doc. Ing.

Radovan Machotka

Ph.D.

FAST, GED – vedoucí ústavu

+420 54114 7215
machotka.r@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • WEIGEL, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; BUREŠ, J.; KRATOCHVÍL, R.; MACHOTKA, R.; BÁRTA, L.: bod TUBO; bod TUBO permanentní GPS sítě CZEPOS. Veveří 95, Brno, terasa budovy B. URL: http://czepos.cuzk.cz/index.aspx. (funkční vzorek)
  http://czepos.cuzk.cz/index.aspx, počet stažení: 3
  Detail

 • MACHOTKA, R.; KALVODA, P.; BARTONĚK, D.; KURUC, M.; POKORNÝ, J.; VONDRÁK, J.: Měření tížnicových od; Systém pro měření tížnicových odchylek. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, Ústav geodézie. (funkční vzorek)
  Detail

 • BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; WEIGEL, J.; MACHOTKA, R.; FIŠER, Z.; ŠVÁB, T.; VONDRÁK, J.; KALVODA, P.: ZS; Geodetická technologie měření posunů a deformací při zatěžovacích zkouškách mostních konstrukcí. železniční most "GAGARIN" V km 5,872 trati Český Těšín - Ostrava Kunčice, objednatel FIRESTA a.s.. (ověřená technologie)
  Detail

 • MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T.; KURUC, M.: Mapa tížnicových odchylek; Mapa tížnicových odchylek v centrální části Brna. Ústav geodézie. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Detail

 • MACHOTKA, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; PUCHRIK, L.: Mapa kva; Mapa modelu astronomického kvazigeoidu na území Brna. Ústav geodézie, místnost B221. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.