Detail projektu

Teoretické a aplikované problémy termofluidní mechaniky a techniky prostředí

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2022

O projektu

Projekt je zaměřen na výzkum řady problémů v oblasti termofluidní mechaniky a techniky prostředí. Některé zkoumané problémy spadají do oblasti základního technologického výzkumu (TRL1 až TRL3), jiné jsou součástí navazujících fází výzkumu zaměřených na prokázání praktické použitelnosti zkoumaných jevů a principů (TRL2 až TRL4).

Označení

FSI-S-20-6295

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Katolický Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Bajko Jaroslav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Březina Michal, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Cejpek Ondřej, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fišer Jan, Bc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Hejčík Jiří, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Charvát Pavel, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Jedelský Jan, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Jícha Miroslav, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Klimeš Lubomír, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Kopečková Barbora, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Lízal František, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Malý Milan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Mišík Ondrej, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Pokorný Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Prinz František, Ing. BSc
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Šíp Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Toma Róbert, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Zálešák Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)

Útvary

Energetický ústav
- interní (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)