Detail projektu

Systémy a komponenty pro tvorbu vnitřního prostředí a dopad na zdraví člověka

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2016

O projektu

Uplatnit komplexní přístup k řešení různých technologií a komponent pro tvorbu vnitřního prostředí. Projekt sdružuje témata několika vybraných dizertačních prací, které se věnují dané problematice s cílem osvětlit principy a mechanismy, vedoucí ke snížení spotřeby energie, (např. zlepšením účinnosti kompresorů) současně se zachováním nebo zlepšením kvality vnitřního prostředí. Jedná se nejenom o tepelnou pohodu, která je vnímána nejvíce, ale také např. o snižování hluku, zvlhčování vzduchu a vdechování škodlivých aerosolů

Označení

FSI-S-14-2355

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

EÚ-odbor termomechaniky a techniky prostředí
- interní (01.01.2014 - 31.12.2016)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

ELCNER, J.; ZAREMBA, M.; MALÝ, M.; JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. Study of airflow during respiratory cycle in semi-realistic model of human tracheobronchial tree. In APPLICATION OF EXPERIMENTAL AND NUMERICAL METHODS IN FLUID MECHANICS AND ENERGY 2016: XX ANNIVERSARY OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. AIP conference proceedings. American Institute of Physics Inc., 2016. p. 1-6. ISBN: 978-0-7354-1402-0. ISSN: 0094-243X.
Detail

MALÝ, M.; JANÁČKOVÁ, L.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Influence of operating conditions and atomizer design on circumferential liquid distribution from small pressure-swirl atomizer. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2017. p. 1-4. ISSN: 2100-014X.
Detail

JUREN, T.; LÍZAL, F.; POHOŘILSKÝ, M. In vitro measurement of pressure and flow characteristics of different nasal continuous positive airway pressure devices for neonates. Journal of Neonatal-Perinatal Medicine. Westerburg, Germany: 2017. p. 1 (1 s.). ISSN: 1934-5798.
Detail

JUREN, T.; LÍZAL, F.; POHOŘILSKÝ, M. Měření průtokových a tlakových charakteristik různých novorozeneckých aplikátorů kontinuálního přetlaku v dýchacích cestách (CPAP). Neonatologické listy, 2016, roč. 22, č. 2, s. 3-6. ISSN: 1211-1600.
Detail

JAROŠ, M.; KOLBÁBEK, A.; MUSIL, Z. Vliv zemních výměníků tepla na kvalitu přiváděného vzduchu a zkušenosti uživatelů s jejich provozem. In 21. konference klimatizace a větrání 2014. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014. s. 77-82. ISBN: 978-80-02-02520-7.
Detail

POKORNÝ, J.; JÍCHA, M. Implementace Fialova termofyziologického modelu tepelného komfortu v Matlabu. Simulace budov a techniky prostředí 8. národní konference s mezinárodní účastí. Praha: IBPSA-CZ, 2014. s. 65-69. ISBN: 978-80-260-7209-6.
Detail

POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M. Calibration of Virtual Testing Stand of the Car Cabin using climatic chamber tests. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EFM. EDP Sciences, 2015. p. 497-500. ISSN: 2100-014X.
Detail

KLIMEŠ, L.; CHARVÁT, P.; OSTRÝ, M.; ŠTĚTINA, J. Parallel heat transfer model of a panel with phase change material for thermal storage applications computed on graphics processing units. In ICMEM 2014. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015. p. 118-123. ISBN: 978-3-03835-369-0. ISSN: 1022-6680.
Detail

PECH, O.; JEDELSKÝ, J.; CALETKA, P.; JÍCHA, M. Visualization of the air flow behind the automotive benchmark vent. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. Francie: EDP Sciences, 2015. p. 1-4. ISSN: 2100-014X.
Detail

ZAREMBA, M.; MLKVIK, M.; MALÝ, M.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Study of the Primary Breakup in Twin-Fluid Atomizers with regard to the Droplet Interaction. ICLASS 2015. 2015. p. 107-107.
Detail

ZAREMBA, M.; MALÝ, M.; MLKVIK, M.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Droplet dynamics in sprays generated by four different twin-fluid atomizers. In Turbulence, Heat and Mass Transfer 8. Turbulence, Heat and Mass Transfer. Sarajevo, Bosna and Herzegovina: Begel House Inc., 2015. p. 649-652. ISBN: 978-1-56700-427-4. ISSN: 2377-2816.
Detail

FIŠER, J.; FOJTLÍN, M.; JÍCHA, M. Repeated determination of convective and radiative heat transfer coefficients using 32 zones thermal manikin. Proceedings of the 16th International Conference on Environmental Ergonomics. Portsmouth, United Kingdom: International Society for Environmental Ergonomics, 2015. p. 180-180. ISBN: 978 1 86137 656 5.
Detail

CALETKA, P.; PECH, O.; JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. Comparison of methods for flow border detection in images of smoke visualization. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. Francie: EDP Sciences, 2016. p. 1-4. ISSN: 2100-014X.
Detail

FOJTLÍN, M.; PLANKA, M.; FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; JÍCHA, M. Airflow Measurement of the Car HVAC Unit Using Hot-wire Anemometry. EPJ Web of Conferences, 2016, vol. 114, no. 2016, p. 173-178. ISSN: 2100-014X.
Detail

POKORNÝ, J.; POLÁČEK, F.; FOJTLÍN, M.; FIŠER, J.; JÍCHA, M. Measurement of airflow and pressure characteristics of a fan built in a car ventilation system. EPJ Web of Conferences, 2016, vol. 114, no. 2016, p. 644-647. ISSN: 2100-014X.
Detail

