doc. Ing.

Lubomír Klimeš

Ph.D.

FSI, EÚ OTTP – docent

+420 54114 3243
klimes@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Teoretické a aplikované problémy termofluidní mechaniky a techniky prostředí , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2014

  Simulační nástroj pro řešení vnitřní termodynamiky v kompresoru, zahájení: 03.04.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Systémy a komponenty pro tvorbu vnitřního prostředí a dopad na zdraví člověka, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Rozvoj numerických metod, paralelizace a optimalizace v problematice tepelných procesů s fázovými změnami, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Aplikace metod numerického modelování a optimalizace v inženýrských úlohách se změnou skupenství a struktury, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Optimalizace a numerické modelování úloh s fázovými a strukturálními přeměnami, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Matematické modelování a optimalizace v průmyslových aplikacích, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail