 16, č. 11+ 12, s. 34-35. ISSN: 1211- 488X.
  Detail | WWW

  KALVODA, P.; KOPKÁNĚ, D.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J. Fotogrammetrické sledování objemových změn stavebních materiálů. In XII. mezinárodní vědecké konference, sekce 11 Geodézie a kartografie, Sborník příspěvků. Brno: CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 79-82. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

 • 2008

  MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J.; HAŠOVÁ, A.; KALVODA, P.; KURUC, M.; POKORNÝ, J. Apliance of time stamped video processing in geodetic measurement. In 18th International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Proceedings. Sofia, Bulgaria: Military Geographic Service - Troyan, Ministry of Defense, Bulgaria, 2008. s. 50-56. ISBN: 978-80-87159-03- 3.
  Detail

 • 2007

  KALVODA, P.; VONDRÁK, J.; SUCHÁ, M.; MACHOTKA, R. Subpixel Measurement in Close- Range Photogrammetry. In Proceedings of the International Symposium "Computational Civil Engineering 2007". 1. Iasi, Romania, EU: Publishing House of the "Matei-Teiu Botez" Academic Society Iasi, Romania, 2007. s. 576-584. ISBN: 978-973-8955-14- 1.
  Detail | WWW

  MACHOTKA, R. Lokální kvazigeoid z astronomických měření. Stavební obzor, 2007, roč. 16, č. 5, s. 146-151. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  FIXEL, J.; MACHOTKA, R. GEODETICKÁ ASTRONOMIE A KOSMICKÁ GEODÉZIE, GEODETICKÁ ASTRONOMIE. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1-33.
  Detail

  FIXEL, J.; MACHOTKA, R. GEODETICKÁ ASTRONOMIE A KOSMICKÁ GEODEZIE I, SFÉRICKÁ ASTRONOMIE. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1-86.
  Detail

  MACHOTKA, R.; FIXEL, J. GEODETICKÁ ASTRONOMIE A KOSMICKÁ GEODÉZIE II, KOSMICKÁ GEODÉZIE. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1-171.
  Detail

  ŠVEC, M.; KALVODA, P.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J. Education of real estate cadastre and mapping in Brno. In 17th International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers. Sofia, BG: Union of Surveyours and Land, Managers in Bulgaria, House of Science and Technics, Rakovski 108, 2007. s. 321-324. ISBN: 978-80-903478-9- 2.
  Detail

  ŠVEC, M.; KALVODA, P.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J. EDUCATION OF REAL ESTATE CADASTRE AND MAPPING IN BRNO. In XX Jubileuszowa jesienna szkola geodezji, wspolczesne metody pozyskiwania i modelowania geodanych, CD. Polanica Zdroj, PL: Uniwersytet przyrodniczy we Wroclawiu, Politechnika Wroclawska, Stowarzyszenie geodetow polskich, 2007. s. 48 ( s.)
  Detail

 • 2006

  VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; PODSTAVEK, J.; FIŠER, Z. ANALYSIS OF DIGITAL CADASTRAL MAPS, CZECH REPUBLIC. In INTERGEO EAST, Trade Fair and Conference for Landmanagement, Geoinformation, Building Industry and Environment for South Eastern Europe. 1. Belgrade, Serbia: Republic of Serbia, Republic Geodetic Authority, 2006. s. CD (CD s.)ISBN: 86-85079-01- 2.
  Detail | WWW

  VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; MACHOTKA, R.; PODSTAVEK, J. USE OF FRESNEL ENANTIOMORPHIC DIFFRACTION IN SURVEYING LASER METHODS. Journal of Surveying Engineering, 2006, roč. 132, č. 2, s. 71-76. ISSN: 0733- 9453.
  Detail

  ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; MACHOTKA, R. On GPS Heighting in Local Networks. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2006, roč. 3, č. 3, s. 39-43. ISSN: 1214- 9705.
  Detail

  VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; ŠVEC, M. Laser Surveying Methods in Engineering Geodesy. Highway and Bridge Engineering, 2006, 2006, roč. 2006/ 4, č. 1, s. 261-269. ISSN: 1842- 628X.
  Detail

  WEIGEL, J.; MACHOTKA, R. Základy vyšší geodézie a kosmické geodézie GE21_ M01 Referenční koule a referenční elipsoid. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-80.
  Detail

  PODSTAVEK, J.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J. Integration of Orientation Systems and Cameras in Photogrammetry, testa, Calibrations. sborník InterGEO EAST, Trade Fair and Conference for Landmanagement, Geoinformation, Building Industry and Environment for South Eastern Europe. 1. Belgrade, Serbia: Republic Geodetic Authority, Republic of Serbia, 2006. s. CD (CD s.)ISBN: 86-85079-01- 2.
  Detail | WWW

 • 2005

  VONDRÁK, J., SUCHÁ, M., MACHOTKA, R., FIŠER, Z., HOTOVCOVÁ, J. Analysis of Digital Cadastral Maps in Brno Cadastral Area - Czech Republic. In sborník. 1. Sofia, Bulgaria: USLMB, 2005. s. 526-536.
  Detail | WWW

  MACHOTKA, R., KALVODA, P., VONDRÁK, J., PODSTAVEK, J. Astronomical method of couples of equal heights. In sborník. Sofia, Bulgaria: 2005. s. 88-95.
  Detail

  SUCHÁ, M.; KALVODA, P.; VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; SCHMIDT, M. Subpixel measurement in close- range photogrammetry. In International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers. Sofia, Bulgaria: Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, 2005. s. 325-331.
  Detail

  MACHOTKA, R. Určování astronomických souřadnic - Metoda párů stejné výšky. Geodetický a kartografický obzor, 2005, roč. 51/ 93, č. 12, s. 258-264. ISSN: 0016- 7096.
  Detail

  MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J. Astronomic Measurements in Czech Part of Sneznik Network. 1st Czech-Polish Symposium Brno- Wroclaw. 1. Dolní Morava, ČR: GED FAST VUT v Brně, 2005. s. 29-30.
  Detail

  VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; PODSTAVEK, J. Use of Diffraction In Laser Surveying Methods. Sborník abstraktů. 1. Dolní Morava, ČR: GED FAST VUT, 2005.
  Detail

 • 2004

  CACON, V.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KONTNY, B.; WEIGEL, J.; JAMROZ, O.; CMIELEWSKI, K.; BOSY, J.; KAPLON, J.; MACHOTKA, R. Deformation analysis of the upper part of the Earth crust in Snieznik massif (Polish and Czech sides between 1993 and 2003). Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2004, roč. 2004, č. 3(135), s. 81-85. ISSN: 1211- 1910.
  Detail

  VONDRÁK, Jiří; MACHOTKA, Radovan; PODSTAVEK, Josef. Photogrametric Measuring of Build Components During Load Test. In Modern technologies, education and professional practise in geodesy and related fields. Sofia, Bulgaria: 2004. s. ? ( s.)
  Detail

  MACHOTKA, R., VONDRÁK,J., PODSTAVEK,J., HOTOVCOVÁ,J. TOTAL STATION AND DEFLECTIONS OF THE VERTICAL. In Intergeo East. Beograd: Republic of Serbia - Republic Geodetic Authority, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  Vondrák, Fišer, Hotovcová, Machotka, Podstavek Šváb. Digital Cadastral Maps in Czech Republic. In Modern technologies, education and professional practise in geodesy and related fields. Sofia, Bulgaria: 2004. s. ? ( s.)
  Detail

  MACHOTKA, Radovan; VONDRÁK, Jiří; HOTOVCOVÁ, Jitka; PODSTAVEK, Josef. Photogrammetric Measuring of Deformations of Concrete Building Components. In INTERGEO East Conference for Landmanagement, Geoinformation, Building Industry, Environment. Belgrade: Serbia, 2004. s. 100 ( s.)
  Detail

