Detail publikace

Astronomic Measurements in Czech Part of Sneznik Network

MACHOTKA, R. VONDRÁK, J.

Originální název

Astronomic Measurements in Czech Part of Sneznik Network

Anglický název

Astronomic Measurements in Czech Part of Sneznik Network

Jazyk

en

Originální abstrakt

Článek obsahuje přehled astronomických měření v české části geofyzikální sítě Sněžník a zhodnocení jejich výsledků. Jsou popsány použité metody měření. Výsledky měření z roku 2002 jsou porovnány s výsledky předchozích měření. Dále jsou uvedeny zjištěné tížnicové odchylky vzhledem k elipsoidu WGS 84 a mapy průběhu izolinií. Závěrem je vyhotovena mapa kvazigeoidu metodou astronomické nivelace. Hodnoty tížnicových odchylek a výšek kvazigeoidu jsou porovnány s hodnotami určenými z gravimetrických dat. Je také provedeno srovnání s metodou GPS/nivelace.

Anglický abstrakt

Článek obsahuje přehled astronomických měření v české části geofyzikální sítě Sněžník a zhodnocení jejich výsledků. Jsou popsány použité metody měření. Výsledky měření z roku 2002 jsou porovnány s výsledky předchozích měření. Dále jsou uvedeny zjištěné tížnicové odchylky vzhledem k elipsoidu WGS 84 a mapy průběhu izolinií. Závěrem je vyhotovena mapa kvazigeoidu metodou astronomické nivelace. Hodnoty tížnicových odchylek a výšek kvazigeoidu jsou porovnány s hodnotami určenými z gravimetrických dat. Je také provedeno srovnání s metodou GPS/nivelace.

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT60353,
 author="Radovan {Machotka} and Jiří {Vondrák}",
 title="Astronomic Measurements in Czech Part of Sneznik Network",
 annote="Článek obsahuje přehled astronomických měření v české části geofyzikální sítě Sněžník a zhodnocení jejich výsledků. Jsou popsány použité metody měření. Výsledky měření z roku 2002 jsou porovnány s výsledky předchozích měření. Dále jsou uvedeny zjištěné tížnicové odchylky vzhledem k elipsoidu WGS 84 a mapy průběhu izolinií. Závěrem je vyhotovena mapa kvazigeoidu metodou astronomické nivelace. Hodnoty tížnicových odchylek a výšek kvazigeoidu jsou porovnány s hodnotami určenými z gravimetrických dat. Je také provedeno srovnání s metodou GPS/nivelace.",
 address="GED FAST VUT v Brně",
 booktitle="1st Czech-Polish Symposium Brno-Wroclaw",
 chapter="60353",
 edition="1",
 institution="GED FAST VUT v Brně",
 year="2005",
 month="september",
 pages="29--30",
 publisher="GED FAST VUT v Brně",
 type="abstract"
}