ZAREMBA, M.; MALÝ, M.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Comparison of different configurations of Phase Doppler Analyser. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2016. p. 519-523. ISSN: 2100-014X.
Detail

MALÝ, M.; JANÁČKOVÁ, L.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. The influence of spill-line geometry on a spray generated by a pressure-swirl atomizer. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2016. p. 1-6. ISSN: 2100-014X.
Detail

FREDERIX, E.; KUCZAJ, A.; NORDLUND, M.; BĚLKA, M.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; ELCNER, J.; JÍCHA, M.; GEURTS, B. Simulation of size-dependent aerosol deposition in a realistic model of the upper human airways. JOURNAL OF AEROSOL SCIENCE, 2018, vol. 115, no. 1, p. 29-45. ISSN: 0021-8502.
Detail

FIŠER, J.; PIDROVÁ, K.; TOMA, R. STANOVENÍ TEPELNÝCH ODPORŮ RUKAVIC POMOCÍ TEPELNÉHO MANEKÝNA. HAZMAT PROTECT 2016 - sborník konference. Milín, ČR: SÚJCHBO, v.v.i., 2016. s. 1-9. ISBN: 978-80-270-0474-4.
Detail

MLKVIK, M.; ZAREMBA, M.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Comparison of Y-jet and OIL effervescent atomizers based on internal and external two-phase flow characteristics. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP sciences, 2016. p. 1-4. ISSN: 2100-014X.
Detail

ELCNER, J.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Change of Airflow Character During Respiratory Cycle in Semi-Realistic Model of Human Tracheobronchial Tree. In The Application of Experimental and Numerical methods in Fluid Mechanics and Energy 2016. Žilina: University of Žilina, 2016. p. 37-40. ISBN: 978-80-554-1193-4.
Detail

FOJTLÍN, M.; FIŠER, J. TEPELNÝ MANEKÝN – MOŽNOSTI TESTOVANIA OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV. HAZMAT PROTECT 2016 - sborník konference. Milín, ČR: SÚJCHBO, v.v.i., 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-270-0474-4.
Detail

POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; FOJTLÍN, M.; JÍCHA, M. Simulační nástroj tepelné zátěže kabiny - ověření predikce na základě validačních testů v klimatické komoře. In Simulace budov a techniky prostředí. 2016. s. 1-154. ISBN: 978-80-270-0772-1.
Detail

LÍZAL, F.; ELCNER, J.; BĚLKA, M.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Regional Deposition of Particles in a Model of Human Lungs: A Comparison of Numerical Simulation and Experimental Results. Tours: French society for aerosol research, 2016. p. 1 (1 s.).
Detail

LÍZAL, F.; NIEDOBA, P.; ŠEDA, L.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Experimental verification of boundary conditions for numerical simulation of airflow in a benchmark ventilation channel. In EPJ Web of conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2016. p. 1-4. ISSN: 2100-014X.
Detail

BĚLKA, M.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; POSPÍŠIL, J. Measurement of an electronic cigarette aerosol size distribution during a puff. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. France: EDP SCIENCES, 2017. p. 1-4. ISSN: 2100-014X.
Detail

LÍZAL, F.; ELCNER, J.; BĚLKA, M.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Prediction of localized aerosol deposition in a realistic replica of human airways using experimental data and numerical simulation. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2016. p. 1-4. ISSN: 2100-014X.
Detail

ELCNER, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. Comparison of turbulent models in the case of a constricted tube. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2016. p. 1-4. ISSN: 2100-014X.
Detail

FOJTLÍN, M.; FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; POVALAČ, A.; URBANEC, T.; JÍCHA, M. An Innovative HVAC Control System: Implementation and testing in a vehicular Cabin. JOURNAL OF THERMAL BIOLOGY, 2017, vol. 70, no. 2017, p. 64-68. ISSN: 0306-4565.
Detail

TUHOVČÁK, J.; HEJČÍK, J.; JÍCHA, M.; ŠNAJDÁREK, L. Experimental validation of mathematical model for small air compressor. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2017. p. 1-4. ISSN: 2100-014X.
Detail

TUHOVČÁK, J.; HEJČÍK, J.; JÍCHA, M. Heat Transfer Analysis in the Cylinder of Reciprocating Compressor. In International Compressor Engineering Conference. Proceedings of the Purdue Compressor Technology Conference. 2016. p. 1-12. ISSN: 0731-1575.
Detail

NORDLUND, M.; BĚLKA, M.; KUCZAJ, A.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; ELCNER, J.; JÍCHA, M. Multicomponent aerosol particle deposition in a realistic cast of the human upper respiratory tract. Inhalation Toxicology, 2017, vol. 29, no. 3, p. 113-125. ISSN: 1091-7691.
Detail

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; LÍZAL, F.; BĚLKA, M.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno: Simulátor dýchání. 306136, patent. (2016)
Detail

PECH, O.; ZÁVODNÍK, M.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.: Benchmarková výustka; Benchmarková výustka. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Technická 2896/2 Brno 616 69 místnost C3/213c. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
Detail

FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; FOJTLÍN, M.: Car AUX source; Mobilní napájecí zdroj pro měřicí aplikace v osobním voze. VUT v Brně, areál FSI, budova D5, klimakomora. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
Detail

FIŠER, J.; FOJTLÍN, M.; TUHOVČÁK, J.: Kalibrační box klimakomora; Kalibrační box pro vytvoření homogenního tepelného prostředí. VUT v Brně, areál FSI, budova D5, klimakomora. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
Detail