  VONDRÁK, J., FIŠER, Z., PODSTAVEK, J., MACHOTKA, R. Projekt inovace výuky Mapováni a Katastru nemovitostí. Zeměměřič, 2004, roč. 11, č. 6+ 7, s. 32 ( s.)ISSN: 1211- 488X.
  Detail

  MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J. Total station and deflection of the vertical. In InterGoe EAST. Beograd: Geodetic Authority of Republice Serbia, 2004. s. CD ( s.)
  Detail

 • 2003

  MACHOTKA, R. Využití astronomické nivelace pro tvorbu a testování modelu kvazigeoidu, výsledky měření v síti Sněžník. In Význam kozmických metód pre súčasnů geodéziu. Bratislava: STU Bratislava, 2003. s. 55-62. ISBN: 80-227-1985- 4.
  Detail

  MACHOTKA, R.; PODSTAVEK, J.; VONDRÁK, J. Astronomická refrakce - teorie a praxe. In 5. Odborná konference doktorského studia. díl 11 - Geodézie a kartografie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. s. 53 ( s.)ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail

  VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; PODSTAVEK, J. Testing of mathematical models for astronomical refraction elimination. ELECTRONIC JOURNAL OF POLISH AGRICULTURAL UNIVERSITIES, 2003, roč. 6, č. 2, s. www (www s.)ISSN: 1505- 0297.
  Detail

  ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; MACHOTKA, R.; PODSTAVEK, J. Recent Geodetic Activities of Brno University of Technology in Sudety Mts. Region. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2003, roč. 2003, č. 24(131), s. 81-85. ISSN: 1211- 1910.
  Detail

  VONDRÁK, J., PODSTAVEK, J., MACHOTKA, R. TEACHING OF MAPPING AND CADASTRE IN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BRNO, CZECH REPUBLIC. In MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN THE GLOBALIZING WORLD. Sofia, Bulgaria: 2003. s. 400-403.
  Detail

 • 2002

  PODSTAVEK, J., HOTOVCOVÁ, J., VONDRÁK, J., MACHOTKA, R. Deformation measurements during the reconstruction of the historical Jezernice bridge. In Aktualne problemy geodezyjne w inzynierii i katastrze nieruchomosci - 18. Jesienna szkola geodezji. Wroclaw: Akademia Rolnicza we Wroclawiu, 2002. s. 14 ( s.)
  Detail

  MACHOTKA, R. Využití totální stanice k určování tížnicových odchylek. In Sborník konference Prof. Emil Buchar – 100. výročí narození. Praha: Edice VUGTK, 2002. ISBN: 80-85881-17- 9.
  Detail

  MACHOTKA, R. Využití totální stanice pro přesná astronomická měření. In Sborník 4. odborné konference doktorandského studia. VUT v Brně. Brno: VUT v Brně, Stavební fakulta, 2002. s. 109 ( s.)ISBN: 80-214-2067- 7.
  Detail

  MACHOTKA, R. Total station in proces of precise astronomical measurement. VII Miezynarodowa Konferencja Studenckich Kól Naukowych, Akademia Rolnicza we Wroclawiu. Wroclaw: 2002. s. 84 ( s.)ISBN: 83-87299-86- 3.
  Detail

 • 2001

  MACHOTKA, R. Využití metod geodetické astronomie pro určení převýšení lokálního kvazigeoidu. 2001.
  Detail

 • 1999

  MACHOTKA, R. Testování programového modulu ASTRO určeného pro měření astronomických azimutů. XI. Mezinárodní vědecká konference, sborník příspěvků doktorandů. Brno: 1999. s. 27 ( s.)ISBN: 80-214-1448- 0.
  Detail

 • 1997

  MACHOTKA, R. Využití totální stanice pro určení přibližných astronomických souřadnic a azimutů. 1997.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.