doc. Ing.

Lubomír Klimeš

Ph.D.

FSI, EÚ OTTP – docent

+420 54114 3243
klimes@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.