Detail publikace

Experimentálne stanovenie dynamických parametrov ľahkej mostnej konštrukcie

KOMAČKA, J. MACHOTKA, R.

Originální název

Experimentálne stanovenie dynamických parametrov ľahkej mostnej konštrukcie

Český název

Experimentálne stanovenie dynamických parametrov ľahkej mostnej konštrukcie

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Zhodnotenie možností optických metód využívajúcich digitálny obraz na účely sledovania a analýzy harmonických kmitavých pohybov ako alternatívy k fyzikálnym meraniam na základe realizovaného experimentu. Ten ukazuje, že pomerne jednoduchým optickým meraním je možné stanovovať hlavné dynamické parametre ľahkých mostných konštrukcií s presnosťou vyššou ako desatina Hz (frekvencia), resp. niekoľko desatín mm (amplitúda).

Český abstrakt

Zhodnotenie možností optických metód využívajúcich digitálny obraz na účely sledovania a analýzy harmonických kmitavých pohybov ako alternatívy k fyzikálnym meraniam na základe realizovaného experimentu. Ten ukazuje, že pomerne jednoduchým optickým meraním je možné stanovovať hlavné dynamické parametre ľahkých mostných konštrukcií s presnosťou vyššou ako desatina Hz (frekvencia), resp. niekoľko desatín mm (amplitúda).

Klíčová slova

geodesy, automated systems, dynamic load testing, digital image processing, harmonic analysis

Rok RIV

2013

Vydáno

01.03.2013

Nakladatel

ČÚZK

Místo

Praha

ISSN

1805-7446

Periodikum

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR

Ročník

59/101

Číslo

3

Stát

CZ

Strany od

54

Strany do

60

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@article{BUT100501,
 author="Juraj {Komačka} and Radovan {Machotka}",
 title="Experimentálne stanovenie dynamických parametrov ľahkej mostnej konštrukcie",
 annote="Zhodnotenie možností optických metód využívajúcich digitálny obraz na účely sledovania a analýzy harmonických kmitavých pohybov ako alternatívy k fyzikálnym meraniam na základe realizovaného experimentu. Ten ukazuje, že pomerne jednoduchým optickým meraním je možné stanovovať hlavné dynamické parametre ľahkých mostných konštrukcií s presnosťou vyššou ako desatina Hz (frekvencia), resp. niekoľko desatín mm (amplitúda).",
 address="ČÚZK",
 chapter="100501",
 institution="ČÚZK",
 number="3",
 volume="59/101",
 year="2013",
 month="march",
 pages="54--60",
 publisher="ČÚZK",
 type="journal article - other"
}