doc. Ing.

Lubomír Klimeš

Ph.D.

FSI, EÚ OTTP – docent

+420 54114 3241
klimes@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D.

Výuka

Konzultační hodiny

pondělí, 15:00 - 17:00, A2/301 (Technická 2896/2, Brno 616 69)

Vyučované předměty

0ATSeminář aplikované termomechaniky
Cvičení s počítačovou podporou, Česky, zimní, FSI,
6TTTermomechanika
Přednáška, Česky, zimní, FSI,
1SI-AÚvod do strojního inženýrství
Přednáška, Anglicky, zimní, FSI

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021