Detail publikace

Porovnání profilů kvazigeoidu určených různými metodami

KRATOCHVÍL, R. MACHOTKA, R. VOLAŘÍK, T. KURUC, M. JURČÍK, J.

Originální název

Porovnání profilů kvazigeoidu určených různými metodami

Český název

Porovnání profilů kvazigeoidu určených různými metodami

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V horském terénu bývá přesnost modelování geoidu respektive kvazigeoidu nižší než v nížinách. V takovýchto lokalitách může být s výhodou využita astronomická nivelace, jako nezávislá kontrola gravimetrického kvazigeoidu. Vhodnou lokalitou pro testování této teorie je okolí Králického Sněžníku, kde je zbudována výzkumná geodetická síť „Sněžník“. Na vybraných bodech sítě, které tvoří dva vzájemně propojené profily, byly Mobilním Automatizovaným Astronomickým Systémem č. 1, vyvinutým v Ústavu geodézie VUT Brno, určeny astrogeodetické tížnicové odchylky. Z těchto odchylek byl vypočten astronomický kvazigeoid, který byl porovnán s GNSS/nivelací a s gravimetrickým kvazigeoidem. V článku jsou uvedeny výsledky jejich vzájemného srovnání a návrh na využití takto získaných a zpracovaných dat.

Český abstrakt

V horském terénu bývá přesnost modelování geoidu respektive kvazigeoidu nižší než v nížinách. V takovýchto lokalitách může být s výhodou využita astronomická nivelace, jako nezávislá kontrola gravimetrického kvazigeoidu. Vhodnou lokalitou pro testování této teorie je okolí Králického Sněžníku, kde je zbudována výzkumná geodetická síť „Sněžník“. Na vybraných bodech sítě, které tvoří dva vzájemně propojené profily, byly Mobilním Automatizovaným Astronomickým Systémem č. 1, vyvinutým v Ústavu geodézie VUT Brno, určeny astrogeodetické tížnicové odchylky. Z těchto odchylek byl vypočten astronomický kvazigeoid, který byl porovnán s GNSS/nivelací a s gravimetrickým kvazigeoidem. V článku jsou uvedeny výsledky jejich vzájemného srovnání a návrh na využití takto získaných a zpracovaných dat.

Klíčová slova

astronomická nicelace, MASS-1, tížnicová odchylka, gravimetrický kvazigeoid, GNSS/nivelace

Vydáno

15.06.2016

Nakladatel

Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8

Místo

Praha

Strany od

117

Strany do

125

Strany počet

9

URL

BibTex


@article{BUT126300,
 author="Richard {Kratochvíl} and Radovan {Machotka} and Tomáš {Volařík} and Michal {Kuruc} and Josef {Jurčík}",
 title="Porovnání profilů kvazigeoidu určených různými metodami",
 annote="V horském terénu bývá přesnost modelování geoidu respektive kvazigeoidu nižší než v nížinách. V takovýchto lokalitách může být s výhodou využita astronomická nivelace, jako nezávislá kontrola gravimetrického kvazigeoidu. Vhodnou lokalitou pro testování této teorie je okolí Králického Sněžníku, kde je zbudována výzkumná geodetická síť „Sněžník“. Na vybraných bodech sítě, které tvoří dva vzájemně propojené profily, byly Mobilním Automatizovaným Astronomickým Systémem č. 1, vyvinutým v Ústavu geodézie VUT Brno, určeny astrogeodetické tížnicové odchylky. Z těchto odchylek byl vypočten astronomický kvazigeoid, který byl porovnán s GNSS/nivelací a s gravimetrickým kvazigeoidem. V článku jsou uvedeny výsledky jejich vzájemného srovnání a návrh na využití takto získaných a zpracovaných dat.",
 address="Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8",
 chapter="126300",
 howpublished="online",
 institution="Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8",
 number="6",
 volume="62",
 year="2016",
 month="june",
 pages="117--125",
 publisher="Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8",
 type="journal article - other"
}