Detail publikace

Lokální kvazigeoid na území města Brna, srovnání výsledků metody GNSS/nivelace a astronomických a tíhových měření

PUCHRIK, L. KURUC, M. MACHOTKA, R. VOLAŘÍK, T.

Originální název

Lokální kvazigeoid na území města Brna, srovnání výsledků metody GNSS/nivelace a astronomických a tíhových měření

Český název

Lokální kvazigeoid na území města Brna, srovnání výsledků metody GNSS/nivelace a astronomických a tíhových měření

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Družicové metody GNSS užívané k určování prostorových souřadnic bodů jsou dnes běžnou součástí každodenní zeměměřické praxe. Při určení prostorové polohy metodou GNSS však z měření dostáváme elipsoidické výšky vztažené k referenčnímu elipsoidu místo nadmořských výšek (normálních Moloděnského) např. v systému Balt po vyrovnání (Bpv). Pro přímý převod elipsoidické výšky na výšku nadmořskou je tedy nutné znát vzájemnou odlehlost referenčního elipsoidu (pro systém GPS elipsoidu WGS84) a kvazigeoidu (geoidu). Metod jak určit tvar kvazigeoidu existuje hned několik, liší se však nejen svou přesností, ale také tím, zda jsou schopné určit absolutní umístění kvazigeoidu nebo pouze jeho tvar. Tento článek se zabývá určením přesného tvaru lokálního kvazigeoidu na území města Brna použitím metody astronomické nivelace, tíhových měření a GNSS/nivelace a srovnáním dosažených výsledků.

Český abstrakt

Družicové metody GNSS užívané k určování prostorových souřadnic bodů jsou dnes běžnou součástí každodenní zeměměřické praxe. Při určení prostorové polohy metodou GNSS však z měření dostáváme elipsoidické výšky vztažené k referenčnímu elipsoidu místo nadmořských výšek (normálních Moloděnského) např. v systému Balt po vyrovnání (Bpv). Pro přímý převod elipsoidické výšky na výšku nadmořskou je tedy nutné znát vzájemnou odlehlost referenčního elipsoidu (pro systém GPS elipsoidu WGS84) a kvazigeoidu (geoidu). Metod jak určit tvar kvazigeoidu existuje hned několik, liší se však nejen svou přesností, ale také tím, zda jsou schopné určit absolutní umístění kvazigeoidu nebo pouze jeho tvar. Tento článek se zabývá určením přesného tvaru lokálního kvazigeoidu na území města Brna použitím metody astronomické nivelace, tíhových měření a GNSS/nivelace a srovnáním dosažených výsledků.

Klíčová slova

lokální kvazigeoid, GNSS/nivelace, tížnicové odchylky

Rok RIV

2013

Vydáno

31.01.2013

Nakladatel

ECON publishing, s.r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-57-8

Kniha

Družicové metody v geodézii a katastru, Sborník referátů

Strany od

1

Strany do

5

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT97422,
 author="Lukáš {Puchrik} and Michal {Kuruc} and Radovan {Machotka} and Tomáš {Volařík}",
 title="Lokální kvazigeoid na území města Brna, srovnání výsledků metody GNSS/nivelace a astronomických a tíhových měření",
 annote="Družicové metody GNSS užívané k určování prostorových souřadnic bodů jsou dnes běžnou součástí každodenní zeměměřické praxe. Při určení prostorové polohy metodou GNSS však z měření dostáváme elipsoidické výšky vztažené k referenčnímu elipsoidu místo nadmořských výšek (normálních Moloděnského) např. v systému Balt po vyrovnání (Bpv). Pro přímý převod elipsoidické výšky na výšku nadmořskou je tedy nutné znát vzájemnou odlehlost referenčního elipsoidu (pro systém GPS elipsoidu WGS84) a kvazigeoidu (geoidu). Metod jak určit tvar kvazigeoidu existuje hned několik, liší se však nejen svou přesností, ale také tím, zda jsou schopné určit absolutní umístění kvazigeoidu nebo pouze jeho tvar. Tento článek se zabývá určením přesného tvaru lokálního kvazigeoidu na území města Brna použitím metody astronomické nivelace, tíhových měření a GNSS/nivelace a srovnáním dosažených výsledků.",
 address="ECON publishing, s.r.o.",
 booktitle="Družicové metody v geodézii a katastru, Sborník referátů",
 chapter="97422",
 howpublished="print",
 institution="ECON publishing, s.r.o.",
 year="2013",
 month="january",
 pages="1--5",
 publisher="ECON publishing, s.r.o.",
 type="conference paper"
}