Detail publikace

Ověření přesnosti metody GNSS-PPP

NOSEK, J. MACHOTKA, R. KURUC, M. VOLAŘÍK, T. KALVODA, P. HOFFMANNOVÁ, L. OTRUSINOVÁ, J. STRÁNSKÁ, P.

Originální název

Ověření přesnosti metody GNSS-PPP

Český název

Ověření přesnosti metody GNSS-PPP

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Precise Point Positioning (PPP) je v současné době jedna z nejvíce rozvíjejících se metod GNSS. Měření s využitím více navigačních systémů a globálně poskytovaná zpřesňující data umožňují rychlejší a přesnější určení souřadnic. Přesnost metody PPP je, na rozdíl od relativní metody, nezávislá na délce vektoru a proto ji lze snadno použít kdekoliv na Zemi. Tento článek se zabývá porovnáním přesnosti relativní metody a metody PPP na dlouhé a krátké základně.

Český abstrakt

Precise Point Positioning (PPP) je v současné době jedna z nejvíce rozvíjejících se metod GNSS. Měření s využitím více navigačních systémů a globálně poskytovaná zpřesňující data umožňují rychlejší a přesnější určení souřadnic. Přesnost metody PPP je, na rozdíl od relativní metody, nezávislá na délce vektoru a proto ji lze snadno použít kdekoliv na Zemi. Tento článek se zabývá porovnáním přesnosti relativní metody a metody PPP na dlouhé a krátké základně.

Klíčová slova

PPP;GNSS;přesnost;relativní metoda;RTKLib

Vydáno

23.01.2020

ISBN

978-80-86433-73-8

Kniha

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2020

Strany od

783

Strany do

789

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT161516,
  author="Jakub {Nosek} and Radovan {Machotka} and Michal {Kuruc} and Tomáš {Volařík} and Petr {Kalvoda} and Lada {Hoffmannová} and Jana {Otrusinová} and Petra {Stránská}",
  title="Ověření přesnosti metody GNSS-PPP",
  annote="Precise Point Positioning (PPP) je v současné době jedna z nejvíce rozvíjejících se metod GNSS. Měření s využitím více navigačních systémů a globálně poskytovaná zpřesňující data umožňují rychlejší a přesnější určení souřadnic. Přesnost metody PPP je, na rozdíl od relativní metody, nezávislá na délce vektoru a proto ji lze snadno použít kdekoliv na Zemi. Tento článek se zabývá porovnáním přesnosti relativní metody a metody PPP na dlouhé a krátké základně.",
  booktitle="SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2020",
  chapter="161516",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2020",
  month="january",
  pages="783--789"
}